Aktuality: Ostatní zprávy

Nabídka zaměstnání na DPP v ZŠ a MŠ Buštěhrad

8. 8. 2022

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad shání na DPP (250kč/h) od 1. 9. do konce kalendářního roku

2 vedoucí adaptačních skupin pro Ukrajince

(cca 20 dětí 6 - 15let) v Buštěhradě. 

 

Pedagogické vzdělání není podmínkou, ale zkušenosti s vedením dětí určitě ano.

Náplní práce bude výuka češtiny, apadptační aktivity atd. 

 

V případě zájmu posílejte své životopisy na email info@zsbustehrad.cz.


Milostivé léto 2

2. 8. 2022

Ke stažení:

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.

• Exekuci vymáhá soudní exekutor.

• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát (dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.

• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další doplňující informace.

• Obrátit se můžete na dluhové poradkyně Člověka v tísni v Kladně:
Radka Suchopárková, radka.suchoparkova@clovekvtisni.cz; 739 320 442,
Hana Schindlerová, hana.schindlerova@clovekvtisni.cz; 702 182 871,
Renata Bistranin, renata.bistranin@clovekvtisni.cz; 777 796 841.

• Dotazy můžete také psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, případně volejte
na Help linku Člověka v tísni: 770 600 800 (po–pá 9:00–22:00)


Včasné vyřízení osobních dokladů

4. 7. 2022

Ke stažení:

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas?

Možná ho ani nepotřebujete!

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji). Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje. Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč. Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas? Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).


Nabídka zaměstnání v ZŠ Buštěhrad

1. 7. 2022

Hledáme pomocnou kuchařku / pomocného kuchaře do školní jídelny, nástup září 2022, pracovní doba od 6:30 do 15:00 hod.,

nástupní plat 18.390 Kč.

Kontakt: paní Růžičková, tel.: 735 757 387


Nabídka zaměstnání: asistent/ka učitele v ZŠ Buštěhrad

22. 6. 2022

MŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad hledá asistenta/asistentku učitele.

Nástup v září 2022, nástupní plat od 12 500 Kč.

Kontaktní osoba je paní Dvořáková, tel.: 723 278 695, dvorakova@zsbustehrad.cz.


Kotlíkové dotace

1. 6. 2022

Ke stažení:

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:

  • Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. E-mail může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
  • Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
  • Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz


Dočasná změna autobusových linek na Kladensku a Slánsku

17. 5. 2022

Ke stažení:

Informace o dopravním opatření pro linky 300, 306, 307, 322, 324, 399, 626 od 21. 5. 2022 do 31. 8. 2022 z důvodu uzavírky ulic J. Kociána a Americká na Kladně (výstavba kruhových objezdů):

  • linky 307, 324, 399, 626 jsou vedeny objízdnou trasou přes zastávky Nádraží a ČSAD
  • linky 300, 306, 322 jsou vedeny objízdnou trasou přes zastávku Na Slovance
  • mapka a všechny potřebné informace jsou v informační vývěsce pro cestující (v příloze)