Aktuality: Ostatní zprávy

Seznam zpráv z kategorie Ostatní zprávy

Oznámení o konání sčítání lidu v České republice

19. 2. 2021

Ke stažení:

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.


Výběr daňových přiznání k Dani z nemovitosti v roce 2021

29. 12. 2020

Informace z Finančního úřadu pro Středočeský kraj:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o daniz nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“ nebo „zákon o dani z nemovitých věcí“).

V měsíci lednu 2021 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadupro Středočeský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).  Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám posíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze a současně žádáme o její zveřejnění tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich občanů.

S pozdravem Ing. Zdeněk Bilec, ředitel odboru

Příloha:
Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí


Nabídka práce LIDL

30. 6. 2020

Ke stažení:

Rozjeďte s námi nový sklad.