Aktuality: Koronavirová krize

Změny od 24. května

24. 5. 2021

Ke stažení:

Potvrzení o bezinfekčnosti

Jako potvrzení o bezinfekčnosti nově stačí, pokud uplynuly 3 týdny od první dávky očkování proti covidu.

Doba, po kterou je člověk oficiálně chráněn po prodělání covidu, se prodloužila z 90 na 180 dnů.

Nechat se očkovat je možné už 90 dní po prodělání nemoci.

Školství

Střední školy se vrátí k plné teoretické výuce.

Vysoké školy obnoví teoretickou výuku. Podmínkou budou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.

Výuka v ZUŠ bude probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.

Testování žáků ve Středočeském kraji: antigenní testy 1x týdně nebo PCR testy 1x za 14 dnů.

Kultura a sportovní akce

Povolují se venkovní kulturní akce až pro 1 000 sedících diváků, vnitřní akce až pro 500 sedících diváků, uvnitř i venku však maximálně 50 procent kapacity hlediště.

Stejný limit platí i pro návštěvy sportovních akcí. Diváci se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v posledních 180 dnech.

Na všech akcích je v hledišti zakázáno konzumovat občerstvení.

Sport

Uvnitř max. 1 osoba na 15 m2 a max. 12 osob ve skupině a max. 30 osob celkem, šatny a sprchy zavřené, každý se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v posledních 180 dnech.

Venkovní sportoviště mají stále zavřené zázemí (šatny, sprchy). Bazény, sauny, solné jeskyně zůstávají nadále zavřené.

Ubytovací služby

Otevírají se hotely, penziony a další zařízení, podmínkou pro ubytované je test nebo doklad o prodělaném covidu v posledních 180 dnech nebo o očkování.

Zdroj: https://covid.gov.cz/


Oznámení o opatření na MěÚ

23. 3. 2021

Ke stažení:

Z důvodu opětovného nárůstu počtu obyvatel nakažených Covidem-19 prosíme od úterý 23. 3. o dodržování těchto zásad při návštěvě MěÚ:

 • Osobní návštěvu MěÚ volte tehdy, pokud záležitost nelze vyřídit telefonem či e-mailem
 • Doporučujeme termín návštěvy předem rezervovat telefonicky, nebo e-mailem
 • Při návštěvě MěÚ prosím použijte zvonek a vyčkejte na vyzvání ke vstupu do budovy.

Děkujeme za pochopení


Očkování proti Covid-19

17. 3. 2021

Přesto, že je kolem nás informací a pokynů ohledně pandemie koronaviru dost, často se v tom hůře vyznáme. Ptáme se pak, jak se přihlásit do registru, kdy se přihlásit, jak proběhne očkování apod.

Podstatné je vědět několik základních věcí:

 • Účast člověka na očkování proti COVID-19 je dobrovolná! Každý se může rozmyslet a rozhodnout se, zda se boje proti pandemii tímto způsobem zúčastní, či nikoliv.
 • Pokud se rozhodneme pro očkování, máme dvě možnosti, jak se zaregistrovat. Buďto zvolíme asi nejužívanější cestu přes Centrální rezervační systém (CRS), kam zavoláme a budeme postupovat podle pokynů CRS. Druhou možností je, přihlásit se k očkování u svého praktického lékaře, počkat, až bude mít k dispozici očkovací látky a následně si sním domluvit konkrétní termíny naočkování.
 • V zásadě se lze nejsnáze registrovat v CRS a vybrat si očkovací centrum, které je pro nás nejlépe dostupné a počkat na výzvu k očkování. Jsme-li vyzváni, nechme se naočkovat ve vybraném očkovacím centru! Je to nejsnadnější a nejpoužívanější cesta.
 • Pokud se však v průběhu registrační procedury rozhodneme, že chceme být naočkováni jinde, než jsme si původně vybrali (třeba u „svého“ lékaře), je potřeba to CRS neprodleně oznámit. Zrušení registrace u CRS trvá přibližně 2-3 dny!
 • Praktickým lékařům bylo umožněno očkovat od 1. března v případě doručení vakcín a ve fázi 1A očkují pouze „své“ pacienty ve věku 70 + a chronicky nemocné pacienty! Lékař zhodnotí zdravotní stav a následuje aplikace vakcíny a poučení.
 • Praktičtí lékaři v této fázi očkují pouze své registrované pacienty.
 • Imobilními pacienty, nebo jejich pečovatelé, si s lékařem osobně domluví postup tak, aby mohli být naočkováni.

Podle informace z buštěhradského zdravotního střediska zde zatím očkovací vakcíny nemají. Po obdržení vakcín bude očkování ihned zahájeno. Přidělování množství dávek bude probíhat podle domluvy s krajskými koordinátory. Podle vize MZČR by v té době měla též začít „fáze 1B“, podle které by se měl CRS postupně otevírat ostatní veřejnosti, ovšem s preferencí rizikových skupin pacientů.

Důležitá informace ze střediska je, že po dodávce vakcín do Buštěhradu bude termín zahájení očkování oznámen veřejným rozhlasem.

Pokud, i přes tyto informace nebudete vědět, jak postupovat, volejte infolinky 1221 (denně 8-19) nebo 800200007 (denně 8-20), případně v pracovní dny linku 601621621 (8-15). Tam ochotně poradí.

Kdo má k dispozici internet, dozví se vše na adrese koronavirus.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Za SZV, ve spolupráci s MUDr. Shepelyakem, připravil J. Blesk


Nová opatření vlády od 1. 3. 2021 - otázky, odpovědi a formuláře ke stažení

28. 2. 2021

Vláda od pondělí 1. 3. 2021 výrazně omezí pohyb osob na katastr obce, ve které člověk bydlí. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště. Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Nákupy budou možné jen v rámci okresu, schválila vláda. Potřebné formuláře si můžete stáhnout zde.

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky ohledně nových opatření.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti vládních opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese Praha východ.

nitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

Ano, vztahuje se na všechny osoby.


Začíná očkování proti Covid - 19 seniorů 80+

15. 1. 2021

Ke stažení:

Od dnešního dne (15. 1. 2021) začíná očkování seniorů 80+ proti COVID-19 .

Jak je možné se registrovat? Stačí vyplnit on-line registrační formulář na stránce https://crs.uzis.cz

Registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři. Lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory.

Co je potřeba pro registraci?

Zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém. Následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu. Rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).

Nejbližší očkovací místo je v nemocnici Kladno.

Jak očkování probíhá?

 • Při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • Měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního rezervačního systému)
 • Prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • Přiřazení očkované osoby dle RČ v informačním systému
 • Kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • Provedení očkování
 • Zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkování

Máte dotazy? Volejte infolinku zdarma 800 710 710.

S registrací Vám také mohou pomoci pracovnice našeho infocentra, tel. 312 278 020.

S registrací i odvozem na očkování po domluvě mohou pomoci i místní hasiči - v případě potřeby kontaktujte pana Tomáše Hofmana na tel. č. 728301030.


Informace o očkování proti COVID - 19

8. 1. 2021

Ke stažení:

 

 


Informace MěÚ Buštěhrad k Covidu

14. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, bohužel se opět všichni dostáváme do situace, kdy jsme již museli a zcela jistě budeme dále muset přijmout celou řadu opatření nařízených Vládou ČR či Ministerstvem zdravotnictví. K dnešnímu dni má Buštěhrad 26 osob nakažených covidem a 22 uzdravených, tedy daleko více, než na jaře (a každý den počet nakažených vzroste cca o 2 – 3 osoby). A to jsou pouze oficiální čísla, ne každý nemocný podstoupí testy, takže nakažených bude ve skutečnosti daleko více. Prosíme Vás tedy všechny touto cestou, abyste důsledně dodržovali všechna doporučení a nařízení, ať už na ně máte jakýkoliv názor. Je třeba se semknout a opravdu jen společně lze tuto situaci zvládnout s co nejmenší újmou.

Náš úřad dle nařízení vlády přistoupil k omezení úředních hodin pro veřejnost (na pět hodin dvakrát týdně). Toto opatření, stejně jako ta ostatní, má za cíl v co možná největší míře chránit zdraví všech našich zaměstnanců, a zároveň umožnit, aby byl po celou dobu zachován provoz úřadu ve všech jeho základních činnostech a povinnostech. I naše příspěvkové organizace Vás průběžně informují o všech omezeních. Naše infocentrum bude průběžně sledovat změny otvíracích hodin našich obchodů, či například možnosti dovozu jídla. Ochranné prostředky jsou zatím v našich obchodech běžně dostupné.

Chceme Vás všechny ujistit, že náš úřad je stejně jako v jarních měsících připraven pomoci komukoliv, kdo pomoc bude potřebovat. Opět platí zejména pro naše seniory, pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro osoby nemocné, či v karanténě, že je prostřednictvím našich hasičů a dobrovolníků zajištěna možnost nákupů, dovozu obědů, léků a tomu podobných komodit či služeb (a třeba i doprovod při procházce pro seniory, kteří si sami netroufají). Zkrátka pro všechny, kteří takovou pomoc budou potřebovat, jsme připraveni podat pomocnou ruku. Neváhejte si prosím o pomoc říci.

Kontakty:

 • Tomáš Hofman – velitel hasičů: tel. 728301030
 • Magda Kindlová – místostarostka: tel. 731 460 985

Je naší hlavní povinností ochránit občany z rizikových skupin a zabránit rychlému šíření viru. Vyvarujme se ale strachu a paniky. Nesledujme neustále sdělovací prostředky, kde slyšíme stále dokola jen katastrofické scénáře. Radujme se z drobností, vyjděme do přírody na čerstvý vzduch. Jen s dobrou psychikou je tělo odolnější.

Přejeme všem v této nelehké době především pevné zdraví a věříme, že vše společně zvládneme.


Důležité odkazy

Doporučujeme

Úřední hodiny MěÚ Buštěhrad

Pondělí 7.00–12.00 13.00–17.00
Středa 7.00–12.00 13.00–17.00

Při vstupu do budovy dodržujte veškerá nutná opatření - roušky, odstupy 2 m, využijte k očistě rukou na chodbě úřadu bezoplachovou desinfekci. Prosíme všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace - telefon, e-mail, fax, datovou schránku, děkujeme za vstřícnost. Osobně přicházejte jen v neodkladných záležitostech, vyžadujících Vaši přítomnost.