Mys Canaveral na Babkách hlásí úspěšný odlet Čarodějnic

Na letošní Filipojakubskou noc nám Vyšší Mocnosti projevily svou přízeň a sluneční páku zařadily na stupeň „příjemno, místy úsměvno, až milo“. Příznivá klimatická úprava však neušla pozornosti čarodějných bytostí, které se rády slétávají na Petrových kamenech. Tu, v podobě čmoudů a par, jedna za druhou vylézaly ze svých přízračných nor a odlétaly ke svým bilančním rejům nad buštěhradskou haldu, aby se v podvečer zhmotnily v ulici Jednookého na plácku U Bečvářů - seřadišti čarodějnického pochodu přízraků směrem na Babky.

V čele zástupu rozličných bab, jag, duchů a strachapoudů všeho druhu a stupně minulou sobotu stanul Černej Sprinťák, jemuž připadla služba nesení a stráže očistného ohně. Zatímco nás v cíli na Babkách vítal všem známý Zoubek a jeho kapela „Marná Snaha“ se svou sadou truchlohrátek pro nejmenší, při pohledu na hranici z mocné bílé kulatiny mezi rybníky Sprinťák zkameněl a, drže hořící pochodeň v ruce nehybně, zůstavil se tak zcela věcem příštím.  

S úderem sedmé vzduch prořízly trumpety. Duch Hanče a Vrbaty v lyžařských brýlích, vlněném svetru a špičaté hučce rázem ožil a svolal své Jemnohmotné, aby obkroužili hranici svým zpomaleným zápalným rejem a konečně ze čtyř světových stran vetkli plamenné dřevce do ledví březové hranice.  A tak se i stalo a za pozoru silné čtyřstovky lidských a dalších psích a kočičích bytostí, vodního ptactva na vodě a ryb pod vodou, povstal dým veliký a plameny olízly hranici přemocně. Pak počal se jarní hodokvas a bylo co jíst a pít a peklo se a čepovalo, vařilo a medilo a rejdilo.

Poslední hodiny odcházejících chladů prozněny byly hudební seancí výše uvedených Zoubkovců, kteří štafetu jarních tónů předali „ZEMi“, jež ji po svých písních dávného lidu za Velkou Louží donesla do cílové rovinky, kde ji předala k hřmotnému sdělení rezolutní a definitivně jarní „Message“.

Díky všem hostinským, řezníkům, pekařům, cukrářům, zvukařům, pěvcům a hudcům, buštěhradským Junákům, Kulturnímu výboru a všem dobrým duším všech živočišných druhů po úspěšném odletu Čarodějnic z buštěhradského Mysu Canaveral Na Babkách můžeme hlásit, že JARO JE TU!

Pro Buštěhradský zpravodaj jménem Očistné Sedmy sepsal
Kornout z Bubé

***

Vysvětlívky
  • ulice Jendookého - Žižkova ulice
  • Babky - tradiční rituální místo mezi buštěhradskými rybníky
  • Černej Sprinťák - zástupce kurzů zdatnosti tělesných ostatků Temné Univerzity Zapomnění; též jeden z Jemnohmotných
  • Jemnohmotní - tak zvaná Očistná Sedma; kromě řečeného Sprinťáka a Hanče-Vrbaty ji tvoří též Tři Čarodějnice (Jitule, Helule a Mirule), Vdovák z Cordoby a Bludný Postilion Kornout z Bubé.
  • Zápalný rej – štafetové předávání očistného plamene v kruhu
  • Zpomalený zápalný rej - koncentrovaná dobrota našeho nejmilejšího Světa kamenů, rostlin, zvířat a lidí činí Jemnohmotným značné problémy v pohybu, jež se u Člověka rovnají chůzi mořem šlehaného medu.
 

Datum publikování: 2. 5. 2016

Autor článku: Kornout z Bubé

Autor fotografií: Jaroslav Pergl