Aktuality: Koronavirová krize

Změny od 1.8.

31. 7. 2021

HROMADNÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Maximální kapacita se zvyšuje u venkovních na 7000 lidí a u vnitřních na 3000 lidí. Kapacitu dějiště nad zmíněné limity mohou za určitých podmínek doplnit lidé po covidu nebo s plným očkováním.

TANEC

V klubech a na diskotékách se bude smět opět tančit. Podmínkou je dokončené očkování, prodělání covidu nebo negativní test starý maximálně 24 hodin. Pro samotný vstup do podniků ale i nadále platí, že test nemá být starší 72 hodin.

BAZÉNY, KOUPALIŠTĚ

Nově bez omezení kapacity, ale přístup budou mít i nadále pouze lidé, kteří jsou očkovaní, v posledních 180 dnech prodělali covid-19 nebo se nechali otestovat antigenním, případně PCR testem.

VÝSTAVNÍ PROSTORY

Provozovatelé výstavních a podobných prostor si budou moci vybrat, zda dodrží limit návštěvníků na metry čtvereční, který platil dosud (na 1 návštěvníka 10 m2 plochy), nebo využijí nově 75 procent kapacity.

ORGANIZOVANÉ PROHLÍDKY

Při organizovaných prohlídkách do 20 lidí na zámcích či v zoologických zahradách nebude nutné potvzovat bezinfekčnost.


Změny od 15.7. 2021

14. 7. 2021

POŘÁDÁNÍ HROMADNÝCH AKCÍ

Pořadatelé akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob musí pořádání akce oznámit příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně, tak musí učinit bezodkladně. U akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů před dnem zahájení akce.

V písemném oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Pro akce konané ve Středočeském kraji mohou pořadatelé oznámení zasílat na e-mail e-podatelna@khsstc.cz (případně poštou nebo do datové schránky KHS SČK)

OČKOVÁNÍ

U vakcíny od firmy Pfizer/Biontech se zkracuje rozestup mezi první a druhou dávkou očkování na 21 až 23 dní. Změna se týká těch, kteří se registrovali k očkování, a ještě nemají vybraný termín. Pokud už termíny máte přidělené, zůstávají v platnosti. Pokud se k očkování teprve přihlásíte, systém vám automaticky vygeneruje termíny podle platných pravidel.

Zdroj: https://covid.gov.cz/ a KHS SČK

Informace jsou aktuálně platné ke dni uzávěrky 13. 7. 2021


Změny od 9. 7. 2021

9. 7. 2021

Ke stažení:

Bezinfekčnost

Od 9. 7. se bezinfekčnost uznává až 14 dnů po dokončení vakcinace. Lidé s první dávkou nebo neočkovaní musí mít při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče platný negativní test na covid-19. Po prodělání covidu je osoba stále považována za neinfekční po dobu 180 dnů.

Po příjezdu ze zahraničí

Pokud jste plně očkovaní nebo do 180 dnů po covidu, pak stačí při návratu do ČR z jakékoli země vyplnit příjezdový formulář (najdete ho na www.prijezdovyformular.cz).  Formulář se vyplňuje i za děti od 6 let věku.

Pokud nejste alespoň 14 dní po dokončení očkování, ani jste v posledních 180 dnech covid neprodělali, při návratu:

 • ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy (zelené a oranžové země – viz www.mzv.cz) musíte vyplnit příjezdový formulář a pak podstoupit do pěti dnů po návratu do ČR antigenní test. To se vztahuje i na děti starší 6 let. 
 • ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené a tmavě červené země) musíte vyplnit příjezdový formulář a v době od 5 do 14 dnů po návratu podstoupit PCR test, do negativního PCR testu musíte být v karanténě. To se vztahuje i na děti starší 6 let.
 • ze zemí s extrémním rizikem (černé země), kam se důrazně nedoporučuje cestovat (viz www.mzv.cz), musíte podstoupit PCR test před návratem a v době 10-14 dnů po návratu, do tohoto posledního negativního PCR testu musí být každý v samoizolaci.

Návrat ze zahraničí do zaměstnání

Po návratu ze zahraničí zaměstnanec musí zaměstnavateli doložit negativní test. Výjimku mají lidé, kteří jsou alespoň 14 dní po dokončení očkování nebo méně než 180 dní po prodělání covidu. V případě návratu ze zelených nebo oranžových zemí může zaměstnanec docházet do práce ještě před podstoupením testu, ale musí na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2.

Zdroj: https://covid.gov.cz/


Změny od 26. 6. 2021

28. 6. 2021

Ke stažení:

Maloobchod a služby

Povoluje se více zákazníků najednou, v provozovně může být nově 1 osoba na 10 m2 . Kadeřnictví, kosmetika či masáže již nemusí poskytovat v jeden okamžik službu pouze jednomu zákazníkovi a není nutné zákazníky evidovat. V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, tanec zatím povolen není.

Kultura

V muzeích, galeriích, památkách, stejně jako v ZOO nebo botanických zahradách je povolena 1 osoba na 10 m², místo původních 15 m². Návštěvníci musí mít doklad o bezinfekčnosti, ale neplatí již omezení počtu osob na společné prohlídky. Na kulturních akcích může být až 2000 lidí uvnitř (kapacita může být zaplněna na max. 75 procent) a až 5000 lidí venku. Stále platí nutnost mít ve vnitřních prostorách zakryté dýchací cesty. Nově je možné konzumovat občerstvení i v hledišti. Doklad o bezinfekčnosti nutný.

Dětské tábory

Dětem bude před odjezdem na tábor stačit negativní PCR test (starý max. 7 dní), a pak už nebude nutné testovat se každých 7 dní. Přetestování bude po sedmi dnech povinné jen u dětí, které před odjezdem podstoupily antigenní test nebo samotest na místě.

Sport

V bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75 procent. Stále platí nutnost prokázat se dokladem o bezinfekčnosti. Nově se může amatérské sportovní přípravy zúčastnit až 50 osob na sportovišti, místo původních 30.

Jak prokázat bezinfekčnost

Negativním testem (PCR max. 7 dní starý, antigenní 72 hodin). Dokladem o očkování (od první dávky musí uběhnout nejméně 22 dnů a ne víc než 90 dnů, u jednodávkové vakcíny 14 dnů po podání a ne víc než 9 měsíců). Dokladem o prodělání nemoci (max. lhůta od prvního pozitivního testu je 180 dnů).


Oznámení o opatření na MěÚ

23. 3. 2021

Ke stažení:

Z důvodu opětovného nárůstu počtu obyvatel nakažených Covidem-19 prosíme od úterý 23. 3. o dodržování těchto zásad při návštěvě MěÚ:

 • Osobní návštěvu MěÚ volte tehdy, pokud záležitost nelze vyřídit telefonem či e-mailem
 • Doporučujeme termín návštěvy předem rezervovat telefonicky, nebo e-mailem
 • Při návštěvě MěÚ prosím použijte zvonek a vyčkejte na vyzvání ke vstupu do budovy.

Děkujeme za pochopení


Nová opatření vlády od 1. 3. 2021 - otázky, odpovědi a formuláře ke stažení

28. 2. 2021

Vláda od pondělí 1. 3. 2021 výrazně omezí pohyb osob na katastr obce, ve které člověk bydlí. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště. Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Nákupy budou možné jen v rámci okresu, schválila vláda. Potřebné formuláře si můžete stáhnout zde.

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky ohledně nových opatření.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti vládních opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese Praha východ.

nitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

Ano, vztahuje se na všechny osoby.


Začíná očkování proti Covid - 19 seniorů 80+

15. 1. 2021

Ke stažení:

Od dnešního dne (15. 1. 2021) začíná očkování seniorů 80+ proti COVID-19 .

Jak je možné se registrovat? Stačí vyplnit on-line registrační formulář na stránce https://crs.uzis.cz

Registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři. Lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory.

Co je potřeba pro registraci?

Zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém. Následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu. Rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).

Nejbližší očkovací místo je v nemocnici Kladno.

Jak očkování probíhá?

 • Při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • Měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního rezervačního systému)
 • Prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • Přiřazení očkované osoby dle RČ v informačním systému
 • Kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • Provedení očkování
 • Zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkování

Máte dotazy? Volejte infolinku zdarma 800 710 710.

S registrací Vám také mohou pomoci pracovnice našeho infocentra, tel. 312 278 020.

S registrací i odvozem na očkování po domluvě mohou pomoci i místní hasiči - v případě potřeby kontaktujte pana Tomáše Hofmana na tel. č. 728301030.


Informace o očkování proti COVID - 19

8. 1. 2021

Ke stažení:

 

 


Informace MěÚ Buštěhrad k Covidu

14. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, bohužel se opět všichni dostáváme do situace, kdy jsme již museli a zcela jistě budeme dále muset přijmout celou řadu opatření nařízených Vládou ČR či Ministerstvem zdravotnictví. K dnešnímu dni má Buštěhrad 26 osob nakažených covidem a 22 uzdravených, tedy daleko více, než na jaře (a každý den počet nakažených vzroste cca o 2 – 3 osoby). A to jsou pouze oficiální čísla, ne každý nemocný podstoupí testy, takže nakažených bude ve skutečnosti daleko více. Prosíme Vás tedy všechny touto cestou, abyste důsledně dodržovali všechna doporučení a nařízení, ať už na ně máte jakýkoliv názor. Je třeba se semknout a opravdu jen společně lze tuto situaci zvládnout s co nejmenší újmou.

Náš úřad dle nařízení vlády přistoupil k omezení úředních hodin pro veřejnost (na pět hodin dvakrát týdně). Toto opatření, stejně jako ta ostatní, má za cíl v co možná největší míře chránit zdraví všech našich zaměstnanců, a zároveň umožnit, aby byl po celou dobu zachován provoz úřadu ve všech jeho základních činnostech a povinnostech. I naše příspěvkové organizace Vás průběžně informují o všech omezeních. Naše infocentrum bude průběžně sledovat změny otvíracích hodin našich obchodů, či například možnosti dovozu jídla. Ochranné prostředky jsou zatím v našich obchodech běžně dostupné.

Chceme Vás všechny ujistit, že náš úřad je stejně jako v jarních měsících připraven pomoci komukoliv, kdo pomoc bude potřebovat. Opět platí zejména pro naše seniory, pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro osoby nemocné, či v karanténě, že je prostřednictvím našich hasičů a dobrovolníků zajištěna možnost nákupů, dovozu obědů, léků a tomu podobných komodit či služeb (a třeba i doprovod při procházce pro seniory, kteří si sami netroufají). Zkrátka pro všechny, kteří takovou pomoc budou potřebovat, jsme připraveni podat pomocnou ruku. Neváhejte si prosím o pomoc říci.

Kontakty:

 • Tomáš Hofman – velitel hasičů: tel. 728301030
 • Magda Kindlová – místostarostka: tel. 731 460 985

Je naší hlavní povinností ochránit občany z rizikových skupin a zabránit rychlému šíření viru. Vyvarujme se ale strachu a paniky. Nesledujme neustále sdělovací prostředky, kde slyšíme stále dokola jen katastrofické scénáře. Radujme se z drobností, vyjděme do přírody na čerstvý vzduch. Jen s dobrou psychikou je tělo odolnější.

Přejeme všem v této nelehké době především pevné zdraví a věříme, že vše společně zvládneme.


Důležité odkazy

Doporučujeme

Úřední hodiny MěÚ Buštěhrad

Pondělí 7.00–12.00 13.00–17.00
Středa 7.00–12.00 13.00–17.00

Při vstupu do budovy dodržujte veškerá nutná opatření - roušky, odstupy 2 m, využijte k očistě rukou na chodbě úřadu bezoplachovou desinfekci. Prosíme všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace - telefon, e-mail, fax, datovou schránku, děkujeme za vstřícnost. Osobně přicházejte jen v neodkladných záležitostech, vyžadujících Vaši přítomnost.