Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Důležité - od nového roku se zvyšuje poplatek za odpady!

Důležité - od nového roku se zvyšuje poplatek za odpady!

2.1.2019

Od 1. 1. 2019 se v našem městě zvýší místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady) a to z částky 650,- Kč na 850,- Kč za kalendářní rok na osobu na základě Obecně závazné vyhlášky města Buštěhradu č. 8/2018. Občané přihlášení do programu třídění a senioři budou platit polovinu této částky, tedy 425,- Kč na rok. Poplatky možno začít platit od 7. 1. 2019.

K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že skutečné náklady města na likvidaci odpadů jsou téměř dvakrát vyšší, než finanční prostředky, které za popelnice vybereme od občanů. Znamená to, že doteď jsme občanům likvidaci jejich odpadů zhruba z poloviny dotovali, což pro náš rozpočet již dále není únosné. V roce 2018 byly náklady města na likvidaci odpadů 3 709 092, -Kč, ale od občanů jsme vybrali na poplatcích pouze cca 1 800 000,- Kč.

Odpady jsou v současnosti stále větší téma, stále více se apeluje na zodpovědnost lidí ohledně množství produkovaného odpadu a jeho třídění. Nedávno byl v ČR schválen zákon, který od r. 2024 zakazuje skládkování recyklovatelného a spalitelného odpadu, a pro obce tedy bude likvidace odpadů do budoucna dražší a složitější. Je tedy nutné, aby se občané na likvidaci svého odpadu finančně podíleli daleko více, a také si zvykli více třídit. V našem městě je do programu třídění doposud přihlášeno pouhých 20% poplatníků. V plánu je samozřejmě zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad.

Poplatek i nadále zůstává složen ze dvou částí – úhrady za tříděný odpad a úhrady za svoz netříděného odpadu. Zatímco úhrada za tříděný odpad nadále nesmí překročit původní výši 250 Kč, úhrada za svoz netříděného odpadu (vypočítává se podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce) může být až ve výši 750 Kč  (zákon č. 565/1990 Sb).

Sazba poplatku za odpady 850 Kč se tedy skládá z částky:

  • 250 Kč která je stanovena zákonem na občana
  • 600 Kč, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce

Skutečné náklady našeho města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v kalendářním roce 2018 (3 709 092 Kč) byly rozúčtovány takto:

3 709 092 Kč / 3353 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =  1 106 Kč (skutečný náklad  obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu s pobytem na území obce) Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 600 Kč (město má při tom právo poplatek zvýšit až na 1000,- Kč).

Město tak bude stále ještě občanům likvidaci odpadu dotovat - částkou 256 Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu s pobytem na území obce [1 106 Kč – (250 Kč + 600 Kč) = 256 Kč ].

Nově také budeme více sledovat, kolik odpadu občané vozí do sběrného dvora – bohužel občas dochází k zneužívání známek. Například občan půjčí svou známku firmě, která mu rekonstruuje dům, a firma vyveze do sběrného dvora velké množství stavebního odpadu, který by správně měla zlikvidovat na vlastní náklady.