Aktuality: Městský úřad

Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu 2023

2. 2. 2023

Ke stažení:

Od 20. března do 8. dubna 2023 umístí pracovníci TS po městě Buštěhradu kontejnery, do kterých bude možné uložit bioodpad.

Na vybraná místa budou dovezeny vždy 2 kontejnery. Jeden bude možné využít na listí, trávu a kompost. Druhý bude sloužit pro sběr větví stromů.

 


Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Buštěhradě

28. 1. 2023

Můžete si prohlédnout výsledky 2. kola prezidentských voleb v Buštěhradě. Volební účast byla ještě o málo vyšší než v prvním kole - 75,56 %, v našem městě je vyhrál kandidát č. 4 Ing. Petr Pavel, který získal 70,72 % hlasů, kandidát č. 7 Ing. Andrej Babiš získal 29,27 % hlasů.


Nová zelená úsporám Light

2. 1. 2023

Ke stažení:

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo dotace pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy, ze kterých bude možné hradit:

  • Zateplení fasády
  • Zateplení střechy, podlahy nebo stropu
  • Výměnu oken a vchodových dveří

Na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Zároveň žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či trvale obývaného rekreačního objektu.

Více v přiloženém letáku.


Mimořádná veterinární opatření proti šíření ptačí chřipky

14. 12. 2022

Ke stažení:

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od 14. prosince 2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.


Základní souhrn informací o místním poplatku za Městský systém odpadového hospodářství a ostatních místních poplatků

26. 10. 2022

Místní poplatek za Městský systém odpadového hospodářství, informace o něm i ostatních poplatcích.

Možnost osvobození od místního poplatku

Pro nadcházející období roku 2023 žádáme všechny poplatníky místního poplatku za Městský systém odpadového hospodářství – zkr. „MSOH“ nebo též „odpady“ (osoby trvale hlášené k pobytu na území Města Buštěhradu a osoby, které vlastní nemovitost v katastru Města Buštěhradu), aby si zkontrolovali, zda mají nárok na osvobození od tohoto poplatku viz. čl. 8. Obecně závazné vyhlášky Města Buštěhradu č. 2/2021, o místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství. Ohlášení nároku na osvobození proveďte prosím příslušným formulářem a doložte potřebnými doklady.

Více viz příloha.