Kamerový systém

Od června roku 2024 budou velkým pomocníkem při práci strážníků Městské policie Buštěhrad kamery městského dohlížecího systému. Společně se strážníky bude hlídat pořádek ve městě a dohlížet na bezpečnost občanů, zatím několik prvních kamerových bodů, v šesti oblastech umístění:

  1. Úsek Kladenská u č. p. 207 a přilehlý parčík
  2. Před ZŠ Oty Pavla Tyršova
  3. Náměstí tzv. „U Macíků“
  4. Sběrný dvůr
  5. Okolí hasičské stanice
  6. Zámek Buštěhrad

Kamerový systém v Buštěhradě se bude postupem času rozrůstat. Jedná se celkově o širší koncepci dohledového systému v Buštěhradě. Svého konečného počtu by měl městský dohlížecí kamerový systém dosáhnout cca za dva roky. Každá nová lokalita, která bude do dohlížecího systému přidána, se stane součástí bezpečnostního řešení. Nově monitorovaná místa budou také zveřejněna.

Kamery jsou statické a některé pak doplněné kamerami rotačními. Velký důraz je kladen na zajištění vysoké kvality, stability a spolehlivosti systému. Kamery, které jsou pohyblivé, jsou v případě potřeby ovládány manuálně operátorem. Ten pohybem ovladače, kamerou sleduje monitorovaný prostor a záznam vyhodnocuje. Děje se tak v případě nahlášení aktuální bezpečnostní hrozby nebo při hledání pachatele přestupku nebo trestného činu.

Běžně se pohyblivé kamery mohou používat k monitoringu dopravy v daném místě. Obava, že kamery mohou zasahovat do soukromí, není na místě. Naše bezpečnostní kamery sledují jedině a pouze dění na veřejných prostranstvích. Případná „soukromá okna“ jsou v systému zobrazování kamer vymaskována. Tato povinnost musela být splněna už před uvedením kamer do provozu.

Kamery jsou ovládány strážníky nebo proškolenými operátory. Záznam z kamer je pořizován po dobu 14 dnů, po této době se záznam automaticky přemaže. Výstup ze záznamu kamer pro účely PČR provádí taktéž proškolený strážník nebo operátor. Pracovník kamer vyhodnocuje situaci v monitorovaném prostoru, pokud má v rozpise služeb toho dne tuto úlohu, a v případě potřeby na místo vysílá strážníka/y. Záznam z kamer pak také může posloužit Policii České republiky při šetření dopravních nehod nebo při zadržení pachatelů závažné trestné činnosti.

Oblast, která je kamerami monitorována, je označena patřičným piktogramem. Na příjezdech do města je tato informace rovněž zveřejněna informační tabulkou. Kamerový systém je Úřadem pro ochranu osobních údajů uznáván za legitimní a legální možnost k ochraně majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů, jako je například
bezpečnost a prevence kriminality. Na druhou stranu musí být ovšem splněny veškeré podmínky Zákona o ochraně osobních údajů, dodrženy všechny stanovené principy a zároveň splněna přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů. Ochrana osobních údajů je specifikována ve Směrnici č. 1/2024 o zpracovávání osobních údajů z MDKS Buštěhrad.

Vlastníkem městského dohlížecího kamerového systému je Město Buštěhrad. Provozovatelem je Městská policie Buštěhrad.