Aktuality: Městský úřad

Seznam zpráv z kategorie Městský úřad

Odpadový Oskar

14. 3. 2023

Ke stažení:

Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara. Jeho cílem je popularizace obcí s nízkou produkcí směsných komunálních odpadů. Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnocena data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.

Mezi obce s nejnižší produkcí odpadů v roce 2021, které byly oceněné jako příklad dobré praxe v minulém ročníku Odpadového Oskara, patří i Buštěhrad.

Více informací včetně pochvaly pro Buštěhrad v příloze.


Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu 2023

2. 2. 2023

Ke stažení:

Od 20. března do 8. dubna 2023 umístí pracovníci TS po městě Buštěhradu kontejnery, do kterých bude možné uložit bioodpad.

Na vybraná místa budou dovezeny vždy 2 kontejnery. Jeden bude možné využít na listí, trávu a kompost. Druhý bude sloužit pro sběr větví stromů.


Nová zelená úsporám Light

2. 1. 2023

Ke stažení:

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo dotace pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy, ze kterých bude možné hradit:

  • Zateplení fasády
  • Zateplení střechy, podlahy nebo stropu
  • Výměnu oken a vchodových dveří

Na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Zároveň žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či trvale obývaného rekreačního objektu.

Více v přiloženém letáku.