Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Událo se, fotografie z akcí » Uklidili jsme Buštěhrad

Uklidili jsme Buštěhrad

6. dubna se město Buštěhrad opět připojilo k oficiální celostátní akci „Ukliďme Česko“. V týdnu před tím se zapojily i děti z naší základní školy, mnoho dalších dobrovolníků uklízelo i v jiných termínech. Například Junáci se soustředili na sázení stromků na Ořešíně u dětského hřiště i jinde.

Na katastru města se sebralo opět několik tun odpadu. Těší nás, že akce se účastní každoročně víc a víc lidí, a na uklizenosti města to začíná být vidět. Postupně se daří likvidovat letité skládky na různých odlehlých místech, ubývá „bílých míst na mapě“ města, o která se nikdo nestará, a kde případný nepořádek nikoho nezajímá.

Letos se velká skupina dobrovolníků věnovala partii pod sběrným dvorem, kde se snažíme vybudovat novou procházkovou trasu pro pěší, aby mohli lidé projít od Palandy a konce Palackého ulice kolem sběrného místa, novým přemostěním přes potok (vyrobil Jirka Blesk) a tunelem až k poníkům u bývalé vodárny.

Údolí u Buštěhradského potoka před Měsíčkem (pod kterým vede podchod) bylo zarostlé křovinami a zanesené letitými odpadky. Bohužel, s výstavbou ocelárny byly kdysi porušeny prameny potoka v údolí pod Poldovkou, takže koryto potoka je řadu let vyschlé, a prameny potoka vyvěrají právě až u nového mostku. Část údolí byla během brigády vysekána a krásně vyčištěna, včetně koryta potoka. Větve a křoví jsme spálili a na ohni si opekli buřty, což nám vnuklo nápad zřídit zde obecní ohniště – je to velmi příjemné místo, na okraji města, a v blízkosti nikdo nebydlí, takže táboráky zde by nikoho nerušily.

Děkujeme všem, kteří se letos opět zasloužili o to, aby byl Buštěhrad hezčí a uklizenější.

 

Datum publikování: 26.4.2019

Autor článku: Daniela Javorčeková

Autor fotografií: Jirka Blesk