Aktuality: Městský úřad

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - živý přenos

27. 11. 2021

Na tomto odkazu můžete dnes sledovat od 17.00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vystoupení žáků ZUŠ Buštěhrad.


Hledáme asistenta/asistentku pedagoga do základní školy

26. 11. 2021

Zpráva ze ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad:

Hledáme asistenta / asistentku pedagoga do základní školy

- nástup možný  ihned

- pracovní doba 30. hodin týdně.

- nástupní plat od 13.725,-Kč.

 

Tel. pro bližší informace: 312 250 530 


Buštěhrad se prezentuje na Inspiračním fóru SMO ČR

26. 11. 2021

Starostka Daniela Javorčeková bude ve středu 1. prosince sdílet zkušenosti s rozvojem naší obce na konferenci s názvem Inspirační fórum SMO ČR. Jako příklad dobré praxe představí veřejnosti a zástupcům měst a obcí projekty přístaveb Základní a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě.

 

O čem je Inspirační  Fórum SMO ČR?

Svaz města a obcí ČR touto cestou hledá možnost, jak sdílet příklady dobré praxe mezi starosty, odborníky a aktivní veřejnost a propojovat je na živé diskuzní platformě. Tématem prvního ročníku je ekonomická udržitelnost i společenský význam veřejných prostranství, aplikace prvků přispívajících k adaptaci veřejných prostranství na změnu klimatu, veřejné osvětlení či vzdělávací a školské budovy.

 

Zveme Vás k diskuzi mezi architekty a zástupci měst a obcí. Přidejte se a sdílejte i vaše zkušenosti.

 

Sledovat můžete celou konferenci 1.12. 2021 od 9.00 do 16.30 hodin na webových stránkách https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum


Hledáme asistenta/asistentku pedagoga do mateřské školy

26. 11. 2021

Zpráva ze ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad:

Hledáme asistenta / asistentku pedagoga do mateřské školky

- nástup možný  ihned

- pracovní doba od 7:30  do 13:00  hod.

- nástupní plat od 13.725,-Kč.

 

Tel. pro bližší informace: 312 250 530 


Začíná stavba ČEZu a budování nového VO, etapa U hřiště

26. 11. 2021

Ke stažení:

V těchto dnech začíná ČEZ budovat přeložky kabelů nízkého napětí - etapa U hřiště, při které město zároveň buduje nové veřejné osvětlení. Začíná se v ulicích u Dálnice, Stavební, Krátká, Příční a zadní část Lípové. Konkrétní dotazy k harmonogramu směřujte na pana Vavrušku, tel. 601 327 724.


Uzavírka na I/61 je prodloužena do 26. 11. 2021

22. 11. 2021

Ke stažení:

Pozor, opravy komunikace I/61, a s tím související uzavírka a změny v trasách autobusů, jsou prodlouženy do 26. 11. 2011!


Zítra 20. 11. náhradní svoz BIO odpadu na Starém Hradě!

19. 11. 2021

Vážení spoluobčané,

společnost AVE Kladno, s.r.o. se omlouvá občanům města Buštěhradu v lokalitě Starý Hrad za to, že dnes neproběhl řádný svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé popelnice). Důvodem je technická porucha na svozovém autě. Náhradní svoz proběhne zítra, tj. 20.11.2021. Tímto prosíme občany o ponechání přistavených nádob ke svozu.  

Děkujeme,

AVE Kladno


Telefonická linka pomoci s energiemi

5. 11. 2021

Potřebujete pomoci s energiemi po pádu Bohemia Energy?

Středočeský kraj spustil krizovou linku na pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací, do které se dostali kvůli dodavateli energií.

Zaměstnanci kraje jsou zájemcům k dispozici na čísle 800 710 710 každý všední den od 8:00 do 16:00h.

Mimo tuto dobu je možné zasílat dorazy i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak dosáhnout snížení záloh a případně pomohou s kontaktováním dodavatele poslední instance. 


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

15. 10. 2021

Na žádost ČEZ Distribuce, a. s., vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujícíh bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m

Odstraňování a oklešťování se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, krajiny, v platném znění. 

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, jako i provádět jejich likvidaci.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na www.cezdistribuce.cz/orezy


Jízdní řády autobusů po dobu výluky v termínu 11. 10.-21. 11. 2021

6. 10. 2021

Jízdní řády linek 300, 322 a 324 s platností od 11. 10. 2021, kde jsou zapracovány dvě výluky (předáváme od IDSK):

1. uzavírka ulice Vodárenská na Kladně

 • od zahájení provozu dne 9. 10. 2021 do 30. 11. 2021
 • linky 300 a 322 jedou obousměrně objízdnou trasou, která způsobuje prodloužení jízdní doby
 • pro linky 300 a 322 je zrušena zastávka „Kladno, U Hvězdy
 • pro linky 300 a 322 je zavedena zastávka „Kladno, U Kauflandu
 • ve dnech 9. 10. a 10. 10. jsou cestující z technických důvodů informování pouze informační vývěskou; do jízdních řádů je výluka zapracována k 11. 10. 2021

2. částečná uzavírka silnice I/61 u Buštěhradu

 • od zahájení provozu dne 11. 10. 2021 do 21. 11. 2021
 • pro linku 300 jsou ve směru do Prahy zrušeny zastávky „Buštěhrad, U Kapličky“, „Lidice, Památník
 • pro linku 324 jsou ve směru do Prahy zrušeny zastávky „Buštěhrad, U Kahance“, „Buštěhrad“, „Buštěhrad, U Kapličky“, „Lidice, Památník
 • pro linky 300 a 324 je ve směru do Prahy zavedena zastávka „Buštěhrad, U Školy“, kde je možné mezi linkami přestoupit. Pro spojení z Buštěhradu na Zličín využijte zastávku „Buštěhrad, U Školy“, nebo linku 300 ze zastávek v centru Buštěhradu do zastávky „Buštěhrad, U Školy“, kde je možné přestoupit na linku 324.
 • linky 300 a 324 ve směru do Kladna jedou po své trase
 • pro linku 322 jsou obousměrně zrušeny zastávky „Buštěhrad, U Kapličky“, „Lidice, Památník
 • na lince 322 je změněno pořadí obsluhy obcí: Kladno – Buštěhrad – Makotřasy – Lidice – Makotřasy – Běloky - … (platí obousměrně)
 • pro všechny linky je obousměrně zrušena zastávka „Makotřasy, rozc.“.
 • částečná uzavírka silnice I/61 se dotkne i linek 330 a 399, které z důvodu objízdné trasy přijedou do Prahy o 3 minuty později. Směr do Kladna se nemění.

Dále dodatečně dochází k posunu spoje linky 324 ze Zličína do Kladna, který vyjíždí 6:50 v pracovní dny.

Tento spoj nově zajistí posilové školní spojení do Kladna, odjezd ze zastávky „Buštěhrad“ je v 7:15 a pomůže přetíženému spoji linky 300 v 7:19 z Buštěhradu.

V příloze - jízdní řády linek 300, 322, 324 a informace pro cestující pro obě uzavírky.

Podrobnosti IDSK  na www.pid.cz, tel. 234 704 560.


Upozornění pro návštěvníky hřbitova

6. 10. 2021

Dovolujeme si upozornit občany na změnu otevírací doby místního hřbitova v zimním období. tj. od října – března je provozní doba od 8.00–17.00 hod. Dbejte prosím této změny, ať nedojde k vašemu uzamčení na hřbitově.

Na svátek Památky zesnulých 2. 11. 2021, včetně předcházející soboty a neděle 30. a 31. 10. 2021 je otevírací doba hřbitova následující:  od 07.00 do 20.00 hod.

Dále apelujeme na všechny návštěvníky hřbitova, aby na hřbitov nechodili se psy. Více informací naleznete na vstupní bráně hřbitova, v Řádu veřejného pohřebiště Buštěhrad, či u správce pohřebiště na tel.: 725 515 340.

Přestupky tohoto charakteru řeší Policie ČR. Mějte prosím úctu k zemřelým.

Za správu hřbitova Jaroslava Hanáková Holeyšovská

 


Informace o chystané opravě komunikace I/61

4. 10. 2021

Ke stažení:

Od 11. 10. do 18. 11. ŘSD plánuje opravu povrchu komunikace I/61 od křižovatky s Tokajickou ulicí (místo pro přecházení u Lidic s ostrůvkem) až na exit 7 na D7. Úsek by měl být průjezdný pouze jedním pruhem, a to pouze ze směru od Prahy na Kladno a Buštěhrad. V druhém směru budou linkové autobusy a osobní automobily jezdit Tyršovou ulicí na exit 9 u Stehelčevsi. Aby však Tyršova ulice nebyla přetížená, bude i zde zaveden jednosměrný provoz - pouze ze směru Buštěhrad na dálnici. Nákladní automobily by zde neměly jezdit vůbec, jsou navrženy dvě objížďky přes Velké Přítočno na D6 nebo přes Dubí a Vrapice. Ještě čekáme na oficiální potvrzení od kladenského Odboru dopravy i od ČSAD, ale podle posledních informací by měly linkové autobusy směrem od Prahy jezdit i zastavovat normálně, ve směru na Prahu pak budou jezdit přes Hřebečskou na Kladenskou, pak k vodojemu a rovněž přes Tyršovku a dočasně zrušeny budou zastávky U Kapličky a U Památníku.

V rámci opravy by měl být vybudován také nový ostrůvek u Makotřas a u lidického parkoviště (tam bude místo pro přecházení navazovat na naši cyklostezku).


Mapa pomoci Buštěhrad

29. 10. 2020

Sociální a zdravotní výbor města vytvořil novou stránku "Mapa pomoci Buštěhrad". Stránka slouží všem lidem, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci a potřebují pomoc s orientací na koho se mohou obrátit. Webové stránky sdružují a odkazují na organizace, které mohou pomoci v různých oblastech.

Projekt je stále pořád živý a tak budeme rádi, když nám budete posílat Vaše názory, připomínky, kontakty apod. Prostě cokoli, co nám může pomoci.

Ať se stránky líbí!


Opravy a pořizování náhrobků - doporučení k opatrnosti

9. 10. 2020

Vážení spoluobčané!

Blíží se svátek zesnulých a mnozí z Vás jistě pomýšlejí na osazení hrobového místa náhrobkem či hodlají renovovat ten stávající.

Buďte ale prosím, zejména v těchto dnech, v souvislosti s hřbitovními zařízeními obezřetní. Zejména pokud Vás neznámý kameník osloví z vlastní iniciativy a předloží Vám již předem připravenou smlouvu.

Pokud budete chtít smlouvu podepsat, řádně si ji přečtěte, nebojte se zeptat na všechno, co je Vám nejasné, a nenechte se přimět k podpisu, pokud se Vám něco nelíbí. Můžete nás i telefonicky kontaktovat, poradíme Vám (p. Hanáková Holeyšovská, tel. 725 515 340). Zejména prosím dbejte na to, aby nabídka korespondovala s Řádem veřejného pohřebiště Buštěhrad, který naleznete na webových stránkách města. Především se zaměřte na rozměry hrobového místa. Někteří kameníci nabízejí rozměry hrobů, které nejsou na našem pohřebišti povoleny a neodpovídají normě.

Pokud hledáte dobrého kameníka, požádejte o radu našeho správce hřbitova pana Jiřího Kapitána, či oslovte více certifikovaných kamenických firem v našem regionu, které můžete požádat o konkurenční nabídku a zároveň o návštěvu jejich dílny.


Dotazník na téma odpadů

24. 9. 2020

Vážení spoluobčané,

níže uveřejňujeme výzvu buštěhradského zastupitele Jakuba Pláška s prosbou o vyplnění online dotazníku na téma odpadů.

Vážení sousedé,

nejen já, ale i ostatní zastupitelé si uvědomujeme, že stávající řešení odpadů není dokonalé ani spravedlivé. Možnosti, jak to změnit, jsou kvůli legislativě spíš menší než větší, ale osobně věřím, že to nějak půjde… Ovšem jakákoliv změna by měla vycházet ze zevrubného pochopení situace a většinových návyků nás všech, proto jsem si dovolil vytvořit „Velký buštěhradský odpadový dotazník“, o jehož vyplnění vás tímto prosím.

Veškeré potřebné informace a instrukce jsem se snažil v maximální míře dát do formuláře, ale budete-li potřebovat pomoc s vyplněním dotazníku a v případě nejasností, můžete mne kontaktovat – ideálně e-mailem plasek@mestobustehrad.cz, případně zavolat i na mobil +420 724356470.

Je nás tu v Buštěhradu asi 1200 domácností, tak když se podaří získat 500 vyplněných dotazníků, bude to velkolepý úspěch! :)))

Děkuji,

Jakub Plášek, zastupitel


Zvýšení frekvence svozu kovů

10. 9. 2020

Ke stažení:

Vážení spoluobčané, od 12. 9. 2020 dochází k navýšení frekvence svozů u tříděného odpadu - komodita KOV. Svoz bude probíhat 2 x za měsíc, a to druhou a poslední sobotu v měsíci. Zároveň prosíme, abyste plechovky sešlapávali, aby se jich do kontejnerů vešlo více, a do kontejnerů neházeli věci, které tam nepatří (např. plechovky od barev jsou nebezpečný odpad a patří na sběrné místo). Děkujeme! Přikládáme zaktualizovaný harmonogram svozu odpadů.


Studie sídelní zeleně

7. 8. 2020

Na webu města máte možnost seznámit se s konceptem studie sídelní zeleně Buštěhradu.


Kam s ním? Přehledná tabulka o tom, kam co vyhazovat

13. 1. 2020

Ke stažení:

Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku na téma, kam který odpad vyhazovat. Pokud Vám tam cokoliv chybí, můžete to do tabulky přidat sami. Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může ještě vyvíjet.Nahoru