Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Událo se, fotografie z akcí » Archiv 2019 » Ekonomie a teorie her: René Levínský a Filip Pertold

Ekonomie a teorie her: René Levínský a Filip Pertold

Je lepší studentské jízdné zdarma, nebo zvýšení platů učitelům? Za jak dlouho a s jakým efektem se jedna či druhá volba projeví na domácím i mezinárodním trhu práce? A jak se to projeví na důchodovém zabezpečení a zdraví státu? Spojením tak zvané teorie her s ekonomií vzniká po roce 2000 nový způsob uvažování o ekonomii založený na chování jednotlivců či skupin - behaviorální ekonomie (z anglického behavior – chování). Na rozdíl od složitých makroekonomických interpretací, které k nám své signály vysílají odkudsi ze vzdálených mlhovin devadesátých let, behaviorální ekonomie nabízí modely řešení každodenních problémů a promlouvá přímo k člověku v jeho reálné situaci.

 

Datum publikování: 23.12.2019

Autor fotografií: Jaroslav Pergl