Buštěhradský zámek – diskuse o navrácení do majetku města a o budoucí možné podobě náměstí U Macíků

Dne 3. 5. se na MěÚ konala veřejná diskuse na toto téma, na které byl přítomen radní středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, a zástupkyně tisku a rozhlasu. Cílem diskuse bylo ověřit, že navrácení zámku městu skutečně má v Buštěhradě veřejnou podporu. Výsledek byl velmi jednoznačný a pozitivní. Přítomno bylo cca 55 lidí, a drtivá většina z nich vyjádřila záměru navrácení podporu. Všichni jsou si vědomi toho, že obnova zámku bude finančně i časově náročná, shodli jsme se však na tom, že je nutné, aby zámek, naše nevýznamnější památka, v budoucnu patřil městu, nikoliv soukromému subjektu.

Buštěhrad více potřebuje občanskou a kulturní vybavenost, než hotel. Účastníci setkání připomněli, jak se město Buštěhrad v minulosti zbytečně zbavovalo svých objektů, a nyní zde začíná být nedostatek prostor, především chybí velký sál (prodej bývalého Vinohradu, zbourání hospody u Koulů, prodej bývalého pionýrského domu, apod.). Na zámku konečně získáme dostatečně velký a reprezentativní sál na všechny akce, který jistě půjde využívat i komerčně a pokryje tak alespoň provozní náklady zámeckého areálu (Kladnu – kromě kulturního domu na Sítné – také chybí sál, stejně tak Lidické galerii). Nejlepší cestou nejspíš bude využít dostupných dotací a opravovat zámek na etapy. V budoucnu by zde bylo možno vybudovat např. také chráněné bydlení pro seniory či zázemí pro buštěhradské spolky (třeba buštěhradští Junáci dlouhodobě řeší problém s prostorami). Dále se pokusíme získat jako partnera nějakou instituci, např. vysokou školu.

Přítomny byly i Věčně mladé seniorky, iniciátorky petice, která za pár dní nasbírala již přes 300 podpisů – i tato petice jistě bude dobrým argumentem pro naši věc. Pan radní Macháček poté sdělil svůj názor, že majetková komise rozhodne v náš prospěch a bezúplatný převod nakonec doporučí. Rozhodující pak bude, zda to schválí také krajská Rada, která zasedá v červnu. Do krajského zastupitelstva návrh půjde v září. Věřím, že jsme zástupce kraje přesvědčili a zámek získáme zpět, a děkuji všem, kdo nás přišli podpořit!

Druhá polovina setkání byla věnována diskusi na téma budoucí podoba náměstí U Macíků. Zatím jsme sbírali podněty, co lidem vadí, co jim U Macíků chybí, a co by na náměstí v budoucnu uvítali.

 

Datum publikování: 9. 5. 2017

Autor článku: Daniela Javorčeková

Autor fotografií: Jaroslav Pergl