Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Kůrovec ničí naše lesy

Kůrovec ničí naše lesy

18.3.2019

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává Výzvu pro vlastníky lesů: rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za chování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významné finanční ztráty a porušení právních předpisů.

Jak postupovat?

1. Kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH) - každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktujte místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností, kde vám sdělí nezbytné informace.

2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL - každý vlastník lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL.

3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy - prostřednictvím KÚ Středočeského kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na: místní obecní úřad, úřad obce s rozšířenou působností,  https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17,  dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65

Rámcová doporučená opatření:

Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci

Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce

Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců.