Jak třídit odpady v domácnostech

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Jak máme třídit odpady u nás doma?

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Máte-li sklep či kůlnu, můžete zde pro jednotlivé druhy odpadu odkládat do pytlů a ty po naplnění vyprázdnit do příslušných kontejnerů.

Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Plastové lahve je vhodné pro ušetření místa sešlápnout.

Zásady správného třídění odpadů

  • Dodržujte pokyny uvedené na nádobách
  • Odkládejte odpad jen do příslušných nádob
  • Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi
  • Zmenšujte objem odpadu
 

Jak vidíte, nejedná se o nic složitého ani o "práci navíc", ale záleží pouze na ochotě a zodpovědnosti každého z nás.