Co dělat, když nebudete mít ve svozový den vyvezenou popelnici?

Reklamovat tuto skutečnost můžete přímo u poskytovatele služeb, a to u společnosti AVE Kladno, spol. s r.o. , a to od 6 do 14 hodin na telefonu 312 672 321 nebo na adrese: kladno@ave.cz. Také můžete zavolat na MěÚ Buštěhrad paní Lucii Dlouhé, referentce odpadového hospodářství, která toto nahlásí AVE a zajistí Vám náhradní svoz. Email: popelnice@mestobustehrad.cz, tel. 312 278 021 nebo 601 371 198.

Dále se prosím ujistěte, že:

- je skutečně svozový den. Směsný odpad se vyváží každou sudou středu v měsíci, bioodpad každý sudý pátek, viz harmonogram svozu.

- máte na popelnici vylepenou aktuálně platnou známku na dané pololetí

- vyndali jste popelnici na ulici včas - ve svozový den musí být na místě již od 6.00 od rána (nespoléhejte na to, že minulý týden jste svozové auto v ulici viděli v určitou hodinu, řidič může trasu měnit), a to tak, aby byla vidět (někdy například mezi zaparkovanými auty může být přehlédnuta). 

- máte popelnici na obecním pozemku (pokud ji máte na soukromém pozemku, pracovníci AVE tam nesmí vstupovat)

- nemáte v popelnici suť nebo, cokoliv dalšího, co tam nepatří (nyní již má každý občan ze zákona povinnost třídit - za tímto účelem máme po městě 24 sběrných hnízd s kontejnery na různé druhy odpadu - plast, papír, sklo, kov, textil, elektrozařízení, jedlé oleje; jakýkoliv další odpad můžete zdarma odkládat na našem sběrném místě). Jakýkoliv bioodpad nepatří do černé popelnice, ale do hnědé.