Aktuality: Městský úřad

Rekonstrukce kolumbária a jeho okolí

13. 5. 2022

Ke stažení:

Vážení spoluobčané,

od 16.5.2022 začíná velká rekonstrukce kolumbária a jeho okolí. Žádáme vás, abyste nedávali po dobu rekonstrukce svíčky a květinovou výzdobu pod okénka kolumbária. Urny a fotografie není třeba z okének vyndávat.

V případě dotazů mne kontaktujte v pracovních dnech od 7.00 – 18.00 hod, na tel.čísle 725 515 340.

Děkuji za pochopení.

Za správu hřbitova

Jaroslava Hanáková Holeyšovská, BBA

 

V Buštěhradě dne 13.5.2022

 


Nepomáháme jen ukrajinským uprchlíkům, ale všem, kdo jsou v nouzi!

25. 4. 2022

Město Buštěhrad pomáhá všem, kdo jsou v nouzi, ať už se jedná o potravinovou pomoc, pomoc s jednáním s úřady při vyřizování různých příspěvků, či třeba dluhové poradenství. Rádi pomůžeme i Vám, pokud se o Vás dozvíme. Potřebné kontakty i rady pro různé životní situaci naleznete na našem webu "Mapa pomoci Buštěhrad".


Dočasné přesunutí místa na tříděný odpad

7. 4. 2022

Důvodem dočasného přesunutí místa na tříděný odpad je oprava povrchu místních komunikací ulice U Cihelny a ulice Bezručova. V době opravy povrchů, tj. 4.4. - 31.5. 2022, by se svozová auta nedostala k obsluze nádob v ulici Bořivojova.

Děkujeme za pochopení. 


Informace k vývozu popelnic po dobu oprav ulic Bořivojova a U Cihelny

7. 4. 2022

Ke stažení:

Vzhledem k budování nových povrchů ulic U Cihelny a Bezručova, které bude pobíhat v termínu 4. 4. - 31. 5. 2022, bude nutné, abyste v tomto období přistavovali ke svozu popelnice (černé i hnědé) do ulic Tyršova nebo Bořivojova (svozové vozidlo AVE se k Vám nedostane). Týká se to i úseku Zahradní ulice, která je mezi těmito dvěma ulicemi (Zahradní č. 676/10 a 451/3). AVE bude moci zajíždět i do ulice Zahradní (kromě výše uvedeného úseku), ovšem pouze v případě, že zde nebudou v době svozu zaparkovaná auta, nebo zde nebude deponie stavebního materiálu, nebo jakákoliv jiná překážka bránící svozu odpadu. Omlouváme se za toto dočasné omezení.


Chystané opravy a s tím spojené uzavírky ulic U Cihlelny a Bezručova od 4. 4. do 31. 5. 2022

21. 3. 2022

Ke stažení:

Název stavby: Oprava místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa

Místo stavby:

  • U CIHELNY parc. č. 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1278/3
  • BEZRUČOVA parc. č. 1364/1, 1364/2, 1364/3, k. ú. Buštěhrad

Zhotovitel stavby: ČNES dopravní stavby, a. s.

Důvodem uzavírek je oprava povrchu místních komunikací. V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího krytu vozovky. Následně bude provedena úprava krytu z kameniva drceného s doplněním kameniva. Povrch se očistí, provede se infiltrační postřik a strojně se položí vyrovnávací vrstva y ACO11 do tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu bude proveden živičný postřik ze silniční emulze. Obrusnou vrstvu bude tvořit ACO11 v tloušťce 50 mm. Součástí prací je osazení obrub a výšková úprava prvků trubních vedení (poklopů, vpustí, hydrantů, šoupat, apod) a provedení styčných ploch včetně zarovnání a zálivek.

Příjezd k nemovitostem a uzavírka: 4. 4.-31. 5. 2022

Příjezd k majitelů až k jejich nemovitostem v obou ulicích bude možný ještě v dubnu. V květnu pouze do domluvě se stavbyvedoucím p. Otto Kalina tel. 724 740 519.

Pokud to bude technicky a stavebně možné, bude umožněno kolmé přejetí z ul. U Cihelny a ul. Bezručovy do ul. Zahradní. Vždy ale po dohodě se stavbyvedoucím.

Pavel Vavruška

Referent správy majetku MěÚ