Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Kalendář akcí » 3.4.2019

Kalendář akcí: 3.4.2019

Kulturní akce

Hroby

Termín: 8.2.2019 19:00 - 12.4.2019 19:19

Místo konání: Galerie Sýpka

Pořadatel: Galerie Sýpka a divadlo KiX

Fotografická výstava hrobů českých hřbitovů s doprovodnými akcemi na téma smrt, záhrobí, onen svět. Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.

Výstava je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium.

 

Městské zastupitelstvo

Informativní schůzka o výstavbě kanalizace na Chmelnici

Čas: 17:30 - 19:00

Místo konání: Sál buštěhradského zámku

Pořadatel: Město Buštěhrad

Městský úřad Buštěhrad zve všechny občany z ulic Javorová, Topolová a Břízová na informativní schůzku o výstavbě splaškové kanalizace. Výstavba bude probíhat cca od konce dubna 2019.
 
Všichni přítomní zde budou seznámeni:
 
1. S projektovou dokumentací stavby.
2. Se zhotovitelem stavby.
3. Plánovaným harmonogramem.
 
Bude prostor pro všechny Vaše dotazy a obdržíte veškeré potřebné kontakty.
 
Doba konání:  3. 4. 2019 od 17:30 hod. 
Místo konání:   Společenský sál zámku Buštěhrad, míst. č. 2.07, II. patro