Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě

Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě

8.11.2019

Zastuptielstvo města nedávno schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku města, ve které se zvyšují platby za odpad (a místo slevového progrmu třídění se zavádí nový program kompostování).  V následujících týdnech Vám budeme přinášet informace na téma odpadů, kde vysvětlíme, proč město k tomuto kroku přistoupilo, k čemu nás nutí současná legislativa a její chystané změny, i jaké jsou všechna úskalí a souvislosti odpadového hospodářství. Přineseme také přehledné informace o tom, jak lépe třídit, který odpad kam lze v Buštěhradě odložit, apod. Jako první přinášíme článek paní Dagmar Novotné (referentky místní samosprávy, která má na starosti také místní poplatky. Řadu informací můžete najít také na webu města.

Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě?

Prostřednictvím našich zákonodárců, ministerstvem pro životní prostředí, se zavádí na území České republiky nová odpadová legislativa. Nová odpadová legislativa implementuje do našeho zákona o odpadech a souvisejících zákonech a právních přepisů, evropské cíle recyklace komunálních odpadů, a v důsledku tohoto faktu již nyní motivuje obce, potažmo občany ke třídění. Z „odpadového hospodářství“ se má v průběhu několika málo let stát, u nás, „oběhové hospodářství“. Tento termín – „oběhové hospodářství“- značí maximální využití odpadových surovin jako surovin k dalšímu použití. Podle těchto evropských cílů, již v roce 2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 38 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.

Více v příloze ...

 

Dagmar Novotná, 8.11.2019

Ke stažení: