Aktuality: Městský úřad

Sčítání lidu

8. 4. 2021

Ke stažení:

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.


Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu

2. 3. 2021

Ke stažení:

V příloze naleznete termíny svozu bioodpadu pro občany města Buštěhradu v roce 2021 a informace o umístění kontejnerů.


Realizace nové okružní křižovatky u Stehelčevsi

24. 2. 2021

Od 5. 4.–5. 6. 2021 je plánovaná realizace nové okružní křižovatky u Stehelčevsi.

Investorem je KSUS Středočeského kraje.

Realizaci provede: Pozemní komunikace Bohemia a. s.

Odbočka do Buštěhradu do Tyršovy ulice bude v tomto období zcela uzavřena.


Informace Ministerstva zemědělství k ptačí chřipce

28. 1. 2021

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydalo včera 26. ledna 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

Mimořádné opatření je připojeno, včetně související tiskové zprávy.


Vydávání známek na popelnice na rok 2021

5. 1. 2021

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke koronavirové situaci nemůže být dle vládních nařízení v současné době otevřeno informační centrum, kde měly být vydávány známky na popelnice pro rok 2021 občanům, kteří zaplatili poplatky bezhotovostně na účet města.

Pokud to vládní nařízení dovolí a informační centrum se otevře, budou se známky na popelnice v informačním centru vydávat od 11. ledna 2021 v běžných otevíracích  hodinách.

V případě, že nedojde ke zlepšení koronavirové situace, budeme známky vydávat v informačním centru v povolených úředních hodinách, a to v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve středu od 13:00 do 17:00 h.

Prosíme o dodržování 3R  - ruce, roušky, rozestupy.

Děkujeme za pochopení.


Harmonogram svozu odpadů na rok 2021

21. 12. 2020

V příloze naleznete harmonogram svozu odpadů na rok 2021.

POZOR, od 1. 1. 2021 dochází ke změně dne svozu komunálního odpadu (černé popelnice) ze sudé středy na sudý čtvrtek v těchto ulicích:

Akátová, Břízová, Buková, Dubová, Habrová, Hornická (část ulice v nové zástavbě - viz přiložená mapa) , Jasanová, Jasmínová, Javorová, Kaštanová, Květinová, Liliová, Luční, Olivová, Ořešín, Polní, Šeříková, Švermova (část ulice v nové zástavbě - viz přiložená mapa), Topolová, Trnková, U Kapličky a Vrbová.

Změna nastává proto, že výsyp s vážením popelnic (protože už máme čipy) trvá déle, takže AVE nestihne svézt celé město za jeden den.


Rozsvícení vánočního stromu - video

29. 11. 2020

Na tomto odkazu můžete shlédnout letošní video z netradičního rozsvícení vánočního stromu na zámeckém nádvoří s divadlem KiX.


Mapa pomoci Buštěhrad

29. 10. 2020

Sociální a zdravotní výbor města vytvořil novou stránku "Mapa pomoci Buštěhrad". Stránka slouží všem lidem, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci a potřebují pomoc s orientací na koho se mohou obrátit. Webové stránky sdružují a odkazují na organizace, které mohou pomoci v různých oblastech.

Projekt je stále pořád živý a tak budeme rádi, když nám budete posílat Vaše názory, připomínky, kontakty apod. Prostě cokoli, co nám může pomoci.

Ať se stránky líbí!


Opravy a pořizování náhrobků - doporučení k opatrnosti

9. 10. 2020

Vážení spoluobčané!

Blíží se svátek zesnulých a mnozí z Vás jistě pomýšlejí na osazení hrobového místa náhrobkem či hodlají renovovat ten stávající.

Buďte ale prosím, zejména v těchto dnech, v souvislosti s hřbitovními zařízeními obezřetní. Zejména pokud Vás neznámý kameník osloví z vlastní iniciativy a předloží Vám již předem připravenou smlouvu.

Pokud budete chtít smlouvu podepsat, řádně si ji přečtěte, nebojte se zeptat na všechno, co je Vám nejasné, a nenechte se přimět k podpisu, pokud se Vám něco nelíbí. Můžete nás i telefonicky kontaktovat, poradíme Vám (p. Hanáková Holeyšovská, tel. 725 515 340). Zejména prosím dbejte na to, aby nabídka korespondovala s Řádem veřejného pohřebiště Buštěhrad, který naleznete na webových stránkách města. Především se zaměřte na rozměry hrobového místa. Někteří kameníci nabízejí rozměry hrobů, které nejsou na našem pohřebišti povoleny a neodpovídají normě.

Pokud hledáte dobrého kameníka, požádejte o radu našeho správce hřbitova pana Jiřího Kapitána, či oslovte více certifikovaných kamenických firem v našem regionu, které můžete požádat o konkurenční nabídku a zároveň o návštěvu jejich dílny.


Dotazník na téma odpadů

24. 9. 2020

Vážení spoluobčané,

níže uveřejňujeme výzvu buštěhradského zastupitele Jakuba Pláška s prosbou o vyplnění online dotazníku na téma odpadů.

Vážení sousedé,

nejen já, ale i ostatní zastupitelé si uvědomujeme, že stávající řešení odpadů není dokonalé ani spravedlivé. Možnosti, jak to změnit, jsou kvůli legislativě spíš menší než větší, ale osobně věřím, že to nějak půjde… Ovšem jakákoliv změna by měla vycházet ze zevrubného pochopení situace a většinových návyků nás všech, proto jsem si dovolil vytvořit „Velký buštěhradský odpadový dotazník“, o jehož vyplnění vás tímto prosím.

Veškeré potřebné informace a instrukce jsem se snažil v maximální míře dát do formuláře, ale budete-li potřebovat pomoc s vyplněním dotazníku a v případě nejasností, můžete mne kontaktovat – ideálně e-mailem plasek@mestobustehrad.cz, případně zavolat i na mobil +420 724356470.

Je nás tu v Buštěhradu asi 1200 domácností, tak když se podaří získat 500 vyplněných dotazníků, bude to velkolepý úspěch! :)))

Děkuji,

Jakub Plášek, zastupitel


NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

16. 9. 2020

Definitivní termín uvedení do provozu nové autobusové zastávky U Kapličky je 3. 10. 2020. Aktualizované jízdní řády se cca týden před zahájením objeví na stránkách dopravního systému v sekci Jízdní řády – Aktuality.


Zvýšení frekvence svozu kovů

10. 9. 2020

Ke stažení:

Vážení spoluobčané, od 12. 9. 2020 dochází k navýšení frekvence svozů u tříděného odpadu - komodita KOV. Svoz bude probíhat 2 x za měsíc, a to druhou a poslední sobotu v měsíci. Zároveň prosíme, abyste plechovky sešlapávali, aby se jich do kontejnerů vešlo více, a do kontejnerů neházeli věci, které tam nepatří (např. plechovky od barev jsou nebezpečný odpad a patří na sběrné místo). Děkujeme! Přikládáme zaktualizovaný harmonogram svozu odpadů.


Studie sídelní zeleně

7. 8. 2020

Na webu města máte možnost seznámit se s konceptem studie sídelní zeleně Buštěhradu.


Kam s ním? Přehledná tabulka o tom, kam co vyhazovat

13. 1. 2020

Ke stažení:

Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku na téma, kam který odpad vyhazovat. Pokud Vám tam cokoliv chybí, můžete to do tabulky přidat sami. Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může ještě vyvíjet.