Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Z historie Buštěhradu » Novým majitelem pan Pešík od Stříbrné hvězdy

Novým majitelem pan Pešík od Stříbrné hvězdy

Kvůli finanční tísni byl Albrecht nucen Buštěves zastavit a to bohatým měšťanům bratrům Pešíkovi a Janovi od Stříbrné hvězdy. V listině z 3. 11. 1434, která se touto transakcí zabývala, si Albrecht vymínil, že jestliže nebude schopen zboží vykoupit, vyplatí bratři Pešík a Jan jeho sestrám každé 100 kop grošů jednorázově nebo po 10 kopách ročně doživotní renty. A jelikož se na Buštěvsi již o Řeďhošťských dále nemluví, je jisté, že Albrecht zboží nevyplatil. Z listin pak víme ještě tolik, že Anežka a Barbora se už 14. 12. 1434 před městskou radou v Praze vzdávají Buštěhradu ve prospěch Pešíka. Poté se zde už uvádí pouze Pešík s manželkou Eliškou ze Sobětic, jenž si na králi Zikmundovi 29. 9. 1436 vyžádal znovupotvrzení nabytého majetku, který ještě rozšířil o dům v Praze a dvůr v Hostivicích. A protože se v listinách uváděl i jako Pešík z Dražic, z Chlístova a Kunvaldu, musela jeho rodu náležet i tato panství.