Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Projekty, dotace » Realizované projekty

Realizované projekty

Nové prostory městské knihovny

Doba realizace: květen - červen 2015

Projektant: stavební část - GIRSA-AT, s. r. o. Návrh interiéru knihovny - ing. arch. Daniela Javorčeková

Zhotovitel stavby: stavební část - ARCHATT památky. Knihovní pult + skříň - Tomáš Krejčí, truhlář

Náklady akce: 200 000,- Kč

Dotace: obdrželi jsme 80 000,- Kč ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání „obnova obecních knihoven“

Městská knihovna byla přestěhována do nových prostor v přízemí západního zámeckého křídla. Nyní má tedy dvě hlavní místnosti (oddělení pro dospělé), třetí menší místnost s oddělením pro děti, hygienické zázemí a sklad. Je zde i možnost venkovního posezení v arkádě nádvoří. 16. 7. 2015 proběhlo slavnostní otevření nové knihovny.

Repasovány byly stávající regály, nově byl pořízen knihovní pult na míru, některý nábytek, koberce, svítidla a doplňky (IKEA). Byl zapůjčen presovač na kávu LAVAZZA - možnost zakoupení kávy a drobného občerstvení pro veřejnost.

Přínosy akce:

 • nové krásné prostory v opravené části zámku
 • oživení zámku
 • lepší propojenost s městským úřadem
 • vznik minikavárničky s posezením v arkádě

Přílohy

Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Doba realizace: Leden - září 2016

Projektant: architektonická kancelář ADR

Odborná metodologická pomoc: UCEEB

Zhotovitel stavby: Bursík holding, a.s.

Náklady akce: 30 mil. Kč

Dotace: 14,3 mil. kč. - Ministerstvo financí. Další financování pokryto úvěrem.

V závěru roku 2015 bylo vydáno stavební povolení na 1. etapu akce. Ta zahrnuje nástavbu středního křídla nové budovy do patra a rozšíření školní jídelny, čímž by měl vzniknout i společenský prostor.

V původním návrhu, který visí na chodbě ve škole, můžeme vidět spojovací krček mezi starou a novou budovou – nový centrální vstup do obou budov, navíc s oddělením pěší a automobilové dopravy. Přestože tento prvek je velmi pěkný a provozně bychom ho velmi potřebovali, museli jsme ho odsunout do 2. etapy – v 1. etapě především řešíme problém přeplněnosti školy vybudováním nových tříd a rozšířením jídelny, na víc nevystačí peníze z grantu.

Při práci narazili projektanti na mnohá úskalí – při sondách a stavebně technickém průzkumu bylo například zjištěno, že stávající konstrukce (základy, pilíře) bude nutné zesílit. Mnoho přemýšlení také stálo řešení nástavby tak, aby vyhověla protipožárním požadavkům, a při tom jsme zachovali koncept nízkoenergetické dřevostavby, který od začátku zdůrazňujeme.

Všechny problémy se snad týmu (který zahrnoval projektanty z ADR a firmy Bomart, a odborníky z UCEEBu) podařilo vyřešit s tím, že naše škola bude mít oproti běžné přístavbě „něco navíc“ – například ohřev vody slunečními kolektory. Vlastní stavební práce v ZŠ začaly v lednu 2016, a v září by mělo být hotovo.

O přístavbu naší základní školy se zajímal internetový časopis Energeticky soběstačné budovy (ESB, str. 14. – 19.) - přečtěte si článek Snížení energetické náročnosti školy v Buštěhradě.

Jak vyrůstala nová přístavba naší školy se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=BSNhS7cevgM

Oprava a rekonstrukce opěrné zdi a pěší komunikace v ulici Podhradí - Buštěhrad

Doba realizace: Do 31. 7.

Projektant: Ing. Tomáš Dvořák (projekt z roku 2010)

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby s.r.o., Havlíčkova 558,273 06 Libušín

Náklady stavby: 1 600 000,- mil. Kč

Začátek stavby: 21. 3. 2016

Cílem projektu je obnova komunikace v majetku města, kterou tvoří jednak pozvolné schodiště z ulice Starý Hrad do ulice Podhradí, jednak rovný úsek v horní části, již v ulici Starý Hrad (parc. č. 391/1 a 1464/2). Komunikace je zčásti nesena tarasem, který se již před cca deseti lety zřítil do dvora přilehlého domu č. p. 165 (parc. č. 1439). Obecně tarasy v Buštěhradě jsou již na mnoha místech v havarijním stavu, neboť jsou často tvořeny již dožilými zdmi z cementových cihel z období První republiky, či dokonce ještě staršími zdmi opukovými, jejichž životnost je velmi nízká, odvod dešťové vody je řešen velmi nedůsledně a údržba zde v minulých desetiletích probíhala velmi sporadicky. Po každé zimě se ve městě některý taras zřítí.

Po havárii byla komunikace uzavřena, což je velká škoda – komunikace byla velmi frekventovaná a již cca deset let je nutné obcházet celý blok při cestě ze Starého Hradu do Podhradí. Mnozí občané (především bohužel děti) navíc zábrany a zákaz vstupu nerespektují a cestu si zde zkracují, takže zde hrozí nebezpečí úrazu. Rovněž majitelka domu č. p. 165 byla neustále na svém dvorku ohrožována padajícím tarasem (a dokonce zde došlo k vloupání). Uzavřená komunikace zarůstá plevelem a rozpadá se, rovněž je tím komplikován přístup do patra domu č. p. 32, který se schodištěm rovněž sousedí.

Situace nebyla doteď řešena z důvodu značných nákladů akce a nedostatečné domluvy města a majitelky domu, přestože projekt obnovy komunikace a tarasu nechalo město vypracovat již v roce 2010. Nyní se situace změnila k lepšímu a s novým majitelem domu č. p. 165 se městu podařilo vyjednat podmínky spolupráce: část tarasu, který se zřejmě nachází na jejich pozemku parc. č. 1439, bude předán do majetku města, majitel poskytne veškerou součinnost při provádění stavby – především strpí umístění stavby na svém pozemku a umožní na něj přístup. Taras a komunikace se každoročně více a více řítí, a tím se zvyšují i škody na obecním majetku a náklady akce obnovy. Navíc se tím znehodnocují malebné partie starého Buštěhradu, které je cílem města postupně obnovovat.

Přínosy akce:

 • Obnova dlouhodobě uzavřené komunikace, zvýšení komfortu občanů
 • odstranění dlouhodobě se zhoršující havárie, odstranění nebezpečné situace
 • vyřešení odvedení dešťové vody v lokalitě
 • kultivace a zkrášlení lokality historického centra Buštěhradu

Přílohy

Nový přechod pro chodce a chodník u kostela

Doba realizace: Podzim 2016

Projektant: Ing. Jana Břicháčová (projekt z roku 2014)

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Začátek stavby: září 2016

Dokončení stavby: 10 týdnů

Náklady stavby: 1 732 020,-  Kč

Dotace: 907 000,- Kč - Státní fond dopravní infrastruktury

Cílem projektu, na který jsme obdrželi dotaci ze SFDI na zvýšení bezpečnosti dopravy, je vybudování nového přechodu pro chodce s ostrůvkem na křižovatce Revoluční a Kladenské ulice, a to včetně dopravního značení a nového osvětlení. Na této křižovatce je značný provoz, lidé zde přecházejí poměrně neuspořádaným způsobem a především ráno tudy chodí mnoho dětí do školy.

V rámci akce také bude vybudován nový úsek chodníku z Kladenské ke kostelu (v současnosti je tam tráva), včetně nového veřejného osvětlení, a předlážděno prostranství před kostelem – protože se jedná o památkový objekt, bude zde použita kamenná dlažba a litinové sloupky k oddělení chodníku. Přibydou nové lampy a lavička naproti kostelu. V rámci akce bude také provedena přeložka vedení O2 u vjezdu do nádvoří - odstraněn bude nevzhledný dřevěný sloup s dráty před vraty do zámeckého nádvoří.

Na projekt jsme již získali stavební povolení.

Přínosy akce:

 • Zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení
 • Vybudování chybějícího úseku chodníku ve frekventovaném místě
 • Kultivace a zkrášlení prostranství před kostelem

Přílohy

Zámek Buštěhrad - obnova úseku severní fasády

Doba realizace: červen - říjen 2016

Projektant: GIRSA-AT, s. r. o., 2006

Zhotovitel stavby: ARCHATT Památky, s. r. o.

Dokončení stavby: říjen 2016

Náklady akce: Max. 1,3 mil. Kč

Dotace: přislíbeno 700 tis. z Programu záchrany architektonického dědictví MK

Obnova úseku severní zámecké fasády (šest okenních os směrem do parku) je poslední etapou obnovy západního zámeckého křídla, které je v majetku města Buštěhradu. Úsek fasády bude obnoven stejným způsobem, jako už se to vloni podařilo u dalších dvou fasád.

Přínosy akce:

 • Dokončení obnovy západního křídla zámku
 • Stabilizace části fasády

Přílohy

Oprava hřbitovní zdi

Doba realizace: Srpen - září 2016

Zhotovitel stavby: Šípkovský Miroslav, Zájezd 3

Náklady akce: 390 173,- Kč

Dotace: 272 637,- Kč  -Ministerstvo Zemědělství, dotačníp program 16, Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

Předmětem obnovy je vnější strana hřbitovní zdi (kromě zadní zdi do ulice jasmínová, která je z lícových šedých cihel a je ve stabilizovaném stavu).

Nutné práce:

 • Oprava pionů
 • Očištění a nátěr vstupní a boční kovové brány
 • Oprava a vyčištění smaltovaných tabulí
 • Osekání poškozených omítek až na zdivo
 • Nové omítnutí včetně výztužné sítě – hrubá strukturovaná omítka
 • Vápenný nátěr včetně podnátěru
 • Oprava sloupových stříšek (hlavic)
 • Odvoz a likvidace suti

Přínosy akce:

 • Oprava chátrající hřbitovní zdi

Přílohy

Chodník z Chmelnice k lidickému přechodu

Doba realizace: Podzim 2017

Projektant: Meritum Kladno - Projekce, s. r. o.

Zhotovitel stavby: Aquarius + Uniservis Hašek

Dokončení stavby: 2017

Investor: majitel pozemků v lokalitě Na Chmelnici

V letošním roce bude konečně vybudován chodník, který bude spojovat lokalitu Na Chmelnici s přechodem (respektive, místem pro přecházení) u Lidic. Chybějící pěší propojení zástavby s tímto přechodem je dlouhodobě kritizováno občany. V minulém roce se nám podařilo odkoupit část pozemku, přes který v současnosti vede vyšlapaná pěšina, končíci v ulici Kaštanová. V místech této pěšiny se majitel pozemků v lokalitě Na Chmelnici zavázal na své náklady vybudovat chodník, který se v současnosti již začíná provádět, včetně nového veřejného osvětlení. Další úsek chodníku těsně u přechodu a chodník na Lidické straně bude na jaře 2018 vybudován ve spolupráci obcí Buštěhrad a Lidice (obec Lidice na něj v nedávné získala dotaci ze SFDI).

Rovněž by mělo dojít k rekonstrukci místa pro přecházení včetně nového osvětlení, zde je investorem Ředitelství silnic a dálnic, a nelze určit, zda jej provede ještě letos, nebo až v příštím roce.

Přílohy

Oprava zázemí zadního pavilonu MŠ

Doba realizace: Červenec - srpen 2017

Doba realizace: Do konce srpna 2017

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Náklady stavby: Max. 1,9 mil. Kč

Rekonstrukce zázemí zadního pavilonu MŠ včetně hygienického zázemí a zázemí pro učitelky, výdejny jídel a dalších prostor, které byly ve stavu ze 70. let 20. století, takže již rekonstrukci velmi potřebovaly, byla provedena do 1. září 2017.

Nový povrch ulice "V Uličce"

Doba realizace: 5. - 7. 2017

Zhotovitel: Salamánek stavby, s. r. o.

Náklady: 500 tis. kč.

Ulička s přiléhavým názvem „V Uličce“ vedoucí z křižovatky Revoluční a Palackého k zámeckému parku má nový povrch. Ulička měla doposud (až na koncový úsek) pouze hliněný a travnatý povrch, byla velmi nerovná a průjezd obtížný. Nyní byla vydlážděna žulovými odseky tak, aby vynikl její historický charakter (podobně, jako ulička z Podhradí na Starý hrad). Doplněno bylo litinové zábradlí a lampy veřejného osvětlení. Na nový povrch přispěla dary také většina obyvatel Uličky.

Rybník Buštěhrad - havarijní sanace výpusti

Doba realizace: 2018

Projektant: KO-KA, s. r. o.

Zhotovitel stavby: Dinetz, s. r. o.

Náklady stavby:  1 500 000,- mil. Kč bez DPH

Dotace: Dotace z MZe 1 000 300,- Kč

Začátek stavby: jaro 2018

Dokončení stavby: zima 2018

Projekt řeší stavební opravu havarijního stavu výpusti Dolního rybníka. Týká se to jednak dvou míst na Náměstí, kde se kanál začíná propadat, jednak vyústění kanálu, které má nedostatečnou kapacitu, a odbahnění a úpravy úseku koryta potoka pod ním. Zároveň by měla být na rybníce vybudována dvě dřevěná mola.

Přínosy akce:

 • sanace havarijního stavu výpusti, který již začíná ohrožovat provoz na Náměstí

 

Přílohy

Rybník Bouchalka

Doba realizace: Do konce roku 2018

Projektant: Ing. Cyril Mikyška, Ateliér životního prostředí

Zhotovitel stavby: Šilhánek a syn

Náklady stavby: Cca 7 mil. Kč, investorem je Státní pozemkový úřad

Dotace: Byla podána žádost

Začátek stavby: Duben 2018; na stavbu je již vydáno stavební povolení.

Přestože se jedná o pozemky města Buštěhradu, investorem je zde Pozemkový Úřad. Projekt řeší vytvoření nového rybníčku na buštěhradském potoce, a přístupové cesty k němu. Okolí rybníka bude zatravněno. Kolem rybníčku jsou navrženy výsadby stromů a keřů, i oddělení velkými kameny od sousedních polí. Přístupová komunikace bude zpevněná, přístupná pro vozidla údržby, pěší a cyklisty. Upraveno bude i koryto potoka pod rybníkem. Proveden bude zdravotní a bezpečnostní řez přestárlých stromů podél koryta. Buštěhraďané získají nové místo k procházkám a posezení, v rybníku zřejmě bude možno se i koupat a bruslit na něm.

Přínosy akce:

 • zadržování vody v krajině
 • ekologická funkce
 • získání nového rekreačního místa pro občany města

 

Přílohy

Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla - II. etapa

Doba realizace: Srpen 2017 - červen 2018

Projektant: Ing. Arch. Marek Prchal, ing. Markéta Pěšičková, NOZA s. r. o.

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Náklady stavby: max. 2,5 mil. Kč.

Dotace: Na I. etapu projektu je podána žádost na IROP - řešení bezbariérovosti školy. Realizace I. etapy se předpokládá v roce 2018.

Předmětem projektu je architektonický návrh úpravy části areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla. Jedná se především o plochy bezprostředně navazující na nově dokončenou budovu přístavby v severní části areálu, za starou původní budovou školy. Plocha je od severu a východu vymezena obrysem nové budovy, od západu obslužnou komunikací, která prochází areálem do jeho severní části. Tato plocha je po realizaci stavby ve stádiu hrubých terénních úprav. Na ploše se nachází cca 16 ks vzrostlých stromů, převážně jehličnanů (borovice, smrky). Zdravotní stav těchto dřevin je spíše nevyhovující a sadovnická hodnota nízká. Z hlediska dlouhodobější udržitelnosti kompozice sadových úprav jsou je tato skupina dřevin značně neperspektivní. Původní plocha byla převážně travnatá, na několika místech jsou patrné zbytky původních asfaltových chodníků. Obslužná komunikace vedoucí do severní (zadní) části areálu má asfaltový povrch, postrádá však obruby (či boční opěry) a je na řadě míst poškozena. Povrch asfaltu je značně popraskaný a znehodnocený.

Předmětem návrhu je také úprava prostoru mezi starou a novou budovou, a to až po hranici vstupní brány na příjezdové komunikaci. Povrch prostranství mezi oběma budovami je asfaltový a stejně jako u obslužné komunikace značně poškozený dlouhodobým opotřebením a zřejmě i vlivem provádění stavby nové části školy. Plocha podél severního průčelí staré budovy je travnatá a v současnosti hojně využívaná pro odstav osobních automobilů. Vozidla jsou odstavována po obou stranách vstupu do budovy. Provozně toto řešení není příliš vhodné především vpravo od vstupu (směrem k západu), kde není dostatek místa pro zajíždění vozidel do „parkovacích stání“, díky čemuž dochází k poškozování zeleně na protější straně komunikace.

Na ploše navazující na novou přístavbu a rozšířenou jídelnu je navržen přírodní amfiteátr - vznikne zde plocha, která bude určena jak k posezení a odpočinku (betonové stupně, travnaté svahy, dřevěná mola a lavičky), tak k pořádání venkovních akcí. Bude také přímo propojena s přízemní učebnou a terasou před školní jídelnou. Počítá se s novým modelování terénu a úpravou zeleně, a dále se zeleným valem, který prostor oddělí od komunikace.

Přínosy akce:

 • lepší vyřešení ploch mezi budovami, likvidace dožilých velmi starých úprav
 • kultivace prostoru zdevastovaného nedávnou stavbou
 • získání příjemného odpočinkového prostoru, a zároveň prostoru pro venkovní akce
 • zvýšení bezpečnosti dětí (oddělení komunikace a odpočinkové plochy)
 • propojení přízemní třídy a jídelny s exteriérem
 • nové vyřešení parkování u staré budovy a odvodnění
 • důstojnější a funkčnější přístup do areálu

 

Přílohy

Vybudování infocentra

Doba realizace: 2017 - 2018

Projektant: ing. arch. Tomáš Petřík (2016)

Zhotovitel stavby: ARCHATT PAMÁTKY, s. r.o.

Zahájení stavby: 1. 9. 2017

Dokončení stavby: 30. 4. 2018

Náklady akce: Max. 2,6 mil. Kč

Dotace: schváleno 500 tis. z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje

Obnova přízemí části středního křídla zámku (část je ještě v majetku města), přeměna klenuté místnosti v infocentrum se zázemím. Náplní infocentra bude nejen podávání informací návštěvníkům. Vznikne zde příjemný nekuřácký společenský prostor s minikavárnou, bude možné sem umísťovat expozice a pořádat kulturní a vzdělávací akce - dojde k rozšíření činnosti knihovny. Otevření infocentra se plánuje v červenci 2018.

Dalšími úkoly infocentra bude propagace města, zjišťování místních zajímavostí, spolupráce s okolními obcemi a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, a mnoho dalších činností.

Přílohy

Nový povrch Lidické ulice

Doba realizace: Duben - červen 2018

Zhotovitel stavby: Firma Štědrý

Dokončení stavby: 6/2018

Náklady akce: cca 3,5 mil. Kč

V návaznosti na investiční akci společnosti DYNEX, která budovala dešťovou kanalizaci v ulici Lidické, pražské, a na Náměstí, město Buštěhrad vybudovalo nový povrch lidické ulice. Část akce financoval DYNEX, část město Buštěhrad.

 

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

Doba realizace: 2017 - 2018

Doba realizace: 2015 - 2018

Projektant: G-Servis Praha, s.r.o.

Zhotovitel stavby: FCC Česká republika, s. r. o., FCC Regios, a. s. a Limek plus spol. s. r o.

Zahájení stavby: listopad 2017

Dokončení stavby: březen 2018

Dotace: schváleno 1 000 000,- Kč ze Středočeského kraje, Národní program ŽP - 8 340 215,- Kč

Realizace odstranění divoké skládky na katastru naší obce si vyžádala bezmála 4 roky soustavné práce, která od jara 2015 do jara letošního roku zahrnovala rešerši všech dotačních programů, opakovaná podávání žádostí, jednání na odborech pro životní prostředí ORP Kladno, Středočeském kraji, MŽP ČR, aj. Průlom nastal v létě 2016, kdy se podařilo spojit síly se společností G-Servis Praha, s.r.o., která je certifikovanou firmou na geologické průzkumy v oblasti znečištění půd a zemin. Na základě výsledku výběrového řízení firma vypracovala odborný posudek ohledně rozsahu a složení nelegálních odpadů pod buštěhradskou haldou, která zasahovala celkem na 17 pozemků o ploše 41114 m2 a dosáhla objemu neuvěřitelných 5.000,- tun směsného a 1.000 tun nebezpečného odpadu. Následovalo další a tentokrát úspěšné podání žádostí o dotace (viz výše), vypsání návazného výběrového řízení, jehož vítězná společnost xxx realizaci odstranění a odborný svoz vytěženého odpadu na příslušné řízené sklady provedla v období listopad 2017 – březen 2018. V současnosti je vstup do místa někdejší skládky ohrazen a je znemožněn veškerý přístup do míst někdejší nelegální skládky a probíhá průběžný monitoring. Dalším úkolem bude pravidelný monitoring v místě a spolupráce s obcemi sousedních katastrů s cílem zamezení vzniku nové divoké skládky v přilehlém okolí.