Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Kalendář akcí » 27.1.2018

Kalendář akcí: 27.1.2018

Kulturní akce

Výtvarná soutěž Dráček

Termín: 22.1.2018 17:00 - 29.1.2018 17:00

Místo konání: MěÚ - zámecký sál, 2. patro

Pořadatel: Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek

Pozvánka na výstavu dráčků. A je opravdu na co koukat. Sešlo se 70 obrázků a také krásné keramické výtvory. Výstava je ve druhém patře Buštěhradského zámku. Všichni jste srdečně zváni.

 

Ostatní

Volba prezidenta České republiky

Termín: 26.1.2018 14:00 - 27.1.2018 14:00

Místo konání: Volební místnosti na zámku a v ZŠ - podle volebního okrsku

Pořadatel: Městský úřad Buštěhrad

2. kolo volby prezidenta České republiky  se uskuteční:

 • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání volby prezidenta

 •  ve  volebním  okrsku  č.  1  je  volební  místnost  v budově Městského úřadu, Revoluční 1,  pro  voliče  přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  Akátová, Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, Habrová, Havlíčkova, Hornická, Hřebečská, Husova, Hutnická, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Kladenská, Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopova, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, Vrbová, V Zahradě, Vodárenská, Žižkova, 5. Května
 •  ve volebním  okrsku  č. 2  je  volební  místnost  v budově Základní a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě, Tyršova 77, a to  pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  Bezručova, Bořivojova, Hradní, Jasmínová, Lidická, Liliová, Na Bouchalce, Na Vypichu,  Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Ořešín, Palackého, Podhradí, Pražská, Průchodní, Revoluční, Slepá, Sluneční, Sokolská, Starý Hrad, Šeříková, Trnková, Tyršova,  U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, V Uličce, Vávrova, Vrapická, Zahradní,  Zámecké schody
 • Každému voliči budou hlasovací lístky předány ve dnech 2. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 • K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 • Zájemci o voličské průkazy (pokud budete volit mimo Buštěhrad) – můžete využít možnosti k osobnímu vyřízení žádosti a vyzvednutí voličského průkazu do 16,00 ve středu 24. 1. 2018 na Městském úřadě Buštěhrad, v kanceláři v 1.patře, u paní Zdeňky Vestfálové.  Po předběžné telefonické domluvě na tel. 312 278 032 je to možné i mimo úřední hodiny. Na stejném tel. čísle je možné objednat také návštěvu volební komise ve dnech voleb s přenosnou volební urnou u vás doma, pokud víte, že Vám zdravotní stav nedovolí přijít osobně do volební místnosti.