Kalendář akcí: 8. 6. 2024

Akce pro děti

Den otců s hasiči Buštěhrad

Čas: 14:00 - 17:00

Místo konání: Na Babkách, buštěhradské rybníky

Pořadatel: JSDH Buštěhrad

Jednotka dobrovolných hasičů Buštěhrad srdečně zve na Den otců s hasiči Buštěhrad, který se uskuteční na oblíbeném místě u buštěhradských rybníků Na Babkách v Revoluční ulici v sobotu 8.6. od 14.00 do 17.00 hodin

Můžete se těšit na ukázku techniky naší jednotky, soutěže, stánek požární bezpečnosti a spoustu dalších aktivit spojených s činností hasičů. Malování na obličej pro vás zajistí malířka Veronika Bartáková, můžete se těšit také na projížďku dětí na hasičském člunu za asistence našich hasičů. Občerstvení na místě ve stánku Bistro na hřišti.

Těšíme se na Vás!

Ke stažení:

 

Kulturní akce

Gemini Musicales: Koncert hudebního souboru

Čas: 14:30 - 16:00

Místo konání: kostel Povýšení sv. Kříže Buštěhrad

Pořadatel: hudebníci

Hudební soubor staré hudby Gemini Musicales srdečně zvě na svů j koncert, který zazní v kostele Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě na Revoluční ulici v sobotu 8.6. od 14.30 hodin

Soubor se věnuje interpretaci středověké a renesanční hudby, vystupuje s replikami dobových hudebních nástrojů, jako jsou varhanní portativ (organetto), gemshorny (kamzičí rohy), šalmaje, cornamusa, flétna, harfa, kvinterna, žaltář (psalterium), perkuse, a – zejména v případě barokní hudby – také s varhanami. 

 

 

Ostatní

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMETU

Čas: 08:00 - 14:00

Místo konání: Město Buštěhrad, volební místnosti okrsků 1, 2, 3

Pořadatel: Město Buštěhrad

Starostka města Buštěhradu podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne 7. června 2024 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin
a
v sobotu dne 8. června 2024 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

Voliči volí ve třech volebních místnostech tří volebních okrsků následovně:

OKRSEK 1: 
Buštěhrad, Kladenská 207 – Buštěhradské muzeum Oty Pavla
 pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, Havlíčkova, Habrová, Hornická, Hřebečská (od ulice 5. května k benzinové stanici), Husova, Hutnická, Javorová čp. 699, 711, 712, 725, 736, 739, 764, 838, 842, 975; Kaštanová, Kladenská (od pošty a křižovatky s ul. 5. května směrem k vodojemu), Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopova, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, V Zahradě, Žižkova.

 

OKRSEK 2: 
Buštěhrad, Tyršova 77 – budova ZŠ a MŠ Oty Pavla – 2. stupeň, přízemí vpravo (nová budova) - vstup ve dvoře

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bezručova, Bořivojova, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Palackého, Průchodní; Revoluční čp. 54, 107-110, 260, 280, 283, 286, 287, 494, Slepá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, Vodárenská, Vrapická, Zahradní, Žeberova.

 

OKRSEK 3: Buštěhrad, Revoluční 1 – zámek, přízemí Městského úřadu, vstup za výtahem
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Akátová, Anenská, Hradní; Hřebečská 331, 336- 340, 623-626, 668,677; Javorová čp.1088, 1090, 1095, 1096, 1118, 1127; Jasanová, Jasmínová, Kladenská čp. 6, 147, 159,248, 285, 332, 627-629,678, 681,728, 859; Květinová, Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín, Podhradí, Polní, Pražská, Revoluční čp. 1,2,18,28,144,153,309,323,482,654-657; Starý Hrad, Šeříková, Trnková, U Kapličky, Vávrova, Vrbová, V Uličce, 5. května, Za Humny, Zámecké schody.

Každému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.