Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Jak a kdy: místní poplatek za odpady na rok 2020

Jak a kdy: místní poplatek za odpady na rok 2020

20.12.2019

Od 13. 1. 2020 je možné hradit místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady a za psy.

Platba za odpady je ve výši 950,- Kč na osobu a rok, splatná ve dvou částkách.

Pro občany, kteří se přihlásí k programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“, je stanovena úleva a výše místního poplatku, a splatná částka je tak 750,- Kč na osobu a na rok, taktéž rozdělena na dvě části.

Platba poplatků za psy se řídí ceníkem poplatků https://www.mestobustehrad.cz/meu/cenik/#group-1.

Nově platí úplné osvobození od poplatku za psa/y pouze pro:

  1. držitele psa, kterým je osoba nevidomá
  2. osobu, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravující sociální služby 
  3. osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P
  4. osobu provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  5. osobu provozující útulek pro zvířata

Úleva z poplatku platí pouze pro osoby starší 65 let věku, nikoliv již pro důchodce obecně.

Poplatky lze také uhradit v plné výši na celý rok.

Úhrady lze provádět:

  1. Bezhotovostně na účet města Buštěhradu. č. 388 172 369/0800, konstantní symbol: 0558, variabilní symbol: číslo popisné. Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte „Platba za místní poplatek rok 2020“. Pokud se chcete přihlásit k programu kompostování, lze vyplněný formulář poslat i emailem. Známky pak bude možné vyzvednout si v infocentru, a to i o víkendu.
  2. Hotově na pokladně MěÚ Buštěhrad v úředních dnech a hodinách, mimo tyto dny pouze po telefonické domluvě předem.
  3. Bezhotovostně - platební kartou - na pokladně MěÚ Buštěhrad v úředních dnech a hodinách, mimo tyto dny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Doplňující informace naleznete v nových vyhláškách ke stanovení systému i nových poplatků  platných od 1.1.2020

https://www.mestobustehrad.cz/meu/vyhlasky/

Než budou upřesněny podmínky svozu s dodavatelskou firmou, platí do 15. února 2020 loňský harmonogram svozu komunálního odpadu - t. j. červené známky - týdenní svoz, žluté známky - svoz každou sudou středu.  Spolu s tím  zůstávají v platnosti také  staré známky z r.2019, které máte nyní vylepené na popelnicích.

 

Ke stažení: