Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Informace pro obyvatele Starého Hradu a okolí k plánované pěší zóně na Starém Hradě:

Informace pro obyvatele Starého Hradu a okolí k plánované pěší zóně na Starém Hradě:

7.4.2017

Vzhledem k četným stížnostem na parkování cizích řidičů na Starém Hradě, a vzhledem k tomu, že současné dopravní uspořádání není v souladu s aktuálně platnou legislativou, Odbor dopravy a služeb kladenského magistrátu rozhodl o zřízení pěší zóny v lokalitě Starý Hrad. Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce města: http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2017/03-08.pdf

Protože následně vznikla petice proti zřízení pěší zóny, která uvádí řadu nepravdivých a zkreslených údajů, a její iniciátoři zřejmě účel opatření pochopili zcela opačně (aniž by se ohledně opatření na MěÚ důkladněji informovali), uvádíme podrobnější informace, které také vyjdou v nejbližším zpravodaji.

Rozhodnutí o zřízení pěší zóny bylo výsledkem žádostí města o řešení neúnosné dopravní situace (jejímž základem byly přímo stížnosti samotných obyvatel Starého Hradu), především nevhodného parkování (a to i lidí, kteří v lokalitě nežijí). Návrh jsme již před téměř rokem konzultovali namátkově jak s částí obyvatel Hradu, tak s restaurací Mezi Domky, a většina lidí tento návrh jednoznačně vítala. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by tento návrh měl vyvolat negativní reakce.

Pěší zóna je koncipována tak, že bude hájit zájmy obyvatel Starého Hradu. Není pravda, že po zavedení pěší zóny lidé nebudou moci na Hradě parkovat. Každý, kdo zde bydlí, bude moci i nadále parkovat před svým domem – toto bude řešeno formou parkovacích karet (a to i pro Vaše návštěvy; pokud máte více automobilů, dostanete více karet). Kdo zde nebude moci parkovat, budou pouze lidé, kteří zde nebydlí (např. návštěvníci koncertů ZUŠ nebo lidé, kteří zde odstaví automobil a jdou na autobus), ani nemají parkovací kartu jakožto Vaše návštěva. Není také pravda, že se návštěvy budou muset hlásit na úřadě.

Pokud se chcete dozvědět aktuální a nezkreslené informace, přijďte 26. 4. 2017 na zasedání zastupitelstva, které se bude konat od 17.30 hod na MěÚ v zámeckém sále (2. patro), nebo zavolejte na úřad, tel. 602 347 411. Přesnou podobu a systém parkovacích karet budeme příští týden dolaďovat s kladenským dopravním odborem, včas budete o všem informováni.

Přikládáme vyjádření p. Fridricha z dopravního odboru k textu petice, které nám včera poslal emailem. Vyplývá z něj mimo jiné, že současná dopravní úprava na Starém hradě neodpovídá současné legislativě, a pokud nechceme hrad přehltit dopravním značením a malováním parkovacích míst, je pěší zóna nejlepším, a pro Vás i vaše děti z hlediska regulace provozu i nejbezpečnějším řešením.

Aktualizováno 10. 4. 2017: Dnes jsme odeslali na Odbor dopravy a služeb námitku k opatření, kde žádáme o prodloužení lhůty nabytí účinnosti opatření tak, abychom jej před tím (26. 4. ) stihli s občany projednat. viz příloha.

Ke stažení:

Městský úřad