Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Kalendář akcí » 11.12.2018

Kalendář akcí: 11.12.2018

Kulturní akce

Buštěhradské rozpravy I: Petr Fleischmann a Daniel Kroupa - Národ a identita

Čas: 19:00 - 21:00

Místo konání: Společenský sál zámku Buštěhrad

Pořadatel: Kulturní výbor MěÚ Buštěhrad

Posledním programem jubilejní řady Buštěhrad 100, kterou jsme připravili pro letošní osmičkový rok v rámci 100. výročí vzniku Československa, je první z volné řady nových debatních večerů s názvem Buštěhradské rozpravy.  Autorem koncepce veřejných besed je Buštěhraďan, historik a politický filosof Petr Fleischmann, který přichází s námětem setkávání s osobnostmi českého politického a veřejného dění v debatách na témata související s dějinami, přítomností a budoucností v domácím i mezinárodním kontextu.

K tématu prvního večera, kterým je Národ a identita, autor uvádí:
V roce 1918 vznikal československý stát coby spojnice přinejmenším dvou tužeb. Vznikal coby vyústění tužby českého a slovenského národa po národní emancipaci a po národním státě, jímž mocnářství s mocí soustředěnou ve Vídni dle většiny Čechů a Slováků nebylo. Z poddaných Jeho Veličenstva se zároveň stali občané republiky budované na občanském demokratickém principu. Máme vnímat nově vznikající republiku coby občanský či coby národní stát? A pokud ji vnímáme coby národní stát, pak se klade otázka, zda byla státem národa anebo národů? Ne zcela zodpovězené otázky tohoto typu život nového státu značně zkomplikovaly a dá se říci, že dokonce vedly k jeho zániku. A kladou se nadále. Co to je občan, co to je národ a jeho identita, jsou otázky, které se naléhavě tyčí před národy, nejen tím českým, v dnešním rozhýbaném a tzv. globalizovaném světě.“

Hostem prvního večera je český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa. Coby poslanec lidu ve Federálním shromáždění za Občanské fórum a později za ODA v Poslanecké sněmovně stál u vzniku nové demokratické státnosti naší země.  

První Buštěhradskou rozpravu zahájíme v úterý 11. prosince ve Společenském sále zámku Buštěhrad od 19.00 hodin, vstup je volný.