Malí rytíři

Sál buštěhradského zámku se ve středu 10. května po čtvrté hodině odpolední naplnil dětmi, písničkami a také písmenky. Nahrnulo se do něj všech 69 letošních prvňáčků, které čekala velká událost – na čtenáře je přišel slavnostně pasovat sám Rytíř z řádu Čtenářů. Všechny děti před ním složily krátkou zkoušku ze čtení, odevzdaly mu jedno písmenko z abecedy a on jim na oplátku třikrát poklepal na rameno mečem a oficiálně z nich udělal čtenáře. Žáčci k tomu navíc dostali knížku a pamětní list, vše doprovodili básněmi a písněmi, které s nimi nazkoušely jejich paní učitelky.

Celá akce by se samozřejmě nemohla konat bez spolupráce se zástupci města, velký dík patří paní starostce Ing. Arch. Daniele Javorčekové, která pronesla úvodní slovo a pomáhala s předáváním knih malým čtenářům. Důležitá byla i pomoc městské knihovny v Buštěhradě a paní knihovnice Drahomíry Čermákové - děti od ní dostaly nádherné knihy.

A pak nelze zapomenout na Petra Štěpána, učitele ze Základní umělecké školy, bez nějž by se žádné pasování na čtenáře nemohlo konat. Tedy: Děkujeme ti, Rytíři z řádu Čtenářů!

 

Datum publikování: 13. 5. 2016

Autor článku: Kristýna Krečová

Autor fotografií: ZŠ, Jaroslav Pergl