Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Událo se, fotografie z akcí » Přednáška o kompostování

Přednáška o kompostování

13. ledna se v zámeckém sále konala přednáška o kompostování. Nejen se zásadami kompostování, ale i s mnoha dalšími zajímavostmi ohledně odpadů, nás seznámili odborník na odpady ing. Tomáš Lank a Marek Adamec ze společnosti JRK Česká republika s.r.o. (JRK nám doporučila Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., který v loňském roce prováděl fyzickou analýzu odpadů v Buštěhradě).

Ing. Lank začal přednášku slovy: Neříkejte: „Až bude třídit Indie, budu třídit taky!“ My žijeme v tomto našem kusu světa, a o ten se musíme starat, jinak na to doplatíme. Každému kusu odpadu, který vytřídíte a hodíte do některého z barevných kontejnerů, dáváte šanci, že jej ještě jednou někdo vezme do ruky, a buď jej recykluje, nebo spálí ve spalovně. Odpad, který hodíte do černé popelnice, už nikdy nikdo do ruky nevezme, jde rovnou na skládku. A kapacita skládek je omezená.

Ptáte se, proč občané některých obcí mají odpady zdarma? Tyto obce mají většinou na svém pozemku skládku nebo jinou ekologickou zátěž, ze které jim plynou příjmy, takže jsou bohaté a mohou si dovolit od občanů poplatky nevybírat.

Dozvěděli jsme se, že dramaticky poklesly výkupní ceny papíru, neboť Čína, která jej od Evropy odebírala, jej nyní už nechce odebírat. Stejně tak nechce vytříděné plasty. Tyto odpady se tedy v Evropě hromadí, a bude zřejmě potřeba vyvinout nějaké nové recyklační technologie, jinak se tohoto odpadu nezbavíme. Většina vyspělých zemí již postupně zakazuje skládkování, a odpady likviduje ve spalovnách, které již mají velmi pokročilé technologie na to, aby neznečišťovaly ovzduší. Zajímavá informace byla, že třeba spalovna Malešice vyprodukuje za rok méně škodlivin, než jeden novoroční ohňostroj v Praze. V budoucnu se počítá se spalovnou pro náš region v Mělníku.

Víte, co všechno můžete dávat do kompostu? Kromě všech rostlinných zbytků a zbytků z kuchyně rostlinného charakteru (třeba i vařená rýže nebo luštěniny) tam můžete dávat například i papírová plata od vajec či ruličky od toaletního papíru. Podestýlku domácích zvířat, pokud to nejsou masožravci (exkrementy psů a koček tedy raději do černé popelnice, nejlépe zabalené v igelitu; stejně tak kosti a zbytky masa). Starý chléb a pečivo, klidně i plesnivé, kompostovat také lze. Je to rozhodně lepší, než je nosit vodnímu ptactvu, kterému kazí žaludek. Popel ze dřeva. Papírové kapesníky.  Vaječné skořápky. Dřevo a větve, nejlépe také seštěpkované na malé kusy, v menším množství i piliny. Do kompostu můžete navzdory mýtům o jejich škodlivosti dávat i slupky od citrusů a ořešákové listí, rozloží se také, i když pomaleji. Pomůže, když se nadrtí na menší části. Shnilá jablka a jiné shnilé plody. V kompostu totiž probíhají procesy, které by měly ničit škodlivé mikroorganismy. Především, kompost by měl mít pestré složení, aby mikroorganismům „chutnal“, měl by mít dostatečný přístup vzduchu a vláhy (pokud bude plný suché trávy, fungovat nebude), takže jej pokud možno stavte do stínu. Existuje i malý kompostér do bytu či na balkon se speciálními žížalami (vermikompostér).

Zajímavé byly i informace o Švýcarském systému nakládání s odpady. Zde buď lidé poctivě třídí, a pak je odpady nestojí mnoho, nebo netřídí, a jeden pytlík odpadu je stojí šest franků, takže v důsledku zaplatí stonásobek běžného skládkovného. Tito lidé (většinou bohatí, kteří si mohou dovolit netřídit) pak tímto vysokým poplatkem odpady dotují.

Zajímavé byly i fotografie z Japonska. Odpadkové koše v Japonsku téměř nejsou – země je velmi malá, pozemky drahé, a na odpadkové koše či kontejnery není místo. Každý člověk si z ulice svůj odpad vždy odnáší. Z téhož důvodu Japonci nekompostují. Zato velmi přísně třídí, pokud někdo do odpadu hodí něco, co tam nepatří, má z toho celospolečenskou ostudu.

Na obce v České republice v souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech stát čím dál více tlačí, aby produkovaly čím dál méně netříděného odpadu (jinak budou za jeho nadlimitní množství výhledově platit penále). Obce jsou tedy nuceny působit na své občany, aby víc třídili, a chovali se v oblasti odpadů zodpovědněji. Buštěhrad se snaží tento problém vyřešit nastavením nového systému, i když to bude pár let trvat a pro občany to znamená zdražení poplatků. Některé obce to ale řeší daleko radikálněji….ing. Lang zmínil starostu jedné obce, který poslal občanům dopis, že u koho v popelnici se najde od 1. 1. 2020 nevytříděný odpad, tomu napříště popelnice nebude vyvážena. Proti tomuto je řešení, které zvolil Buštěhrad, ještě dosti vlídné.

Na přednášku přišlo cca 30 lidí, a ptali se na spoustu věcí, což nás potěšilo. Snad je to signál, že lidé berou třídění a kompostování vážně, a projeví se to i na produkci odpadů v našem městě.

 

Datum publikování: 21.1.2020

Autor článku: Daniela Javorčeková

Autor fotografií: Monika Žitníková