Aktuality: Městský úřad

Upozornění na odstávku elektřiny dne 5. 8. 2021 od 7:30 do 18:00

20. 7. 2021

Ke stažení:

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Buštěhrad (okres Kladno) Třinecká: č. p. 674, 991

U Panelárny: č. p. 136

kat. území Buštěhrad (kód 616397): parcelní č. 1947/40


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

30. 6. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 se budou konat 8. a 9. října 2021.

Podrobné informace k těmto volbám naleznete na webu MV ČR.

Politické strany, politická hnutí nebo koalice , jejichž kandidátní listina byla registrována, delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (dle §14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb). Zájemci o práci ve volebních komisích tedy mohou být na svoji žádost delegováni výše uvedenými subjekty. Starostka pak 8. 9. 2021 dojmenuje členy okrskových volebních komisí (OVK) na neobsazená místa. A pro tento případ eviduje MěÚ "náhradníky" na členství v OVK.

Zájemce o práci ve volebních komisích prosíme, aby vyplnili formulář v příloze, na základě kterého je zařadíme do seznamu náhradníků pro případ, že politické strany a hnutí nedelegují dostatečné množství členů pro všechny OVK v našem městě, nebo někdo z delegovaných odstoupí.

Vyplněné a podepsané formuláře předejte v podatelně MěÚ Buštěhrad nebo v Infocentru Buštěhrad nejpozději do 7. 9. 2021.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Buštěhrad: Zdeňka Vestfálová, 312 278 032

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.  Voličům z Buštěhradu nicméně nabízíme v příloze vzor, který jim při žádosti o vydání voličského průkazu může pomoci.

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout a teprve pak je vyplňovat. Na každém dokumentu jsou také uvedeny lhůty, které je potřeba dodržet.


Informace Ministerstva zemědělství k ptačí chřipce

28. 1. 2021

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydalo včera 26. ledna 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

Mimořádné opatření je připojeno, včetně související tiskové zprávy.


Mapa pomoci Buštěhrad

29. 10. 2020

Sociální a zdravotní výbor města vytvořil novou stránku "Mapa pomoci Buštěhrad". Stránka slouží všem lidem, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci a potřebují pomoc s orientací na koho se mohou obrátit. Webové stránky sdružují a odkazují na organizace, které mohou pomoci v různých oblastech.

Projekt je stále pořád živý a tak budeme rádi, když nám budete posílat Vaše názory, připomínky, kontakty apod. Prostě cokoli, co nám může pomoci.

Ať se stránky líbí!


Opravy a pořizování náhrobků - doporučení k opatrnosti

9. 10. 2020

Vážení spoluobčané!

Blíží se svátek zesnulých a mnozí z Vás jistě pomýšlejí na osazení hrobového místa náhrobkem či hodlají renovovat ten stávající.

Buďte ale prosím, zejména v těchto dnech, v souvislosti s hřbitovními zařízeními obezřetní. Zejména pokud Vás neznámý kameník osloví z vlastní iniciativy a předloží Vám již předem připravenou smlouvu.

Pokud budete chtít smlouvu podepsat, řádně si ji přečtěte, nebojte se zeptat na všechno, co je Vám nejasné, a nenechte se přimět k podpisu, pokud se Vám něco nelíbí. Můžete nás i telefonicky kontaktovat, poradíme Vám (p. Hanáková Holeyšovská, tel. 725 515 340). Zejména prosím dbejte na to, aby nabídka korespondovala s Řádem veřejného pohřebiště Buštěhrad, který naleznete na webových stránkách města. Především se zaměřte na rozměry hrobového místa. Někteří kameníci nabízejí rozměry hrobů, které nejsou na našem pohřebišti povoleny a neodpovídají normě.

Pokud hledáte dobrého kameníka, požádejte o radu našeho správce hřbitova pana Jiřího Kapitána, či oslovte více certifikovaných kamenických firem v našem regionu, které můžete požádat o konkurenční nabídku a zároveň o návštěvu jejich dílny.


Dotazník na téma odpadů

24. 9. 2020

Vážení spoluobčané,

níže uveřejňujeme výzvu buštěhradského zastupitele Jakuba Pláška s prosbou o vyplnění online dotazníku na téma odpadů.

Vážení sousedé,

nejen já, ale i ostatní zastupitelé si uvědomujeme, že stávající řešení odpadů není dokonalé ani spravedlivé. Možnosti, jak to změnit, jsou kvůli legislativě spíš menší než větší, ale osobně věřím, že to nějak půjde… Ovšem jakákoliv změna by měla vycházet ze zevrubného pochopení situace a většinových návyků nás všech, proto jsem si dovolil vytvořit „Velký buštěhradský odpadový dotazník“, o jehož vyplnění vás tímto prosím.

Veškeré potřebné informace a instrukce jsem se snažil v maximální míře dát do formuláře, ale budete-li potřebovat pomoc s vyplněním dotazníku a v případě nejasností, můžete mne kontaktovat – ideálně e-mailem plasek@mestobustehrad.cz, případně zavolat i na mobil +420 724356470.

Je nás tu v Buštěhradu asi 1200 domácností, tak když se podaří získat 500 vyplněných dotazníků, bude to velkolepý úspěch! :)))

Děkuji,

Jakub Plášek, zastupitel


Zvýšení frekvence svozu kovů

10. 9. 2020

Ke stažení:

Vážení spoluobčané, od 12. 9. 2020 dochází k navýšení frekvence svozů u tříděného odpadu - komodita KOV. Svoz bude probíhat 2 x za měsíc, a to druhou a poslední sobotu v měsíci. Zároveň prosíme, abyste plechovky sešlapávali, aby se jich do kontejnerů vešlo více, a do kontejnerů neházeli věci, které tam nepatří (např. plechovky od barev jsou nebezpečný odpad a patří na sběrné místo). Děkujeme! Přikládáme zaktualizovaný harmonogram svozu odpadů.


Studie sídelní zeleně

7. 8. 2020

Na webu města máte možnost seznámit se s konceptem studie sídelní zeleně Buštěhradu.


Kam s ním? Přehledná tabulka o tom, kam co vyhazovat

13. 1. 2020

Ke stažení:

Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku na téma, kam který odpad vyhazovat. Pokud Vám tam cokoliv chybí, můžete to do tabulky přidat sami. Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může ještě vyvíjet.