Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Buštěhrad v obrazech » Obrazy Josefa Šembery

Obrazy Josefa Šembery

Josef Šembera (1794-1866), jeden z nejznámějších českých vedutistů, zavítal do Buštěhradu v roce 1822. Tento c.k. inženýr a kreslič Zemského ředitelství vodních staveb maloval ve středočeském kraji nejrůznější historické pamětihodnosti - hrady, zámky, zříceniny, jejich detaily i městská opevnění. Díky němu máme obrazem zachyceno mnoho architektonických památek, které později podlehly rychlému rozvoji průmyslové společnosti.

Jeho dva pohledy na Buštěhrad jsou velmi cenné, neboť zachycují oblast hradního areálu ještě před rozsáhlými demolicemi a přestavbami. Bohužel, jak vyplývá z dobové korespondence, páni buditelé z Národního muzea v čele s J. E. Vocelem obrazy odmítli s tím, že se "jedná o sice hezké krajinomalby, ale bez valného významu vědeckého". Další generace "hradních badatelů" tak byly ochuzeny o cenný pramen informací.

Pohled od západu na ruiny Buštěhradu s mohutnou polygonální věží v popředí.

Článek je výňatkem z textu STEJSKALOVÁ, Dana - JUŘINA, Petr: Od Buštěvsi k Buštěhradu. In: 500 let města Buštěhradu. Sborník o historii a současnosti obce, vydaný u příležitosti výročí udělení městských práv. Buštěhrad: Obecní úřad, 1997. s.41-46 4 ilustrace.