Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad

Co můžete a co naopak nesmíte do jednotlivých kontejnerů na třídění odpadů odhodit, vám napoví následující přehled.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.

Kontejnery na sklo

Co PATŘÍ do kontejneru SKLO

 • Nevratné lahve bez uzávěrů
 • Sklenice od kompotů apod.
 • Lahvičky od kosmetiky
 • Lahvičky od mycích prostředků
 • Okenní skla
 • Tabulová skla ze skříní
 • Skleněné nádobí
 • Skleněné střepy

Co NEPATŘÍ do kontejneru SKLO

 • Skla s drátěnou výztuží
 • Zrcadla
 • Žárovky a zářivky
 • Televizní obrazovky
 • Automobilová skla
 • Keramika, porcelán
 • Obaly od chemikálií, léků
 • Jiné neskleněné odpady
 

Doporučení a upozornění

 • S ohledem na své okolí nevhazujte prosím skleněné odpady po 22.00!
 • Častým omylem, na který bychom rádi upozornili, je fakt, že lidé si v mnoha případech pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné.
 • Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.
 • Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Kontejnery na plasty

Co PATŘÍ do kontejneru PLASTY

 • PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!)
 • Igelity, sáčky, tašky
 • Čisté folie
 • Kelímky
 • Krabičky od pokrmových tuků
 • Obaly od mycích prostředků
 • Prázdné obaly od kosmetiky
 • Misky, kbelíky
 • Hračky
 • Obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu atp.)
 • Plastové výrobky
 • Polystyrén

Co NEPATŘÍ do kontejneru PLASTY

 • Jednorázové pleny
 • Bakelity
 • Laminované pryskyřice
 • Molitany
 • Obaly od maziv a olejů
 • Lahve od stolních olejů
 • Znečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji)
 • Novodurové trubky
 • Linolea a jiné výrobky z PVC
 • Automobilové plasty
 • Jiné neplastové odpady
 

Doporučení a upozornění

 • Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
 • U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.
 • Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.
 • Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (i když zpracovateli tím pomůžete), neboť před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena.

Kontejnery na papír

Co PATŘÍ do kontejneru PAPÍR

 • noviny, časopisy
 • katalogy, reklamní letáky
 • sešity, knihy
 • kancelářský papír
 • papírové obaly, krabice
 • karton a lepenka

Co NEPATŘÍ do kontejneru PAPÍR

 • papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin
 • krabice od nápojů
 • použité pleny
 • obvazy, hygienické potřeby
 • uhlový, dehtový a voskovaný papír
 • kopíráky
 

Doporučení a upozornění

 • Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte! Ušetříte tak místo v kontejneru.

Kontejnery na kov

Co PATŘÍ do kontejneru KOV

 • Plechovky od nápojů a konzerv
 • Kovové uzávěry
 • Šroubovací uzávěry/víčka
 • Kovové tuby
 • Alobal
 • Prázdné hliníkové obaly od potravin (zde pozor na obaly spojené s dalším materiálem)
 • Kovové obaly od aerosolů (spreje), které musí být vždy kompletně vyprázdněny
 • Hřebíky, šroubky, kancelářské sponky
 • Další drobné kovové odpady

Co NEPATŘÍ do kontejneru KOV

 • Plechovky od barev, ředidel, laků a jiných chemických a nebezpečných látek
 • Obaly od chipsů
 • Obaly od motorových olejů a pohonných hmot
 • Tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek
 • Baterie
 • Domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů
 • Těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť
 

Doporučení a upozornění

 • Plechovku před vložením do nádoby zmáčkněte, snížíte tak její objem.
 • Značení kovových obalů poznáte podle recyklačního symbolu trojúhelníku se šipkami a číselným označením v rozmezí 40-49 podle příslušné zkratky:

  • 40 FE – obaly ze železa;
  • 41 ALU – obaly z hliníku;
  • čísla 42–49 – ostatní kovy