Slavnostní otevření opravené uličky

29. 8. byla slavnostním přestřižením pásky otevřena nově opravená ulička v Podhradí, která byla mnoho let nepoužitelná z důvodu zřícení tarasu po „povodních“ v r. 2002. Její rekonstrukci zkomplikovala průtrž mračen 23. 5, která odsud odplavila značné množství zeminy, ale zase přispěla k tomu, aby nově ukládaná dešťová kanalizace byla dimenzována na mnohem větší průtok. Pásku stříhala paní starostka ing. arch. Javorčeková za přítomnosti zástupce firmy Salamánek Stavby s. r, o. pana ing. Hübnera, která rekonstrukci provedla k všeobecné spokojenosti. Malé pohoštění využilo několik přítomných obyvatel z okolí, kteří si průchod uličkou hned vyzkoušeli.

 

Datum publikování: 31. 8. 2016

Autor článku: Jaroslav Pergl

Autor fotografií: Jaroslav Pergl