Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Historie Buštěhradu » Sjednocení majetku Bedřichem z Ředhoště

Sjednocení majetku Bedřichem z Ředhoště

Noví majitelé spojují obě části Buštěvsi v jeden celek, a to když řečený Bedřich kupuje i zbylý díl od poručníků Stukových sirotků Václava z Újezda a Bernharda. Kromě Buštěvsi vlastnili Ředhoští ještě další zboží a to Ředhošť, Novou ves a do zástavy na čtyři léta od pražského arcibiskupa Konráda z Vechty, který si u paní Markéty vypůjšil 200 kop grošů, ještě dávky ze vsí Dušníky, Železná a Vokovice. Jak je vidět, lidé to byli přičinliví. Není divu, vždyť museli zajistit své četné potomstvo. Bedřich a Markéta měli pět dětí: Albrechta, Markétu, Anežku, Katuši a Barboru. Po smrti majitele pak Buštěves přešla na nejstaršího a jediného mužského potomka Albrechta.