Letní slavnost v ZŠ Buštěhrad

Hlavním programem této výjimečné události je každý rok, a letos tomu nebylo jinak, rozloučení s 9. třídou, v jehož průběhu žáci píší tzv. ročníkovou práci na různé téma. Vedoucího své práce, z řad učitelů, si každý žák volí na začátku školního roku sám a společnými silami zvolí téma. Spektrum témat je opravdu široké. Jelikož témata většinou korespondují s předmětem či předměty, které vybraný vyučující učí, jedná se o zajímavou a různorodou paletu možností k výběru. Výsledné práce musí mít adekvátní úroveň – vzhled, zarovnání, kapitoly i citace, které žáky učí pracovat s dostupnými zdroji, ať knižními nebo internetovými, a správně je používat. Letošní ročníkové práce se prolínaly hlavně se zájmy žáků, proto např. jedna žákyně vyrobila vlastní kosmetiku, další žák předvedl své velké znalosti z oboru IT, nebo jsme se také dozvěděli něco o historii a budoucnosti města Buštěhradu. Některé práce byly dokonce psány a obhájeny v anglickém jazyce. Každý žák na konci obhajoby dostal výslednou známku, která se z části skládá z písemné podoby práce, a z části z její ústní obhajoby. Někdy se stává, že i když každý žák práci napíše, na obhajobu se ale nedostaví, a tím pádem svou práci neobhájí. Na Letní slavnosti je poté žákům předáván certifikát nesoucí téma práce a výslednou známku. Na rozloučení a vzpomínku k ukončení základní devítileté školní docházky dostane každý žák knihu, kterou si předem vybral, a Sdružení rodičů ji zakoupilo.

Ale aby všechna sláva nepatřila pouze deváté třídě, podotýkám, že se myslelo i na ty mladší či dokonce nejmladší žáky a byl pro ně připravený zábavný program během celého konání Zahradní slavnosti. Byla vytvořena oddělená stanoviště, kde se zkoušela nejenom mysl, ale i šikovnost a um každého zúčastněného. Při některých disciplínách byla nutná spolupráce sourozence či dokonce rodiče, jednalo se například o Tanec na lavičce, Čert a Káča nebo převážení těžkého nákladu v kolečkách. Za úspěšně zvládnutý úkol se sbírala razítka do hrací karty a za vyplněnou kartu čekala hráče jak jinak než sladká odměna. Účast a zájem o disciplíny byl veliký, že jediné, co snad mohlo toto příjemné odpoledne přerušit, byl náhlý déšť, který se i přihnal. Ten nám ale vůbec nevadil – někteří soutěžící se poprali s úkoly i s pár kapkami deště a pak si rychle běželi pro odměnu. Letní slavnost tak již tradičně zakončila školní rok 2015/16.

Za celý pedagogický sbor přejeme žákům deváté třídy, ať mají dobrý vstup do nového života, který jim v září začíná.

Datum publikování: 10. 8. 2016

Autor článku: Mgr. Věra Oherová