Jak se zpracovávají odpady, recyklace

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty.

Vytříděné odpady jsou potom dále zpracovávány - recyklovány. Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Přesvědčte se sami, že díky vaší spolupráci při recyklaci odpadů vznikne mnoho užitečných výrobků.

Dotřídění a zpracování papíru

Papírové odpady obsahují mnoho různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.

Výrobky z recyklovaného papíru:

  • novinový papír
  • sešity
  • lepenkové krabice
  • obaly na vajíčka
  • toaletní papír apod.

Dotřídění a zpracování skla

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady se nejprve předtřiďují ručně, poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin (písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu), přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Dotřídění a zpracování plastů

Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince - ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti.

Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců.

Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady.

Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel.

Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.