Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Událo se, fotografie z akcí » Archiv 2017 » Buštěhrad si připomněl Václava Černého

Buštěhrad si připomněl Václava Černého

V neděli 18. 6. si Buštěhrad připomněl Václava Černého, prvního významného těžaře uhlí na Kladensku, který v Buštěhradě žil a posléze v roce 1842 i zemřel v domě č. p 65.

Pamětní deska, která připomíná jeho zásadní vklad do proměny celého našeho regionu, připomíná též první objevitele uhlí na buštěhradském panství Jacoba Oppelta a Wentzela Burgera, a reprezentanta jeho tehdejší správy Maxmiliana III. Josefa z Wittelsbachů (viz. foto pamětní desky). Bez všech výše zmíněných by Kladno a Kladensko nebylo, jaké jsme jej po půl druha staletí znávali, a jaké je známe i dnes.

U slavnostního odhalení desky byli přítomni potomci Václava Černého manželé Bubnovi, zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno, Hornická kapela Žehrovanka a představitelé našeho města.

Akce pokračovala v zámeckém parku při Odpoledni s dechovkou, kde se k Žehrovance připojila ještě Dětská folklorní muzika Modřenec z Prahy - Modřan.

Příběh pamětní desky Václavu Černému dochází svého cíle po dlouhých létech bádání kronikáře města Buštěhradu, pana Jaroslava Pergla, ruku v ruce s činností Klubu hornických tradic Kladno, kteří na stráži památky Černého stojí už od svého založení před jedenácti léty.

Kronikář našeho města prošel řadu archivů, dobových listin a dokumentů, které jsou začasté psány nejen česky a německy. Výsledkem jeho detektivního úsilí je čestná připomínka všech, kteří jako úplně první v čele s Černým otevřeli první kapitoly v dějinách těžby uhlí na Kladensku. Jeho text, který zazněl při odhalení pamětní desky, zveřejňujeme na tomto místě v příloze.

Klub přátel hornických tradic z Kladna se aktivně podílí na záchraně průmyslových památek. Jeho posláním je vytváření podmínek pro pravidelné setkávání příznivců a zájemců o industriální historii kladenského, rakovnického a slánského regionu. Klub úzce spolupracuje s Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařících, kde zajišťuje průvodcovskou a sbírkovou činnost, kulturní akce jako „Den horníků“, jarní industriální vycházku „Cestičkou k Mayrovce“, oslavu patronky horníků sv. Barborky, atd.

Autory pamětní desky jsou Buštěhraďané - Jaroslav Pergl coby autor textu, výtvarnou podobu jí dal akademický malíř Michal Fiala, vyrobena byla ve společnosti Atlas Advertising Group pana Jana Zelenky.

Zdař Bůh!

 

Ke stažení

Datum publikování: 29.6.2017

Autor článku: Martin Kosa

Autor fotografií: Jan Grubner, Jaroslav Pergl