Slavnostní otevření nového infocentra

V polovině srpna bylo slavnostně otevřeno nové turistické informační centrum v opravených prostorách v přízemí středního křídla zámku. Stavební obnova klenutých barokních prostor, které byly v havarijním stavu, včetně nových sítí, hygienického zázemí, přilehlé arkády, i vybavení vyšla cca na 2,8 mil. Kč, z toho 1 milion Kč jsme získali z grantu Středočeského kraje. Rekonstrukce trvala od podzimu roku 2016. Ne že bychom to neuměli zvládnout rychleji, spíš jsme chtěli financování – vzhledem k jiným prioritám - rozložit do delšího časového úseku.

Informační centrum není jen nějaký kamrlík, kde sedí důchodkyně, informuje turisty a prodává jim pohlednice, a když zrovna nechodí turisti, tak se nudí nebo plete svetry. Infocentrum má na starosti veškerou propagaci města, a to nejen jeho pamětihodností, ale i kulturních, společenských a sportovních akcí (a to nejen městských, ale i našich spolků, a z okolí). Naše pracovnice tedy denně vytvářejí a tisknou programy akcí, pozvánky, rozesílají je na různá místa, umísťují je na webové a facebookové stránky města. Občas o tom ještě píšou do BZ. Objíždějí městské vývěsky (kterých máme po městě celkem devět), dávají tam aktuální plakáty a vyndávají staré. Vzhledem k tomu, že se v Buštěhradě měsíčně konají i desítky akcí, rozhodně tato činnost zabere dost času. Také mají na starosti vymýšlet a rozšiřovat prodejní nabídku infocentra. Za poslední měsíce jejich činnosti máme vytisknuté nové krásné pohlednice města, nové magnetky, turistické deníky a vizitky, a v přípravě jsou nové orientační plány města, trhací mapy a turistická známka. Dále občas neplánovaně fungují i jako ztráty a nálezy, či zveřejňují aktuální informace (třeba, že nepoteče voda, nebo že někdo nabízí práci). Obě dámy také pomáhají s organizací všemožných akcí města (a nepochybujte o tom, že i nad rámec své pracovní doby, neboť je to baví a dělají to rády).

Infocentrum dále funguje také jako kavárna – máte možnost zde v krásném prostředí posedět, dát si skvělou kávu, čaj či dvojku vína, i něco malého k zakousnutí, přečíst si knihu či časopis. Rádi bychom v budoucnu nabídku rozšířili o domácí zákusky.

A divili byste se, ale i turisté se v Buštěhradě vyskytují, a jejich počet roste. Jedním z magnetů je právě zámek, a aféra bývalého hejtmana Ratha nám nyní spíše pomáhá, neboť tím větší zámek vzbuzuje zájem. Chystáme tedy nárazově prohlídky pro veřejnost s kronikářem města (když se konaly v době letošního Bushfestu, byl o ně velký zájem).

Podobná infocentra spojená s kavárnou jsou v řadě obcí – většinou bývají příjemnou oázou k posezení i počtení si. Někdo sem chodí i pracovat s notebookem – k dispozici je wi-fi. Naší inspirací bylo infocentrum v Rabštejně nad Střelou, zřízené v objektu bývalé četnické stanice. Řekli jsme si, že když to zvládne Rabštejn, který má 25 stálých obyvatel, zvládne to Buštěhrad také! Zajímavé infocentrum je také na zámku Valeč, tam se pro změnu točí pivo a funguje to v podstatě, jako hospoda – my však zvolili raději model „kavárna“. Z prodeje suvenýrů a občerstvení máme navíc mírný zisk.

Město má podle našeho názoru zlepšovat občanskou vybavenost, což je i kavárna. A zároveň vytvářet pracovní místa. Chceme vytvářet pro lidi prostor a nabídnout jim nové místo pro setkávání. V Buštěhradě dlouhodobě kavárna chybí, a míst, kde je možné si dát opravdu dobrou kávu a v klidu posedět (jak už jsem zmínila výše, třeba i s dětmi) je pomálu. Tím, že má infocentrum otevřeno i o víkendech (sobota i neděle 13.00 – 18.00), lidé tam rádi zajdou, protože je tam příjemné prostředí  – zvláště, když „íčko“ leží přímo v zámeckém areálu, neboť park je cílem procházek i oblíbenou zkratkou. V infocentru je k dispozici dětský koutek, a děti mohou běhat i po nádvoří – nic zde nejezdí, takže maminky mohou při tom v klidu popíjet kávu. A už se úplně těšíme, jak infocentrum zlepší komfort akcí, jako je rozsvícení vánočního stromku na zámeckém nádvoří.  Také jsme do infocentra přesunuli promítání Buštěhradského filmového klubu – oproti spolkové místnosti je zde výhodná právě možnost zakoupení občerstvení i pohodlnější sezení.

Na naše dvě pracovnice - Helenu Bleskovou a Hedviku Servusovou jsme získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

Helenka Blesková je v infocentru a kavárně ve svém živlu. Bývalá dlouholetá pečovatelka, a později vedoucí pečovatelka v DPS Buštěhrad (kteroužto práci musela opustit ze zdravotních důvodů), poté „teta“ v Rodinném centru Pelíšek i v soukromé školce Sluníčko, zároveň i členka tanečního souboru Buštěhradské Šťabajzny a buštěhradského ochotnického divadla KiX, a novopečená členka buštěhradského Červeného kříže, je jako ryba ve vodě všude, kde se něco děje. Jako mimořádně příjemná a komunikativní dáma je pro infocentrum ideální volbou.

Hedvika Servusová je nadaná výtvarně, má na starosti grafické práce i obchodnickou stránku infocentra (někteří ji mohou znát, jako průkopnici legendárních barevných holínek, nyní se – kromě práce v infocentru - věnuje prodeji balónků všeho druhu). Z nedávné doby pochází výjimečné dílo – mozaikový znak města Buštěhradu, který vytvořila na schodech ze Starého hradu spolu s Milanem Jarošem. Je autorkou řady zajímavých i vtipných článků do BZ. Jestli Vás zajímá, jak se stalo, že byla svého času automobilovou závodnicí, můžete se jí zeptat, když k ní zajdete do infocentra na kávu…

 

Datum publikování: 17. 10. 2018

Autor článku: Daniela Javorčeková

Autor fotografií: Jaroslav Pergl