Aktuality: Koronavirová krize

Aktuální opatření od 22. 11. 2021

21. 11. 2021

Ke stažení:

Plošné testování ve školách   

Všichni neočkovaní žáci a studenti základních a středních škol v celé ČR budou testováni každé pondělí od 22. listopadu prozatím do února.

Plošné testování zaměstnanců a OSVČ

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců. Zaměstnavatel musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci, negativním PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají se žádnými dalšími osobami.

Individuální preventivní testování hrazené ze zdravotního pojištění.

Plně očkovaní mají nárok na 2 bezplatné PCR testy měsíčně, osoby mladší 18 let, lidé rozočkovaní a ti, kteří se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, mají hrazeno 5 testů do měsíce.

Provoz, obchodů, služeb a návštěvy hromadných akcí

Ke kadeřníkovi, do restaurace, hotelu, na kulturní či sportovní akci - vstup pouze pro osoby očkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci. Provozovatel nebo pořadatel musí splnění zkonrolovat před vstupem nebo před zahájením poskytování služby. 

Vyjímky:

 • nevztahuje se na osoby mladší 12 let
 • lidé 12-18 let, ti, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a osoby rozočkované se mohou i nadále prokázat platným PCR testem
 • při ubytování, pokud jde o pracovní cestu, nebo pokud je důvodem poskytnutí lékařské péče, se můžete prokázat i negativním PCR testem ne starším než 72 hodin

Návstěvy lůžkových zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

Prokázání PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.

více informací na https://covid.gov.cz/                                                                                                     


Aktuální opatření od 1. 11. 2021

31. 10. 2021

Ke stažení:

Testování

Od 1. 11. končí bezplatné testování na covid. Testy budou zdarma jen pro děti a mladé do 18 let, očkované osoby, lidi se zahájeným očkováním nebo ty, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací. Hrazené budou také testy předepsané lékařem či hygienikem.

Platnost negativního PCR testu se zkracuje na 3 dny, negativní antigenní test platí 24 hodin.

Děti a školy

Od 1. 11. se mění věková hranice, od kdy je nutné prokazovat bezinfekčnost – nově nemusí negativní test nebo doklad o prodělání nemoci předkládat všechny děti do 12 let. V okresech s incidencí vyšší než 300 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden začne plošné testování neočkovaných žáků a studentů. První vlna testování 1. 11. se bude týkat 8 okresů, žádný není ve Středočeském kraji.

Neočkovaní učitelé budou muset mít i při výuce respirátor.

Restaurace

Od 1. 11. musí provozovatelé kontrolovat v restauracích a dalších stravovacích provozech bezinfekčnost, zákazník musí předložit negativní test na covid nebo doklad, že prodělal nemoc v posledních 180 dnech, nebo doklad, že je plně očkovaný. Pokud host doklad nepředloží, personál ho nesmí obsloužit.

Roušky a respirátory

I nadále je povinné nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť a hromadných akcí. Ve školách musí mít děti a učitelé ochranu dýchacích cest ve společných prostorách, ne ve třídách (neočkovaní učitelé i ve třídách).

Zdroj: https://covid.gov.cz/


Možnost očkování přímo v Buštěhradě!

21. 9. 2021

Ke stažení:

Ještě jste se nerozhodli, zda se necháte očkovat proti covid-19, nebo jste očkování zatím nestihli?

Středočeský kraj nabízí služby mobilního očkovacího týmu. Pokud se nám nahlásíte, a shromáždíme alespoň 6 zájemců pro vakcínu Pfizer, nebo 10 zájemců o vakcínu Moderna (či násobky těchto čísel, aby se neplýtvalo vakcínou), očkovací tým přijede za Vámi do Buštěhradu.

Pokud jste se ještě nenechali očkovat a nebrání Vám v tom specifické zdravotní důvody, apelujeme na Vás – učiňte tak! Na podzim se očekává příchod dalších nebezpečných mutací viru. Očkování nezaručí, že nemoc nechytíte, vakcína Vás ale ochrání před těžkým průběhem nemoci (toto potvrzují celosvětové statistiky – 90% pacientů nyní hospitalizovaných s covidem jsou neočkovaní).

Ani na protilátky po prodělání covidu nelze zcela spoléhat – nemusí chránit stejně spolehlivě jako očkování. Možné komplikace po očkování představují daleko menší nebezpečí a jejich výskyt je daleko méně pravděpodobný než těžký průběh nemoci.

Chraňte zdraví své i svých blízkých a využijte této možnosti!

V případě zájmu se nahlaste na tel. číslo: 312 278 032 nebo e-mail: vestfalova@mestobustehrad.cz


Začíná očkování proti Covid - 19 seniorů 80+

15. 1. 2021

Ke stažení:

Od dnešního dne (15. 1. 2021) začíná očkování seniorů 80+ proti COVID-19 .

Jak je možné se registrovat? Stačí vyplnit on-line registrační formulář na stránce https://crs.uzis.cz

Registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři. Lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory.

Co je potřeba pro registraci?

Zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém. Následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu. Rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).

Nejbližší očkovací místo je v nemocnici Kladno.

Jak očkování probíhá?

 • Při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • Měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního rezervačního systému)
 • Prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • Přiřazení očkované osoby dle RČ v informačním systému
 • Kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • Provedení očkování
 • Zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkování

Máte dotazy? Volejte infolinku zdarma 800 710 710.

S registrací Vám také mohou pomoci pracovnice našeho infocentra, tel. 312 278 020.

S registrací i odvozem na očkování po domluvě mohou pomoci i místní hasiči - v případě potřeby kontaktujte pana Tomáše Hofmana na tel. č. 728301030.


Informace MěÚ Buštěhrad k Covidu

14. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, bohužel se opět všichni dostáváme do situace, kdy jsme již museli a zcela jistě budeme dále muset přijmout celou řadu opatření nařízených Vládou ČR či Ministerstvem zdravotnictví. K dnešnímu dni má Buštěhrad 26 osob nakažených covidem a 22 uzdravených, tedy daleko více, než na jaře (a každý den počet nakažených vzroste cca o 2 – 3 osoby). A to jsou pouze oficiální čísla, ne každý nemocný podstoupí testy, takže nakažených bude ve skutečnosti daleko více. Prosíme Vás tedy všechny touto cestou, abyste důsledně dodržovali všechna doporučení a nařízení, ať už na ně máte jakýkoliv názor. Je třeba se semknout a opravdu jen společně lze tuto situaci zvládnout s co nejmenší újmou.

Náš úřad dle nařízení vlády přistoupil k omezení úředních hodin pro veřejnost (na pět hodin dvakrát týdně). Toto opatření, stejně jako ta ostatní, má za cíl v co možná největší míře chránit zdraví všech našich zaměstnanců, a zároveň umožnit, aby byl po celou dobu zachován provoz úřadu ve všech jeho základních činnostech a povinnostech. I naše příspěvkové organizace Vás průběžně informují o všech omezeních. Naše infocentrum bude průběžně sledovat změny otvíracích hodin našich obchodů, či například možnosti dovozu jídla. Ochranné prostředky jsou zatím v našich obchodech běžně dostupné.

Chceme Vás všechny ujistit, že náš úřad je stejně jako v jarních měsících připraven pomoci komukoliv, kdo pomoc bude potřebovat. Opět platí zejména pro naše seniory, pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro osoby nemocné, či v karanténě, že je prostřednictvím našich hasičů a dobrovolníků zajištěna možnost nákupů, dovozu obědů, léků a tomu podobných komodit či služeb (a třeba i doprovod při procházce pro seniory, kteří si sami netroufají). Zkrátka pro všechny, kteří takovou pomoc budou potřebovat, jsme připraveni podat pomocnou ruku. Neváhejte si prosím o pomoc říci.

Kontakty:

 • Tomáš Hofman – velitel hasičů: tel. 728301030
 • Magda Kindlová – místostarostka: tel. 731 460 985

Je naší hlavní povinností ochránit občany z rizikových skupin a zabránit rychlému šíření viru. Vyvarujme se ale strachu a paniky. Nesledujme neustále sdělovací prostředky, kde slyšíme stále dokola jen katastrofické scénáře. Radujme se z drobností, vyjděme do přírody na čerstvý vzduch. Jen s dobrou psychikou je tělo odolnější.

Přejeme všem v této nelehké době především pevné zdraví a věříme, že vše společně zvládneme.


Důležité odkazy

Doporučujeme

Úřední hodiny MěÚ Buštěhrad

Pondělí 7.00–12.00 13.00–17.00
Středa 7.00–12.00 13.00–17.00

Při vstupu do budovy dodržujte veškerá nutná opatření - roušky, odstupy 2 m, využijte k očistě rukou na chodbě úřadu bezoplachovou desinfekci. Prosíme všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace - telefon, e-mail, fax, datovou schránku, děkujeme za vstřícnost. Osobně přicházejte jen v neodkladných záležitostech, vyžadujících Vaši přítomnost.