Aktuality: Městský úřad

Odečty vodoměrů od 17. ledna do 28. ledna 2022

14. 1. 2022

Odečty vodoměrů budou v Buštěhradě probíhat od 17. ledna do 28. ledna 2022.

Oznámení o stavu vodoměru můžete umístit na dobře viditelné místo u své nemovitosti a ponechte ho tam, prosím, po celou dobu provádění odečtů. Stav vodoměru také můžete nahlásit na tel. č.: 725 806 885.

Pracovníci vodáren také umístí na veřejná místa oznámení s termíny, kdy se budou pohybovat v jednotlivých částech Buštěhradu.

Předem děkujeme za spolupráci! 


12. února 2022_očkování proti covid - 19, v Buštěhradě na zámku a bez registrace

10. 1. 2022

Městský úřad Buštěhrad a Mobilní očkovací tým RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, Černuc a Kralupy nad Vltavou, pod záštitou Středočeského kraje nabízí občanům Buštěhradu 

Očkování proti covid - 19 

Kdy?  dne 12. února 2022 od 13.00 do 19.00 hodin

 

Kde?  Buštěhrad – Revoluční 1, zámecký sál - ve 2. patře Městského úřadu (možnost využití výtahu pro imobilní zájemce o očkování)

 

Výběr očkovací látky: Comirnaty - Pfizer nebo Spikevax – Moderna (pro děti  pouze Comirnaty - Pfizer, mini)

 

- Očkování pro dospělé i pro děti 5+ ve spolupráci s pediatrem, který bude na místě spolu s lékařem pro dospělé

- U dětí se obecně vyžaduje udělení informovaného souhlasu zákonným zástupcem dítěte a přítomnost zákonného zástupce na očkovacím místě.

- Není možné očkovat klienty, kteří v intervalu 14 dní od určeného data očkování budou očkováni jinou vakcínou (chřipka, pneumokok, atd.)

- Očkování je pro první, druhou i třetí dávku

 

Zájemci se předem nahlásí

- na Městském úřadě Buštěhrad telefonicky na: 312 278 032 nebo e-mailem na: vestfalova@mestobustehrad.cz

- při zasílání zprávy je třeba uvést jména a příjmení zájemců o očkování, druh preferované vakcíny, pořadí očkování (1.-3.) u dětí rok narození

- tato evidence je nutná, aby MOT přijel na očkovací místo v Buštěhradě s dostatečným množstvím očkovacích látek

 

Co si přinést s sebou na očkování

- občanský průkaz 

- průkaz zdravotní pojišťovny

- pro děti i očkovací průkaz

- děti musí přijít v doprovodu svého právního zástupce (obvykle jednoho z rodičů)

 

Více informací na www.rescuehelp.cz/mot.html a na telefonu: 770 665 155
Mobilní očkovací tým RESCUE HELP-ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA,

Černuc 124, 273 23 Černuc; Mostní 934, 278 01  Kralupy nad Vltavou 


Harmonogram svozů odpadů nas rok 2022

30. 12. 2021

Harmonogram svozu odpadů na rok 2022 najdete v příloze, včetně mapy, kde jsou vyznačené oblasti, které se budou svážet ve čtvrtek. 

Oproti roku 2021 se nic nebude měnit.

 


Informace MěÚ k úhradě poplatků 2022

29. 12. 2021

Informace MěÚ k úhradě poplatků 2022

Poplatky můžete začít hradit až v roce 2022, a to hotově na pokladně v úředních hodinách od 5. ledna 2022 nebo převodem na účet 388172369/0800, variabilní symbol = číslo popisné domu. Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení, počet osob (rok narození) + pes (počet).

Známky na popelnice Vám budou vydány na pokladně a u bezhotovostního převodu v informačním centru, a to nejdříve třetí pracovní den po připsání na účet města. Otevírací dobu najdete na stránkách města www.mestobustehrad.cz/nas-bustehrad/infocentrum.

Poplatky za odpad na 1. pololetí  nebo na celý rok 2022 jsou splatné do 15. 2. 2022. 

Poplatek za psa je splatný do 15. 2. 2022.

Pouze do 15. 2. 2022 je možné přihlásit se do programu „Kompostuji…“ nebo z něj vystoupit, po tomto termínu již změna není možná.

Žádost o osvobození od poplatkové povinnosti se předkládá ve stejném termínu, tj. do 15. 2. 2022.

Nově může podat žádost o osvobození i poplatník, který má na Buštěhradě trvalý pobyt a bydlí trvale v jiné obci, kde platí odpad z nemovité věci. K žádosti je potřeba doložit potvrzení o uhrazení poplatku za odpad z nemovité věci v dané obci.

Poplatek za odpad pro občany na rok 2022

Základní (černá + hnědá popelnice)

osoba/rok

950 Kč

 

osoba /6 měsíců

475 Kč

Program kompostuji (pouze černá popelnice)

osoba /rok

750 Kč

 

osoba /6 měsíců

375 Kč

Poplatek za odpad pro majitele nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu na rok 2022

Základní (černá + hnědá popelnice)

rok

950 Kč

 

6 měsíců

475 Kč

Program kompostuji (pouze černá popelnice)

rok

750 Kč

 

6 měsíců

375 Kč

Poplatek za psa pro občany na rok 2022

 

 

 

Majitel

do 65 let

starší 65 let

Rodinný dům

 

 

první pes

300 Kč

  50 Kč

druhý a každý další

400 Kč

200 Kč

Bytový dům

 

 

první pes

400 Kč

150 Kč

druhý a každý další

500 Kč

200 Kč


FÚ - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

27. 12. 2021

Ke stažení:

V měsíci lednu 2022 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).

Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám zasíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze.

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době:

Po, St 8:00 – 16:30

Út, Čt 8:00 – 14:30

Pá 8:00 – 13.30

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022

S pozdravem

Ing. Zdeněk Bilec ředitel odboru


Buštěhrad se prezentuje na Inspiračním fóru SMO ČR

26. 11. 2021

Starostka Daniela Javorčeková bude ve středu 1. prosince sdílet zkušenosti s rozvojem naší obce na konferenci s názvem Inspirační fórum SMO ČR. Jako příklad dobré praxe představí veřejnosti a zástupcům měst a obcí projekty přístaveb Základní a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě.

O čem je Inspirační  Fórum SMO ČR?

Svaz města a obcí ČR touto cestou hledá možnost, jak sdílet příklady dobré praxe mezi starosty, odborníky a aktivní veřejnost a propojovat je na živé diskuzní platformě. Tématem prvního ročníku je ekonomická udržitelnost i společenský význam veřejných prostranství, aplikace prvků přispívajících k adaptaci veřejných prostranství na změnu klimatu, veřejné osvětlení či vzdělávací a školské budovy.

Zveme Vás k diskuzi mezi architekty a zástupci měst a obcí. Přidejte se a sdílejte i vaše zkušenosti.

Sledovat můžete celou konferenci 1.12. 2021 od 9.00 do 16.30 hodin na webových stránkách https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum


Začíná stavba ČEZu a budování nového VO, etapa U hřiště

26. 11. 2021

Ke stažení:

V těchto dnech začíná ČEZ budovat přeložky kabelů nízkého napětí - etapa U hřiště, při které město zároveň buduje nové veřejné osvětlení. Začíná se v ulicích u Dálnice, Stavební, Krátká, Příční a zadní část Lípové. Konkrétní dotazy k harmonogramu směřujte na pana Vavrušku, tel. 601 327 724.