Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Pozor - NOVINKA - místní poplatek "Z pobytu"

Pozor - NOVINKA - místní poplatek "Z pobytu"

13.1.2020

Od ledna 2020 je účinná novela zákona o místních poplatcích, která mimo jiné změny zavádí novou formu zpoplatnění rekreačního ubytování ve městech a obcích. Jedná se o „místní poplatek z pobytu“. V minulých letech byl ve městě Buštěhrad zaveden „místní poplatek z ubytovací kapacity“, tento byl novelou zákona zrušen, a nahrazen tímto místním poplatkem – „z pobytu“.

Místní poplatek z pobytu má město Buštěhrad zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 O místních poplatcích. Na území města Buštěhradu se tak zpoplatňují všechny rekreační a krátkodobé pobyty pro osoby, které nemají ve městě Buštěhradě trvalý pobyt.

Výběr místního poplatku se týká ubytovatelů, kteří poskytují ubytování v penzionech, hotelích a apartmánech coby právnické osoby, a také ubytovatelů, kteří poskytují ubytování jako soukromá osoba, přes všechny typy nabídkových služeb, jako je např. Airbnb.

V Buštěhradě se to týká převážně ubytoven a ubytovatelů v soukromí. Poplatníkem je zákazník, od něj ubytovatel poplatek vybere. Plátcem poplatku je ubytovatel, který vybraný poplatek městu odvádí. Ubytovatel má za povinnost vést si evidenci ubytovaných, podle zákona o místních poplatcích. Nesplnění této povinnosti je postihováno podle platných právních předpisů. Městský úřad Buštěhrad je oprávněn provádět u ubytovatelů kontrolu vedení Evidenční knihy ubytovaných.

Jedná se o pobyty v délce nejvýše 60 po sobě jdoucích dnů a jsou zpoplatněny ve výši 21,-Kč/osoba/den, za každý započatý den pobytu, mimo úplně první den pobytu. Ubytovatel – plátce – vypočte výši poplatku podle skutečně odbydlených dnů, a jeho výši odvede ihned, nejpozději však v den splatnosti správci místního poplatku – Městskému úřadu Buštěhrad. Platbu více položek rozepíše plátce do seznamu, který Městskému úřadu Buštěhrad zašle.

Vyzýváme tedy všechny poskytovatele této ubytovací služby, aby se přihlásili k poplatkové povinnosti prostřednictvím příslušného poplatkového formuláře na webových stránkách města Buštěhradu, a prováděli ohlášení pobytu a odhlášení pobytu pravidelně v průběhu roku, v závislosti na četnosti poskytování ubytování. Poplatky z ubytovací kapacity jsou splatné dvakrát do roka a to k datu 30. 6. a 31. 12. každého příslušného roku. V den splatnosti musí být úhrada již připsána na účtu města Buštěhradu.

Upozorňujeme, že tyto služby, jejich poskytování, jsou již nyní monitorovány a zjišťovány finančním úřadem pro každou jednotlivou místní oblast. Zatajení poskytování této služby pak řeší po své linii místně příslušný finanční úřad, v daňovém řízení, jako daňový únik.

V návaznosti na toto řešení pak také správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, vymáhá finančním úřadem zjištěné, městu Buštěhrad neuhrazené místní poplatky v daňovém řízení také, stejným způsobem, jako ostatní místní poplatky.

Ke stažení: