Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Otázky a odpovědi kolem kanalizace v Javorové, Topolové a Břízové

Otázky a odpovědi kolem kanalizace v Javorové, Topolové a Břízové

25.4.2019

Vzhledem k tomu, že se stále ptáte na mnohé věci týkající se výstavby kanalizace na Chmelnici i v lokalitě za hřbitovem, přinášíme odpovědi na různé dotazy, které se zde v různých obměnách vyskytují.

Sešli jsme se s firmou MERITUM Kladno, která sítě na Chmelnici projektovala a stále projektuje (takže si toho pamatuje mnoho), abychom zjistili, jak se lokalita zastavovala a proč někde nebyla infrastruktura dobudovaná. Výstavba probíhala po etapách, zpočátku poměrně živelně. V době, kdy výstavba začala (kolem r. 2000), nemělo ještě město ani Územní plán (ten byl schválen až v r. 2005). Plánovací smlouva s developerem na tuto lokalitu neexistuje. Dnes je nejen standardní, ale již i vyžadováno stavebním úřadem pro získání územního povolení, že developer uzavře s obcí plánovací smlouvu, kde vyspecifikuje, jakou infrastrukturu a v jaké kvalitě provede – vodu, elektřinu, kanalizaci, plyn, veřejné osvětlení, povrchy komunikací, chodníků, atd. (a pak předá městu). Zároveň je v plánovací smlouvě zakotven finanční příspěvek obci za každý rodinný dům – protože nárůst počtu obyvatel s sebou nese nutnost rozšiřovat občanskou vybavenost, i nové plochy a sítě na údržbu. To, že vedení města (pan starosta Dütsch a pak i další starostové po něm) svého času umožnilo tuto rozsáhlou zástavbu bez plánovací smlouvy, má důsledek jednak v tom, že někde nebyla infrastruktura dobudována (splašková i dešťová kanalizace a povrchy v některých ulicích), jednak město nedostalo od developera žádný finanční příspěvek, ale je při tom nyní nuceno řešit nedostačující kapacitu občanské vybavenosti. V minulých třech letech jsme dali cca 40 milionů Kč na přístavbu základní školy, a v příštím roce nás čeká investice 13 milionů na rozšíření kapacity mateřské školy. Není se tedy myslím co divit, že chceme využít možnosti stanovení poplatku za zhodnocení pozemků připojením na kanalizaci a nechceme v plné výši z obecních peněz zaplatit kanalizaci v místě, kde svého času ušetřil developer a kde lidé nakoupili pozemky za více než výhodné ceny.

Proč se kanalizace na Chmelnici nevybudovala už kolem roku 2000, když se lokalita začala stavět?

Protože Buštěhrad v té době kanalizaci neměl. Ta se realizovala až v roce 2008. Tím pádem všechny domy vyprojektované do té doby v prvních zhruba třech etapách (Břízová, Javorová, Topolová) byly automaticky navrženy s jímkami.

Proč se tedy tyto ulice nepřipojily na kanalizaci v roce 2008? Proč některé ulice na Chmelnici kanalizaci mají a jiné nikoliv? Platili něco obyvatelé ostatních, již odkanalizovaných ulic? Proč máme platit my?

První tři etapy výstavby, jak uvádím výše, vznikly před vybudováním obecní kanalizace. V dalších etapách výstavby již bylo s kanalizací počítáno, a lidé si ji také již zaplatili v cenách pozemků. Zároveň obyvatelům Břízové bylo tehdy firmou MERITUM (před provedením finálního povrchu komunikace) napojení na kanalizaci nabízeno za finanční příspěvek řádově kolem 50–60 tis. Kč, ale většina lidí odmítla (někteří s dovětkem, že si počkají, až jim kanalizaci zdarma vybuduje město).

Proč celý Buštěhrad, když se budovala kanalizace, nemusel platit nic, a my budeme muset?

Kanalizace v Buštěhradě se budovala z dotace EU, tam bohužel příjem města (ve formě spoluúčasti majitelů nemovitostí) není možný. Další věcí je, že v době, kdy se Chmelnice začala stavět, se tam prodávaly pozemky za cenu pole (300,- Kč/m2), později za 500,- Kč, a je asi pochopitelné, když si koupíte levný pozemek, který není kompletně zasíťovaný, že vás zasíťování asi bude v budoucnu ještě něco stát. Nebojte se, za připojení na kanalizaci a vodovod zaplatí i obyvatelé dalších lokalit, kde se nová kanalizace plánuje, což je zástavba za hřbitovem a Bouchalka (tam to bude vodovod). A noví majitelé nemovitostí na nově zastavovaných polích (naproti hřbitovu, u sušičky, za pivovarskými sklepy) zasíťování zaplatí velmi tučně už v ceně pozemku či domu – podívejte se na internet, za kolik se dnes v Buštěhradě nemovitosti prodávají (někde již i 2800,- Kč/m2)!

Já jsem koupil pozemek s domem až v r. xy už za vyšší cenu.

Ano, ale koupil jste si ho s žumpou, a to dobrovolně. A pořád jste si ho koupil za míň, než kolik stojí dnes v Buštěhradě kompletně zasíťovaný pozemek. Víme, že někteří obyvatelé Chmelnice koupili pozemky za 300,-/m2, někteří za 500,- a někteří později již za 1500,-/m2, dnes už se za ně chce 2800,-/m2. Někdo ve své době měl štěstí a bylo to pro něj výhodné, a někdo ne, ale my neumíme zařídit, aby systém platby za kanalizaci všechny tyto rozdílné skutečnosti zohledňoval a byl dokonale spravedlivý. Musíme se s problémem popasovat v mezích toho, co nám umožňuje zákon (což je právě formou místního poplatku).

Starosta Dütsch nám kdysi kanalizaci slíbil…/majitel pozemků, od kterého jsme to kupovali, nám slíbil…/město nám nabízelo napojit se do kanalizace na Hřebečské… atd.

S tím, co vám někdo nasliboval před x lety, současné zastupitelstvo bohužel nic neudělá, jestliže to někde není zakotveno smluvně. Současné zastupitelstvo se musí vyrovnat s tím, co nám zanechali naši předchůdci. Domnívám se, že se snažíme se s tím vyrovnat poctivě – na náklady města jsme vypracovali projekt na kanalizaci (to stálo cca 200 tis.), dotáhli jej až ke stavebnímu povolení a vyjednali s vodárnami, že akci z 60 % zafinancují. Tím jsme pro vás udělali maximum, více než naši předchůdci, kteří vedli město do roku 2014. Mrzí nás tedy, že místo toho, abyste byli za kanalizaci rádi, nám (někteří) nadáváte, a je vám zatěžko zaplatit několik desítek tisíc za podstatné zhodnocení vašeho majetku a zvýšení vašeho komfortu.

Proč jste na kanalizaci nepožádali o dotaci?

Tu možnost jsme prověřovali, ale v současné době žádná dostupná dotace pro obec naší velikosti k dispozici nebyla, anebo tam nebyla výhodnější finanční spoluúčast, než jsme již vyjednali s vodárnami.

Nevěděli jsme, že se tu má budovat kanalizace, prohlašuji se stoprocentní jistotou, že nám nic nepřišlo ani poštou, ani u nás nikdo nikdy nebyl!

Firma MERITUM Kladno, která kanalizaci projektovala, vyřizovala i veškerý inženýring a vše kolem stavby, má k tomu plnou moc. A tato firma již v roce 2016 obesílala všechny nemovitosti v lokalitě, poslala jim poštou oznámení o zahájení projekčních prací a žádost o poskytnutí součinnosti, a to dvakrát. Z 51 majitelů nemovitostí se firma nedohodla o umístění přípojky pouze s devíti majiteli, z toho zhruba polovina konstatovala, že o kanalizaci zájem nemá, a zbytek (cca 4 lidé) opravdu nebyl zastižen a nekomunikoval. Nicméně firma MERITUM má o komunikaci s majiteli záznamy, může doložit, s kým a jak se domlouvala, od většiny majitelů nemovitostí má plánky, kam zakreslili polohu své jímky i kde by chtěli mít přípojku. Od vás tento plánek máme také.

Na schůzce k výstavbě kanalizace vyšlo najevo, že několik majitelů domů má v projektu na svém pozemku revizní šachtu, avšak zhruba 80 procent nikoli. Těch několik šachet je hrazeno v rámci celého projektu, avšak zbylé šachty si budou majitelé hradit sami v rámci přípojky. Proč někdo má šachtu a někdo ne? Nemůžete předpokládat, že si my, zcela neinformovaní a nikdy nedotazovaní, budeme hradit šachty sami!

Jednak už víme, že jste informováni byli (viz odstavec výše), máme od vás plánek se zakreslením vaší jímky. A jednak není nezbytné, aby všichni měli na pozemku nové revizní šachty (pro informaci, šachta stojí asi tak 4 tisíce…). U řady lidí má být kanalizace připojena skrze stávající jímku (potřebný čisticí kus se umístí do jímky), což bude možná i váš případ (ale to by vám řekl pan Kožený).

Co je to ten místní poplatek? Kolik to bude?

Místní poplatek za zhodnocení nemovitosti připojením na kanalizaci (nebo na vodovod) je vlastně forma daně, kterou mohou obce ze zákona využít, aby získaly prostředky na financování stavby. Jeho výši si nevycucáváme z prstu, ale je stanovena znaleckým posudkem v závislosti na lokalitě. A to za m2 – bohužel ho nelze určit paušálně za jednu přípojku. Ani by to nebylo spravedlivé, pozemky na Chmelnici jsou různě velké, mají zhruba od 800 do 1300 m2. O výši poplatku rozhodlo zastupitelstvo na zasedání 24. 4. Od Ministerstva vnitra (které schvaluje všechny naše vyhlášky) máme tabulku stanovenou znalcem, kde je pro rok 2019 maximální výše poplatku pro Buštěhrad a obytné stavby 132,- Kč/m2. Zároveň doporučení MV pro obce je poplatek nenastavovat nižší než o čtvrtinu (což je 99,- Kč/m2). Přesto jsme na zasedání nakonec (po napínavém hlasování) schválili cenu 60,- Kč/m2, nižší poplatek již opravdu stanovit nelze. Musíme být schopni si to v případě potřeby velmi dobře obhájit, abychom nemohli být nařčeni z toho, že se nechováme jako řádný hospodář a investujeme obecní peníze do zvyšování hodnoty soukromého majetku.

Mně je úplně jedno, jakou hodnotu má můj majetek. Chci tu bydlet, a ne dům prodávat.

Ale objektivně se Váš majetek do budoucna zhodnotí. Jestli to nezajímá vás, může to zajímat za mnoho let vaše potomky.

Proč jste nám neřekli dřív, kolik budeme platit? Potřebujeme to vědět předem!

To chápeme, ale výši poplatku jsme mohli nastavit až nyní, když víme, za kolik se stavba vysoutěžila, a jaká tedy bude naše skutečná finanční spoluúčast. To je pro vás výhodné, protože poplatek můžeme nastavit tak, aby nám pokryl náklady (náš podíl je cca 3,5 mil. Kč), a nikoliv vyšší.

Když se nechci připojit na kanalizaci, musím poplatek zaplatit?

Na kanalizaci se připojovat nemusíte, pokud vám vyhovuje jímka. Ale poplatek musí ze zákona zaplatit každý majitel nemovitosti v této lokalitě, neboť možností připojení na kanalizaci se hodnota pozemků objektivně zvyšuje. Zaplatit bude nutno roka od kolaudace kanalizace.

Kde mám vzít peníze na poplatek a ještě na výstavbu přípojky?

Na výstavbu přípojky vám město může poskytnout bezúročnou půjčku. Dále vám vycházíme vstříc tím, že za vás hromadně vyřídíme územní souhlas pro všechny přípojky. Jejich vybudování (respektive ty části přípojek, které nejsou v projektu) si ale už musíte vyřídit sami s firmou Kožený (nebo s jakoukoliv jinou firmou, nebo svépomocí).

Proč není hotový povrch v Javorové a Topolové? Proč ho nyní neuděláte, když už se tam bude kopat?

Tyto ulice patřily v době výstavby Státnímu pozemkovému úřadu, a ten zde výstavbu komunikací nepovolil. Když později SPÚ pozemky převedl na město, okolní ulice už povrchy už měly, takže se to už nedořešilo – město na to nemělo, a asi to tehdy nikdo nepovažoval za prioritu. Nemáme na to ani nyní. Povrchy komunikací jsou ve špatném stavu v celém městě, postupně je dáváme dohromady, ale nejprve ve starém Buštěhradě, kde je veškerá infrastruktura daleko starší a v horším stavu. Vy máte sice před domem recyklát, ale jste aspoň na rovině a máte tam chodník a fungující veřejné osvětlení. Ale některé ulice ve staré zástavbě jsou ve svahu a např. v zimních měsících už přestávají být sjízdné, chodník nemají, neexistuje dešťová kanalizace a veřejné osvětlení je staré a poruchové. Pokud se nám podaří od letoška čerpat dotaci z MMR na opravu místních komunikací, kterou letos první rok mohou dostat také obce nad 3000 obyvatel, postupně se snad dostaneme i do Topolové a Javorové. Ale bude to pár let trvat, prioritu má stará zástavba.

Jsme přeci blízko u Prahy, tak tu snad je nějaký standard!?

Vy jste si nic nezjistili o městě, do kterého se stěhujete? Jsme sice blízko u Prahy, ale nejsme Dobřichovice ani Černošice. Jsme město na Kladensku, ve kterém posledních sto padesát let žili dělníci z Poldovky, kováci a havíři. Město nikdy nebylo bohaté, a zvláště za minulého režimu bylo velmi postižené blízkostí průmyslové zóny, na koci 20. století až téměř „vybydlené“, a teprve v posledních letech se pomalu zvedá. Obyvatelé starého Buštěhradu na kanalizaci a další vymoženosti čekali několik desetiletí. Bouchalka ještě stále čeká na vodovod. Jak už jsem psala, kanalizace se zde vybudovala až v roce 2008 (na tom má lví podíl tehdejší starosta ing. Nový a místostarosta pan Kadlec). Buštěhrad a Kostelec nad Černými lesy byla dvě poslední města ve Středočeském kraji, která kanalizaci ještě neměla.

Jak to, že ještě není hotová kanalizace u hřbitova, když jste slibovali, že už bude?

Termín výstavby bohužel nezávisí na nás, ale na vodárnách. Je nutno si uvědomit, že není naše povinnost vám budovat kanalizaci. Je to pouze naše dobrá vůle, že se tím zabýváme. Pokud si někdo postaví nebo koupí dům s žumpou, tak má dům s žumpou. Přesto jsme pro vás pomocí domluvy s vodárnami našli řešení, i když při jeho realizaci mají poslední slovo vodárny. Proto prosím buďte trpěliví. Výstavba se skutečně plánovala již letos, ale rozpočet na akci vyšel na cca 15 mil. Kč a vodárny konstatovaly, že je to moc. Musíme tedy kanalizaci nechat přeprojektovat z gravitační na tlakovou, čímž by se náklady měly podstatně snížit, a pak se snad pohneme dál.

Proč to vyšlo tak drahé?

Protože gravitační kanalizace by se musela pokládat do velké hloubky, byly by zde velmi rozsáhlé výkopové práce a velké přesuny hmot, a musely by se tedy kompletně rozebrat povrchy komunikací v celé šíři a pak zase zadláždit. Tlaková kanalizace bude mít tu výhodu, že bude v daleko menší hloubce, bude tedy stačit užší a mělčí výkop, takže stavba méně naruší provoz v místě. Každá nemovitost by pak měla mít svou přečerpávací stanici (což ovšem slíbily zaplatit vodárny), a zároveň bude provedena ještě jedna společná velká přečerpávací stanice (ta byla tedy i v gravitační verzi).

Kdy se bude dělat vodovod na Bouchalce?

Přestože jsme se domnívali, že už stavba proběhne letos, zdá se, že vodárny si tuto akci daly do investic až na příští rok. Doufáme tedy, že už se to příští rok opravdu podaří. Existuje ještě malá šance, že se jim uvolní finanční prostředky a začnou letos, ale nelze na to příliš spoléhat.

Všeobecné informace k výstavbě kanalizace:

 • termín předání staveniště: 8. 4. 2019
 • termín zahájení prací: 16. 4. 2019 (před zahájením prací bude probíhat geodetické vytýčení trasy realizované kanalizace a vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí)
 • Předpokládaný časový harmonogram prací na stokách:
  • Stoka A – 16. 4.–7. 6. 2019
  • Stoka C – 8. 6.–8. 7. 2019
  • Stoka B – 9. 7.–7. 8. 2019
  • Stoka D – 8. 8.–25. 8. 2019
  • Přípojky – v průběhu stavby.

Kontakty:

 • Jednatel: Petr Kožený, tel.: 602 326 261, e-mail: petr.kozeny@petrkozeny.cz
 • Odpovědný stavbyvedoucí: Matěj Smitka, tel.: 602 662 203, e-mail: smitka@petrkozeny.cz
 • Vedoucí stavební čety: Jan Kuboušek
 • Věříme, že akce kanalizace dopadne nakonec k všeobecné spokojenosti.