Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Historie Buštěhradu » Z historie Buštěhradu » Buštěhrad v 1. polovině 20. století – stavební činnost

Buštěhrad v 1. polovině 20. století – stavební činnost

Na začátku století nastal čilý stavební ruch v severní části města, kde v okolí nově postavené sokolovny vznikala celá nová čtvrť. V srpnu 1919 bylo ustaveno Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo v Buštěhradě. To v roce 1920 zakoupilo 3 ha půdy za Ovčínem a postavilo tu celou čtvrť rodinných domků. V roce 1922 byl ustanoven Komitét pro postavení pomníku padlým v 1. světové válce. Sdružoval téměř všechny spolky a organizace, které v té době v Buštěhradě byly. A podařilo se - byl pořízen pomník za 25 000 Kč, kterému vévodil legionář se lvem. Byla to majestátní pískovcová socha a u ní seznam padlých. Slavnostní odhalení se konalo 28. října 1929 a v roce 1931 byla do něj uložena prsť ze tří válečných bojišť. Pomník našel své místo poblíž školy na upraveném palouku při vjezdu do obce od Vrapic. Měl pro všechny časy živým připomínat oběť padlých. Ale nebylo tomu tak. Pomník sice přežil fašistickou okupaci a 2 světovou válku, ale někdy po roce 1950 byla socha z likvidována a zůstaly jen hranoly s deskami, na nichž jsou jména padlých. Ty byly po roce 1963 převezeny na nové stanoviště poblíž kostela při silnici do Kladna. Tehdy také přibyla nová jména obětí 2. světové války. V roce 1991 byl pomník opět přemístěn na své původní místo poblíž školy. Roku 1933 byly postaveny čtyři rodinné domky proti škole na části zahrady pana Šiktance. V roce 1939 píše kronikář:"V této době se stavěly rodinné domky v nové čtvrti počínaje čp. 500 a čp. 513 a konče čp. 524 a čp. 543. Mohly se dokončit jen rozestavěné stavby. Celkem bylo postaveno v této čtvrti 40 domků, mezi nimi i Schmalzova pekárna." Dále postavil Obecní úřad čtyři dvojdomky pro uprchlíky ze Sudet v Pražské ulici. Činžáky čp. 546-549 byly nejspíše postaveny mezi lety 1940 - 1942.