Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Místní poplatky a jejich formy, výhody a nevýhody, výhled v nové legislativě

Místní poplatky a jejich formy, výhody a nevýhody, výhled v nové legislativě

26.11.2019

Vážení spoluobčané. V sérii informačních článků pokračujeme nyní v oblasti objasnění typů místních poplatků v podobě, jaké je uvádí současná legislativa, a nahlédneme do možné podoby podle budoucí novely zákona o odpadech. 

Místní poplatky za odpad, jejich typy, formy, jejich výhody a nevýhody pro stanovení

Odpadovou politiku města Buštěhradu, jejíž součástí je systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města, stanovuje město ve své samostatné působnosti, obecně závaznou vyhláškou. Město může také obecně závaznou vyhláškou stanovit systém nakládání se stavebními odpady produkovanými fyzickými osobami nepodnikajícími na svém katastrálním území. Město Buštěhrad již má jedenáct let tento systém a nyní je opět stanoven v novelizované vyhlášce č. 4/2019, účinné od 1. 1. 2020.

Obecně závaznou vyhláškou může dále město stanovit místní poplatek za provoz tohoto systému. Město Buštěhrad tak učinilo OZV č. 5/2019, jejíž účinnost nastává také od 1. 1. 2020. Místní poplatek město Buštěhrad stanovilo podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), což je první forma ze zákonem daných možností vybírání tohoto poplatku.

Stanovit místní poplatky za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů může město, tedy podle zákona, jen třemi způsoby, a jen podle dosavadní platné legislativy. Každá z těchto tří možností má svá pravidla, zákonná ustanovení, ze kterých se město při stanovování poplatku nesmí odchýlit. Tyto tři typy poplatků se navíc nesmí navzájem kombinovat. Pokud by město nerespektovalo zákonná ustanovení pro stanovení místního poplatku, jednalo by v rozporu se zákonem, se všemi důsledky z toho plynoucími.

Není možné, aby si město stanovovalo poplatky jinak, než je dáno zákonem, a to buď zákonem o místních poplatcích, nebo zákonem o odpadech.

Druhou možností tedy je vybírat místní poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech.

Třetí možností je, že město má také možnost vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, podle zákona o odpadech, na základě písemné smlouvy s občanem.

Město Buštěhrad, a každé jiné město nebo obec, se tedy musí rozhodnout, který typ poplatku je pro něj v dané oblasti optimální. V Buštěhradě máme stanoven poplatek podle zákona o místních poplatcích.

Více v příloze ...

Vysvětlení jednotlivých typů poplatků ...

 

Dagmar Novotná  26. 11. 2019

Ke stažení:

Městský úřad