Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2023 o činnosti Městského úřadu Buštěhrad v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Počet podaných žádostí o informace

 V roce 2023 bylo podáno celkem šest žádostí o poskytnutí informace.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.

4. Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti  rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

 Rozsudky nebyly vydány.

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí

 Výhradní licence nebyly poskytnuty.

6. Počet stížností podaných podle § 16a

 Nebyly podány žádné stížnosti.

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Šest informací bylo poskytnuto bezúplatně.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena:  

dne 27. února 2024   

 

Dagmar Vavrušková Novotná

Referent územní samosprávy

Výroční zpráva za rok 2022

Skrýt

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

V průběhu roku 2022 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. 8 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 5. Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena:  

dne 27. února 2023 

Dagmar Novotná, referent územní samosprávy   

Výroční zpráva za rok 2021

Skrýt

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

V průběhu roku 2021 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 • 7 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Proti jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
 • Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 • Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 • Byla řešena jedna stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace

K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena:  

dne 21. února 2022 

Výroční zpráva za rok 2020

Skrýt

Výroční zpráva o poskytování informací a služeb podle zákona č. 106/1999 Sb. (InfoZ) za rok 2020

V průběhu roku 2020 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. 5 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 5. Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města Buštěhradu, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena dne: 21.  února 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Skrýt

 • V průběhu roku 2019 obdržel Městský úřad Buštěhrad 10 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 • Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení  nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 • Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 • Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.
 • K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2019.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města Buštěhradu, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena dne: 18. února 2020

Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka

Výroční zpráva za rok 2018

Skrýt

 • V průběhu roku 2018 obdržel Městský úřad Buštěhrad 8 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 • Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 • Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 • Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města Buštěhradu, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena dne: 21.  února 2019

Ing. Arch. Daniela Javorčeková

starostka

Výroční zpráva za rok 2017

Skrýt

 • V průběhu roku 2017 obdržel Městský úřad Buštěhrad 6 žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 • Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů.  Pouze u jedné předmětné informace byly vyčísleny náklady vzniklé při jejich pořizování. Náklady byly uhrazeny.
 • Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 • Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: 22. února 2018

Výroční zpráva za rok 2016

Skrýt

V průběhu roku 2016 obdržel Městský úřad Buštěhrad:

 1. 4 žádosti o informace, podle zákona 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 5. Byla řešena jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák.106/1999 Sb. (ze strany MěÚ nebylo pochybeno).
 6. Bylo řešeno celkem 19 stížností ostatních bez návaznosti na zák.106/1999 Sb.
 7. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského úřadu, Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: 17. února 2017 

Vyvěšena dne: 17. února 2017                 

Výroční zpráva za rok 2015

Skrýt

V průběhu roku 2015 obdržel Městský úřad Buštěhrad:

 1. 3 žádosti o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a pouze v jednom případě byly předmětné informace, které byly poskytnuty, zpoplatněny podle platného sazebníku úhrad za poskytování informací, ostatní byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 5. Nebyla řešena žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák.106/1999 Sb.
 6. Bylo řešeno celkem 18 stížností ostatních bez návaznosti na zák.106/1999 Sb.
 7. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského úřadu, Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: 22. února 2016

Zpráva vyvěšena: 22. února 2016

Výroční zpráva za rok 2014

Skrýt

V průběhu roku 2014 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. 2 žádosti o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a pouze v jednom případě byly předmětné informace, které byly poskytnuty, zpoplatněny podle platného sazebníku úhrad za poskytování informací, ostatní byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 5. Byla řešena 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák.106/1999 Sb.
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského úřadu Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: dne 20. února 2015

Výroční zpráva za rok 2013

Skrýt

V průběhu roku 2013 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. Sedm žádostí o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a pouze v jednom případě byly předmětné informace, které byly poskytnuty, zpoplatněny podle platného sazebníku úhrad za poskytování informací, ostatní byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 5. Byla řešena jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák.106/1999 Sb.
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Byla zbudována nová třída mateřské školky a výrazně bylo pokročeno při dostavbě rekonstrukce západního křídla zámku. Ostatní vyvolané investiční akce byly charakteru údržby a zlepšení stavu chodníků a ostatních komunikací v majetku města. Celkový závěrečný účet města za rok 2012 bude zveřejněn do konce června 2013.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Byl zbudován nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Kladenská, Vávrova. Bylo provedeno odvodnění mezi rybníky v ulici Revoluční, oprava schodů v ulici Brandlova, oprava zámeckých schodů, opravy částí chodníků v ulici Prokopova, Palackého, oprava mostku na Bouchalce, zajištění opěrné stěny v ulici Oty Pavla. Proběhl konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Oty Pavla a výběrové řízení na ředitele/ku Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad, obě pozice byly podle výsledků nově obsazeny. Byla podepsána Dohoda o užívání zámeckého parku a zahájen provoz zámeckého parku, Město Buštěhrad je jeho provozovatelem. Z důvodu havarijního stavu byla provedena rekonstrukce plynové kotelny Základní umělecké školy Buštěhrad. Úpravy povrchů komunikací po obnově vodovodního řadu v ulicích Revoluční, Průchodní, Slepá a části ulice Topolová. Průběžně byly v celém městě prováděny opravy místních komunikací, opravy kanálových vpustí dešťové kanalizace a jejich nové vyzdívky pracovníky Technických služeb. Byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor západního křídla buštěhradského zámku a došlo k přestěhování Městského úřadu Buštěhrad do těchto zrekonstruovaných prostor, zbudování bezpečného přístupu do nových prostor Městského úřadu včetně parkovací plochy na základě smlouvy o výpůjčce pozemků se Středočeským krajem. Uvolnily se tak prostory v mateřské školce a začaly přípravy pro výstavbu nové třídy mateřské školky v prostorách po městském úřadu, výstavba probíhá od ledna 2014.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského úřadu Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: dne 25. února 2014

Výroční zpráva za rok 2012

Skrýt

V průběhu roku 2012 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. 4 žádosti o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti těmto žádostem nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení na tomto základě a předmětné informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejich pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 5. Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Byla zbudována nová třída mateřské školky a výrazně bylo pokročeno při dostavbě rekonstrukce západního křídla zámku. Ostatní vyvolané investiční akce byly charakteru údržby a zlepšení stavu chodníků a ostatních komunikací v majetku města. Celkový závěrečný účet města za rok 2012 bude zveřejněn do konce června 2013.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: dne 25.února 2013

Zpráva aktualizována: dne 18.6.2013

Výroční zpráva za rok 2011

Skrýt

V průběhu roku 2011 obdržel Městský úřad Buštěhrad

 1. 1 žádost o informace, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Proti této žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
 3. Předmětná informace byla poskytnuta bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejím pořizování.
 4. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
 5. Nebyly řešeny žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.
 6. K žádostem o poskytování informací je vázán Sazebník úhrad za poskytování informací.

Na ostatní dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně i písemně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Zastupitelé i občané města byli seznámeni s výroční zprávou o hospodaření města za rok 2010 ? zprávou auditora. Proti této zprávě nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Zpráva vyhotovena: dne 29.února 2012

Zpráva aktualizována: dne 18.6.2013

Výroční zpráva za rok 2010

Skrýt

V průběhu roku 2010 obdržel Městský úřad Buštěhrad 1 žádost o informace. Proti této žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, předmětná informace byla poskytnuta bez nároku na hrazení nákladů, vzniklých při jejím pořizování.

Městský úřad Buštěhrad nebyl v souvislosti s povinnostmi dle zákona o svobodném přístupu k informacím účastníkem žádného soudního řízení.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Výroční zpráva za rok 2009

Skrýt

V období od 1. ledna do 31. prosince 2009 Městský úřad Buštěhrad obdržel 3 žádosti o informace. Předány byly elektronickou poštou. Žádosti byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve stanoveném termínu kladně vyřízeny. Informace byly poskytnuty zdarma.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Výroční zpráva za rok 2008

Skrýt

V období od 1. ledna do 31. prosince 2008 Městský úřad Buštěhrad obdržel 1 žádost o informace. Předána byla elektronickou poštou. Žádost byla v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve stanoveném termínu kladně vyřízena. Informace byla poskytnuta zdarma.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Výroční zpráva za rok 2007

Skrýt

V období od 1. ledna do 31. prosince 2007 Městský úřad Buštěhrad obdržel 2 žádosti o informace. Předány byly elektronickou poštou. Žádosti byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve stanoveném termínu kladně vyřízeny. Všechny informace byly poskytnuty zdarma.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, webové úřední desce, z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a z časopisu Městského zastupitelstva Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Výroční zpráva za rok 2006

Skrýt

Městský úřad Buštěhrad obdržel v roce 2006 deset písemných žádostí o informace. Žádosti byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve stanoveném termínu kladně vyřízeny. Všechny informace byly poskytnuty zdarma.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci Městského úřadu Buštěhrad.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce Města, z oficiálních internetových stránek http://www.mestobustehrad.cz/, z městského rozhlasu a z místního časopisu Buštěhradský zpravodaj, který dostávají občané zdarma do svých poštovních schránek.

Výroční zpráva za rok 2005

Skrýt

Městský úřad Buštěhrad obdržel v roce 2005 čtyři písemné žádosti o informace. Žádosti byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve stanoveném termínu kladně vyřízeny. Všechny informace byly poskytnuty zdarma.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci MěÚ.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce města, z oficiálních internetových stránek http://www.mestobustehrad.cz/, z městského rozhlasu a z místního časopisu Buštěhradský zpravodaj.

Výroční zpráva za rok 2004

Skrýt

Městský úřad Buštěhrad obdržel v roce 2004 pouze jednu písemnou žádost o informace. Žádost byla v souladu se zákonem ve stanoveném termínu kladně vyřízena.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci MěÚ.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úředních deskách Města, z oficiálních internetových stránek http://www.mestobustehrad.cz/, z městského rozhlasu a z Buštěhradského zpravodaje.

Výroční zpráva za rok 2003

Skrýt

Městský úřad Buštěhrad neobdržel v roce 2003 žádnou písemnou žádost o informace.

V této věci nebylo proti městu Buštěhradu vedeno soudní řízení.

Městu Buštěhradu nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.

Na dotazy nejrůznějšího charakteru po celý rok ústně odpovídali příslušní pracovníci MěÚ.

Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úředních deskách Města, z oficiálních internetových stránek http://www.mestobustehrad.cz/, z městského rozhlasu a z Buštěhradského zpravodaje.