Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Městský úřad

Aktuality: Městský úřad

Čipování nádob na směsný komunální odpad

18.9.2020

Čipování nádob na směsný komunální odpad (černé popelnice)

Každé úterý a středu v období 22.9. - 14.10.2020 od  8:00-14:00 hod bude probíhat čipování nádob na směsný komunální odpad v Buštěhradě. 

Žádáme tímto občany, aby nádoby na směsný komunální odpad ponechali před svými domy každé úterý a středu v dané období a čas až do doby jejich očipování. Zároveň prosíme o kontrolu viditelnosti čísla popisného na štítku, kterým by měla být označena každá nádoba na směsný komunální odpad.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci


Informace k volbám do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

17.9.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny (viz Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu). Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz Hlasování na voličský průkaz).

 

Voličem je

ü občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; o ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 10. října 2020 dovrší věku 18 let.

 

Kam půjdeme volit?

Přehled buštěhradských ulic – podle volebních místností:

ve volebním  okrsku  č. 1  je volební  místnost :

Buštěhrad, Kladenská 207 – Muzeum Oty Pavla; pro voliče podle  místa,  kde  jsou  přihlášeni k  trvalému  pobytu v ulicích:

 

Brandlova, Břízová,  Buková,  Družstevní,  Dubová,  Havlíčkova Habrová, Hornická, Hřebečská  (od ulice 5. května k benzinové stanici), Husova, Hutnická, Javorová  čp. 699, 711, 712, 725, 736, 739, 764,  838, 842, 975;  Kaštanová,  Kladenská  (od pošty a křižovatky s ul. 5. května směrem k vodojemu), Krátká,  Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopova, Příční,  Riegrova, Sadová, Sladkovského,  Stavební,  Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, V Zahradě, Žižkova

ve volebním  okrsku  č. 2  je volební  místnost:

 Buštěhrad, Tyršova 77 –  budova ZŠ a MŠ Oty Pavla – 2. stupeň, přízemí vpravo (nová budova) - vstup ve dvoře ;  pro voliče podle  místa,  kde  jsou  přihlášeni k  trvalému  pobytu v ulicích 

Bezručova, Bořivojova, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Palackého, Průchodní; Revoluční čp. 54, 107-110, 260, 280, 283, 286, 287, 494;  Slepá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, Vodárenská, Vrapická,  Zahradní, Žeberova

 

ve volebním okrsku č. 3  je volební místnost :

Buštěhrad, Revoluční 1 – zámek, přízemí Městského úřadu, vstup za výtahem; 

pro voliče podle  místa,  kde  jsou  přihlášeni k  trvalému  pobytu v ulicích 

Akátová, Hradní;  Hřebečská 331, 336- 340, 623-626, 668,677; Javorová  čp.1088, 1090, 1095, 1096, 1118, 1127;  Jasanová, Jasmínová, Kladenská čp.  6, 147, 159,248, 285, 332, 627-629,678, 681,728, 859; Květinová, Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín,  Podhradí, Polní, Pražská,  Revoluční čp. 1,2,18,28,144,153,309,323,482,654-657; Starý Hrad, Šeříková, Trnková, Vávrova, Vrbová, V Uličce, 5. května, Zámecké schody

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

- Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (do 29. 9. 2020)

- Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.     V případě konání II. Kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční

v pátek dne 9. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

v sobotu dne 10. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V případě konání II. Kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Druhé kolo senátních voleb se  bude konat v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Podrobné informace k volbám najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

 

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci voleb:

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

• před vstupem do volební místnosti si, prosím, nasaďte roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst

využijte také připravené dezinfekční prostředky na ruce

dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy

doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku

dodržujte pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.

Děkujeme!

 


NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16.9.2020

Definitivní termín uvedení do provozu nové autobusové zastávky U Kapličky je 3. 10. 2020. Aktualizované jízdní řády se cca týden před zahájením objeví na stránkách dopravního systému v sekci Jízdní řády – Aktuality.


Upozornění na chystanou dopravní uzavírku

16.9.2020

Ke stažení:

V průmyslové zóně (podél budovaného velkoskladu) chystá Lidl opravu stávající komunikace. Komunikace bude uzavřena od 21. 9. do 21. 11. 2020.  


Zvýšení frekvence svozu kovů

10.9.2020

Ke stažení:

Vážení spoluobčané, od 12. 9. 2020 dochází k navýšení frekvence svozů u tříděného odpadu - komodita KOV. Svoz bude probíhat 2 x za měsíc, a to druhou a poslední sobotu v měsíci. Zároveň prosíme, abyste plechovky sešlapávali, aby se jich do kontejnerů vešlo více, a do kontejnerů neházeli věci, které tam nepatří (např. plechovky od barev jsou nebezpečný odpad a patří na sběrné místo). Děkujeme! Přikládáme zaktualizovaný harmonogram svozu odpadů.


Studie sídelní zeleně

7.8.2020

Na webu města máte možnost seznámit se s konceptem studie sídelní zeleně Buštěhradu.


Informace k zvýšení daně z nemovitosti

5.5.2020

Zastupitelé města Buštěhrad na březnovém zasedání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Pro fyzické osoby dojde ke zvýšení koeficientu na 2 (ze současného koeficientu 1), pro podnikatele byl schválen navíc ještě koeficient 1,5. Co to pro město bude znamenat?

Nové koeficienty budou platit až od roku 2020. To znamená, že se všem zvýší daň z nemovitosti. Pokud jste fyzická osoba a platíte dejme tomu 500,- Kč daň ze své nemovitosti za kalendářní rok, budete od roku 2020 platit 1000,- Kč za kalendářní rok. Pro fyzické osoby se jedná pouze o mírné zvýšení (obec má právo koeficient zvýšit až na 5). U podnikatelů, především firem, se tato daň ale ještě vynásobí koeficientem 1,5. To bude mít velmi zásadní význam hlavně u daní od velkých podniků, které na našem katastru vlastní rozsáhlé pozemky. Koeficienty se vztahují pouze na zastavěné a stavební pozemky, nikoliv na zemědělskou půdu.

Proč především koeficienty zvyšujeme? Město Buštěhrad je po několik desetiletí velmi podfinancované. Léta trpělo sousedstvím průmyslové zóny, Poldi Kladno a haldy, která činností Poldi vznikla, a dalších průmyslových podniků. Díky výstavbě ocelárny byly zničeny prameny v údolí pod Poldovkou (proto nyní začíná Buštěhradský potok až pod Palandou, a jeho koryto výše je vyschlé), a znehodnoceny další vodní zdroje v údolí. Životní prostředí města bylo dlouhodobě velmi poškozováno, a i nyní, po utlumení výroby, stále v průmyslové zóně fungují Třinecké železárny, obalovna asfaltových směsí, chystá se zde výstavba rozsáhlého velkoskladu firmy LIDL, a další podniky. Na haldu se stále vyváží odpad. I když je to nyní již jen zemina a suť, znamená to zatížení města nákladní dopravou (zvláště, když dopravci nerespektují zákazy vjezdu vozidlům nad 3,5 t do naší obce). Město při tom od průmyslových podniků nikdy nedostalo žádné kompenzace. Na druhém konci města zase máme sušičku firmy AgroZZN, a. s. (což je společnost provázaná s Agrofertem), či letištní parkoviště. Zvýšení daně z nemovitosti je prostředkem, jak získat od všech těchto subjektů finanční prostředky navíc, které můžeme investovat do zlepšení infrastruktury a vybavenosti města. Další, od koho na dani z nemovitosti získáme více peněz, jsou developeři, kteří ještě nerozprodali všechny pozemky. Týká se to hlavně pozemků mezi hřbitovem a Chmelnicí. S těmito developery nebyly většinou před mnoha lety uzavřeny žádné plánovací smlouvy (což byla neprozíravost tehdejšího vedení města), to znamená, že nijak nepřispěli do rozpočtu města třeba na nutné navýšení kapacity školy a školky, a na další náklady, které nové osídlení pro město znamená.

Nelekněte se tedy, až Vám příští rok přijde složenka od Finančního úřadu na daň z nemovitosti, na které bude vyšší částka, než na jakou jste zvyklí. Vězte, že příjmy z daně z nemovitosti nám vytvoří do budoucna fond, ze kterého město bude moci financovat opravy komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a další infrastruktury a vybavenosti města, a budeme si díky němu moci dovolit více do této oblasti investovat, než jsme mohli doposud.

Článek vyšel v BZ 8-9/2019.


Informace o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová

17.4.2020

Zastupitelstvo města Buštěhradu na svém zasedání č. 2/2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová. Tato vyhláška je účinná dnem 23. března 2020.

Správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, v současné době zasílá všem dotčeným osobám, tedy poplatníkům, Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti k tomuto poplatku. Na tuto Výzvu, ti, jichž se tato Výzva týká, zareagují zasláním vyplněného formuláře pro Ohlášení poplatkové povinnosti pro místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace. Tento formulář je umístěn v sekci „Formuláře ke stažení“.

Formulář lze doručit:

Na základě doručení tohoto Ohlášení poplatkové povinnosti na adresu Městského úřadu Buštěhrad, bude dotčeným osobám zaslán doporučeně s modrým pruhem písemnost - Platební výměr, kde bude uvedena konečná částka místního poplatku a platební údaje, potřebné k provedení platby.

Nejzazší termín pro podání Ohlášení je 24. červen 2020. Splatnost poplatku je 30. června 2020, včetně.

S ohledem na výskyt pandemie na našem území je správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, oprávněn posunout splatnost místního poplatku.

Splatnost tohoto místního poplatku se tak posouvá na datum 15. 12. 2020, včetně, připsáno na účet města Buštěhradu.

Nedodržení splatnosti tohoto místního poplatku nejpozději do 31. prosince 2020 může mít za následek navýšení místního poplatku na trojnásobek jeho výše.


Kam s ním? Přehledná tabulka o tom, kam co vyhazovat

13.1.2020

Ke stažení:

Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku na téma, kam který odpad vyhazovat. Pokud Vám tam cokoliv chybí, můžete to do tabulky přidat sami. Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může ještě vyvíjet.