Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Z historie Buštěhradu » Poválečné období

Poválečné období

V roce 1949 započala výstavba devíti bytových jednotek u Kahance. O dva roky později bylo postaveno sídliště SONP a dolů (tzv. Špačkovna) o pětadvaceti domcích. K dalším významným stavbám poválečného období patřily školy - v roce 1946 až 1951 nová budova základní školy ("stará" škola byla postavena již v roce 1891). V roce 1973 bylo zprovozněno 56 bytů v panelácích v Zadním konci.

Následovala výstavba panelových domů v prostoru u kostela. Jako na jiných místech i v Buštěhradě sice panelová výstavba přinesla pro mnoho lidí možnost vyřešení jejich bytové situace, avšak zároveň zvláště v lokalitě u kostela - v samotném historickém jádru města - byla po architektonické stránce velmi necitlivým zásahem.

V letech 1974 - 1977 byla postavena mateřská škola pro 135 dětí.

Byla zrekonstruována bývalá budova správy panství, kde našla zázemí Lidová škola umění, od 90. let 20. století pak Základní umělecká škola.

Budovaly se i komunikace, nové vodoteče a svody povrchových vod spojené s výstavbou a rekonstrukcí tarasů. Proběhla i rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení.