Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Z historie Buštěhradu » Konec 20. století

Konec 20. století

Významným počinem na konci 20. století se stala plynofikace obce zahájená v roce 1995, která velmi přispěla k ozdravění životního prostředí v obci. Dalším důležitým milníkem bylo dokončení kanalizace v roce 2005 (Buštěhrad byl tehdy jedním z posledních dvou měst ve Středočeském kraji, které ještě nemělo kanalizaci). Byl vybudován Dům pokojného stáří - dům s pečovatelskou službou. Došlo k rekonstrukci staré budovy školy, rekonstruován byl i objekt "Seifertovna", který od října 2002 sloužil jako kulturní centrum a sídlo Městské knihovny, v roce 2015 se knihovna přestěhovala do přízemí zámku, a její místo v přízemí Seifertovny zaujalo Muzeum Oty Pavla. Přes všechny stavební počiny zůstává faktem, že Buštěhrad byl po mnoho desetiletí zanedbáván po stránce infrastruktury, chodníků, komunikací, i účelného a osvíceného plánování v rovině urbanismu města, a pro napravení tohoto stavu bude potřeba značný čas a finanční prostředky.